Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 99/05

PROTOTOKÓŁ  Nr 99/05

           Z   POSIEDZENIA  ZARZĄDU  POWIATU  W  MOGILNIE 

                                   odbytego  dnia  12 stycznia  2005r.

 

Posiedzenie  prowadził  i  mu  przewodniczył  Starosta  Tomasz  Barczak.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Zarządu,  obecnych  wg  listy  obecności ( załącznika  do  protokołu),  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

 

Porządek  posiedzenia:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
  3. Przyjęcie  protokołu   z  poprzedniego  posiedzenia.
  4. Opiniowanie  i  podjęcie  regulaminu organizacyjnego  Domu  Pomocy  Społecznej w  Siemionkach.
  5. Omówienie  projektu  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  zakazu używania  jednostek  płyających  o  napędzie  spalinowym.
  6. Sprawy  rózne .
  7. Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 2

 

Zarząd  jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia.

 

Ad. 3Zarząd  przyjął  jednogłośnie  protokół  z  poprzedniego  posiedzenia.

 

Ad. 4

Przewodniczący  Zarządu  poprosił  o  przedstawienie  projektu  regulaminu  organizacyjnego  Domu  Pomocy  Społecznej   w  Siemionkach  Dyrektora  Dariusza  Chudzińskiego.

 

Wicestarosta  P. Zowczak  poinformował  Zarząd ,że  na  wniosek  Dyrektora  

D. Chudzińskiego  należy  wprowadzić  zmiany  w  regulaminie  organizacyjnym.Konieczność  wprowadenia  tych  zmian   podyktowało  życie  jak  również    przystosowanie  Domu  do  standardów  unijnych.  

 

Dyrektor D. Chudziński  przedstawił  nowe  logo  Domu  Pomocy  Społecznej.  Poinformował  także  o  uruchomieniu  strony  internetowej ,  która  umożliwi  kierowanie  pensjonariuszek  do  naszego  Domu  z  po za  terenu  naszego  Województwa, i  właśnie   dzięki  takiej informacji  zostały  już  skierowane  2  pensjonariuszki  na  nowych  zasadach z  poza  naszego  terenu. Następnie  powiedział,  że  w  nowej  strukturze  organizacyjnej  nie  będzie  z- cy  dyrektora , bedzie  2  kierowników, załoga oraz  związki  zawodowe są przygotowane na zmiany umów  pracy i   przesunięcia  na  stanowiskach, nastąpi  likwidacja  pralni, która  pochłaniała  100 tys. zł  rocznie, na  zasadzie  prezentu  “Sanplast” Wymysłowice   remontuje  nam  te piwnice  po pralni ,  które   przeznaczymy  na  pomieszczenia  do  rehabilitacji,  kaplicę  czy  salę  dziennego  pobytu.

 

Członek  Zarządu   H. Przybysz  zapytał  Dyrektora  jakie  będą  oszczędności?

 

Dyrektor D. Chudziński  odpowiedział , że  na  pralni  będą  duże  oszczędności, ponieważ  zostanie  podpisana  umowa  na  wykonanie  usługi z  pralnią  z Inowrocławia  i  koszty zmniejszą się  przynajmniej  o połowę ,  jeśli  chodzi  o  przesunięcia  na  stanowiskach  pracy  tak  samo  wiąże się to  ze  zmniejszeniem  kosztów.

 

Członek  Zarządu   J. Gwiazda  stwierdził,  że  jest  pełen  podziwu  do  poczynań  planów  Dyrektora , ale  zapytał  się,  czy  nie  ma  obaw  jeśli  chodzi  o  związki  zawodowe?

 

Dyrektor  D. Chudziński   odpowiedział, że  potrzeba  wielu  lat,  aby  zmienić  pewne  przyzwyczajenia  i  myślenie, ale  robię  to  w  porozumieniu  ze  związkami  i  na  dzisiaj  mam  dobry  kontakt.

 

Przewodniczący   T. Barczak  poddał  pod  głosowanie  projekt  regulaminu.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłosnie    przyjął   Uchwałę  pod Nr 204/04.

 

Ad. 5

Sekretarz  K. Dobrychłop  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w   sprawie  wprowadzenia  zakazu używania  jednostek  płyających  o  napędzie  spalinowym  na  ten  rok.

Jednocześnie  poinformował, że traci  moc Uchwała Nr XLII/252/02 z  dnia 27 maja 2002r. Na  skierowane przez  Starostę    pismo do  Gmin  w  sprawie  używania  jednostek  pływających  o  napędzie  spalinowym  na  terenie  ich  jezior, wyraziły one  negatywną  opinię  o  używaniu  jednostek  pływających  o  napędzie   spalinowym  na  podległych  akwenach  wodnych.

Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.

Za  głosowało  3  członków  Zarzadu , 0  przeciwnym  i 1  wstrzymującym  się

(p. Wicestarosta P. Zowczak )

Zarząd  po  dyskusji  nad  projektem  postanowił  przekazać  uchwałę  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad. 6

W   sprawach  różnych  Zarząd   omówił  inwestycje Zarądu  Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie  w  związku  z  pismem  z  Ministerstwa  Infrastruktury ,  które  informuje  o  utworzonej  rezerwie  subwencji  ogólnej  z  przeznaczeniem  na  dofinansowanie  inwestycji  na  drogach  publicznych  powiatowych  rozpoczętych  przed  dniem  1  stycznia  1999 roku.Starosta poinformował  Zarząd,  że będziemy  chcieli  skorzystać z  tego dofinansowania i przygotowujemy   wniosek na  dokończenie  drogi  od  mostu  w  Olszy do “Krzyżówki , która  nie  została  w  tym  czasie  skończona. Omówiono  także sprawy  SP ZOZ  w  Mogilnie  oraz  wniosek  Towarzystwa  Miłośników  Miasta  Strzelna, na   który   Zarząd  odpowiedział, że  do  czasu  wyłonienia  nowego  Dyrektora  w  LO  w  Strzelnie  wstrzyma  się  z  decyzją. 

 

 

 

 

Ad. 7 Na  tym  porządek   posiedzenia  wyczerpano   i  zakończono  obrady. Starosta T. Barczak  podziękował  za  spotkanie  i  zamknął  posiedzenie.

 

Protokołowała:

M. Wilk

                                                                                    ZARZĄD:

 

1.      Tomasz  Barczak .........................

 

                                                                           2.  Jan  Gwiazda ..............................

 

3.       Henryk  Przybysz  .......................

 

                                                                          4.   Przemysław Zowczak  .................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-15 13:28:02
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-15 13:33:44
Ostatnia zmiana:2005-04-15 13:33:44
Ilość wyświetleń:651

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij