Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 94/04

PROTOKÓŁ Nr 94/04

                     Z   POSIEDZENIA  ZARZĄDU  POWIATU  W  MOGILNIE 

                                                  odbytego  dnia  16 grudnia   2004r.

 

Posiedzenie  prowadził  i  mu  przewodniczył  Starosta  Tomasz  Barczak.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  3  członków  Zarządu,  obecnych  wg  listy  obecności ( załącznika  do  protokołu),  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek  posiedzenia:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
  3. Przyjęcie  protokołu   z  poprzedniego  posiedzenia.
  4. Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmiany  projektu  Budżetu  Mogileńskiego na  2005 r. przyjętego  Uchwałą Zarządu  Powiatu  w  Mogilnie  Nr 188/04 z  dnia  10 listopada 2004r.
  5. Poprawki  do  projektu  uchwały   w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XVI/102/04 Rady  Powiatu  w Mogilnie  z  dnia  28.01.2004r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2004 r.
  6. Opinia  RIO   do  projektu budżetu Powiatu  na  2005r.
  7. Sprawy  różne.
  8.  Zakończenie .

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 2

 

Zarząd  jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia.

 

Ad. 3

Zarząd  przyjął  protokół  z  poprzedniego  posiedzenia.

 

Ad. 4

Przewodniczący  Zarządu  poprosił  o  przedstawienie  projektu  uchwały  budżetowej  Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyra.

Skarbnik K. Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  Zarządu w  w  sprawie  zmiany  projektu  Budżetu  Mogileńskiego na  2005 r. przyjętego  Uchwałą Zarządu  Powiatu  w  Mogilnie  Nr 188/04 z  dnia  10 listopada 2004r. Zmiany  dotyczą  klasyfikacji  w  następujących rozdziałach 60014, 85415, 80309. Nastąpi  wprowadzenie środków przeznaczonych  na  wypłaty  stypendiów  Marszałka, wprowadzenie zasądzonej  kwoty  140 tys. na  rzecz  firmy  PPW  KAPRINŻ i  nastąpi   zmiana  w  rozdziale  Rada Powiatu. Przedstawiła kwestię  zwiększenia  wartości  inwestycji o którą  zwrócił się  Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach, a  mianowicie  o  kwotę  podatku  VAT.

Starosta  T. Barczak  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie, zaznaczając ,że Zarząd  nie  wyraża  zgody  na  zwiększenie  wartości  inwestycji  w  DPS  Siemionki  o  kwotę  podatku  VAT, uznając ,że  to  powinien  zapłacić  DPS w  Siemionkach.

Za  głosowało  3  członków  Zarządu.( nieobecny Wicestarosta P, Zowczak)

Zarząd  jednogłośnie  przyjął   Uchwałę  pod Nr 197/04.

 

Ad. 5

Skarbnik K. Kostyra  poinformowała,  że  nastąpią  zmiany  w  projekcie  uchwały 

w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XVI/102/04 Rady  Powiatu  w Mogilnie  z  dnia  28.01.2004r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na 2004r. Poprawki dotyczyć   będą  wyodrębnienia  stypendiów  dla  studentów  z  działu   854,   zmian  w  zaplanowanej  inwestycji drogowej  do  faktycznej  wysokości zaplanowanych  środków.

Starosta  T. Barczak  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  3  członków  Zarządu.(nieobecny Wicestarosta P. Zowczak )

Zarząd  jednogłośnie  postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad. 6

Przewodniczący  przeczytał  opinię  RIO  dotyczącą  projektu  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2005 r. Zarząd  stwierdził ,  że  opinia  RIO jest  pozytywna  a projekt  budżetu  spełania  wymogi  formalne  i  merytoryczne. ( załącznik do  protokołu)

 

Ad. 7

W  sprawach  różnych  Zarząd  omówił  przyznanie stypendiów  przez  Komisję  Edukacji, Kultury  i  Zdrowia dla  studentów  15 osobom i szesnastej na okres 3 miesięcy. Przewodniczący przedstawił  wniosek  Dyrektora  SOSW  w  Szerzawach  o umorzeniach należności za wychowanków, Zarząd w  tej kwesti  poprosi  Dyrektora  o  wyjasnienia  na  następnym  posiedzeniu. Starosta  poinformował  o należnościach  komorniczych  w  SPZOZ w  Mogilnie  w  kwocie  31.000,- zł  na  rzecz  dwóch  osób  dotyczących  trzynastek.

 

 Ad. 8

Na  tym  porządek   posiedzenia  wyczerpano   i  zakończono  obrady. Starosta T. Barczak  podziękował  za  spotkanie  i  zamknął  posiedzenie.

 

Protokołowała:

M. Wilk

                                                                                    ZARZĄD:

 

1.      Tomasz  Barczak .........................

 

                                                                           2.  Jan  Gwiazda ..............................

 

3.       Henryk  Przybysz  .......................

 

                                                                          4.   Przemysław Zowczak  .................

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-15 12:47:19
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-15 12:51:26
Ostatnia zmiana:2005-04-15 12:51:26
Ilość wyświetleń:656

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij