Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 31/05

PROTOKÓŁ  Nr 31/05
Z POSIEDZENIA KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I INFRASTRUKTURY
RADY  POWIATU  W  MOGILNIE  
z  dnia  21  lutego  2005 roku
  

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Karol  Dłutkowski.
W  posiedzeniu  wzięło  udział 7 członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności (załącznika  do  protokołu) , czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  obrad.
Porządek  posiedzenia  :
Omówienie  i  opiniowanie  projektów  uchwał  na  XXXII sesję  Rady  Powiatu.
Informacja  Komendanta  Policji  o  stanie  bezpieczeństwa  w  Powiecie  za  2004 rok.
Sprawozdanie  ekonomiczno  -  finansowe  SP ZOZ w  Mogilnie  za  IV  kwartał  2005 roku.
Komisja  przyjęła   jednogłośnie  proponowany  porządek  posiedzenia.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 1
Przewodniczący  Karol  Dłutkowski  poprosił  o  przedstawienie  projektów  uchwał  budżetowych  Skarbnik  Karinę  Kostyrę.
Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła   projekt  uchwały   w  sprawie  ustalenia  żródeł  dochodów  własnych  ich  przeznaczenia  i  wskazania  jednostek,  które  utworzą  rachunek  dochodów  własnych. Dotychczas  istniały  środki  specjalne ,  natomiast    art. 18a ust. 3 ustawy  o  finansach  publicznych  nakłada  na  Radę  Powiatu  określenia  żródeł  dochodów  własnych ich  przeznaczenie  oraz  jednostki  tóre  tworzą  rachunek,  dlatego  w  uchwale  tej  określono  jednostki  budżetowe  które  mogą  utworzyć  rachunki  dochodów  własnych.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały .
Za  głosowało  7  członków Komisji.
Kolejny  projekt  uchwały dotyczył   zmiany  Uchwały Nr XXX/186/04  Rady  Powiatu  w  Mogilnie w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na  2005 r.
Skarbnik  poinformowała,  że  zmiana  dotyczy wielkości  subwencji  oświatowej, która   została  zmniejszona  o  1,123 007,- zł oraz  uzyskania  dodatkowych  dochodów, a  także  zwiększenia  udziału  w  podatku  od  osób  fizycznych. Skarbnik  oświadczyła, że przy  konstruowaniu  budżetu  zakładaliśmy   zmniejszenie  subwencji   oświatowej 
Przewodniczący  Komisji   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  7  członków  Komisji.
Następny   projekt  uchwały  dotyczył  zmiany  uchwały  Nr XXX/186/04 Rady  Powiatu  Mogileńskiego  z  dnia  29.12.2004r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na rok  2005. Z  uwagi  na  rozszerzenie  prac o  docieplenie  budynków w  Zespole  Szkół  w  Bielicach środki  ujęte  w  planie  wydatków  Powiatowego  Funduszu 
Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  2005 r. z  usług  remontowych  należy przenieść  na  wydatki  inwestycyjne  funduszy  celowych.
Przewodniczący    poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały .
Za  głosowało  7 członków  Komisji.
Kolejny   projekt  dotyczył zmiany  uchwały  Nr XXXI/196/05 Rady   Powatu  w  Mogilnie  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego . Skarbnik Karina  Kostyra  oświadczyła ,  że  zmiana  jest  spowodowana  zmianą  treści  paragrafu, ponieważ  do  planowanej  wymiany  okien  dojdzie  docieplenie  budynku  w  Bielicach  i  nie  będzie  to jak  zakładano  remont  a  inwestycja.
Przewodniczący   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały .
Za  głosowało  7  członków Komisji.

Ad. 2
Przewodniczący  Komisji  poprosił  o  przedstawienie  sprawozdania z  działalności  Komendanta  Komendy   Powiatowej  Policji  Zygmunta  Nowaczyka.
Komendant  Zygmunt  Nowaczyk  przedstawił  sprawozdanie  z działalności  Komendy  Powiatowej  Policji  w  Mogilnie za  2004r. Poinformował,  że  nastąpił  spadek  kradzieży  z  włamaniem, natomiast  jeśli chodzi  o  samą  kradzież  to  możemy  pochwalić   się  dużą  wykrywalnością. Można  także  powiedzieć ,  że  sukcecem  było  rozbicie  siatki  handlarzy  narkotyków, nie  spada  nietrzeźwość  kierowców,  można  uznać,  że  utrzymuje  się  na  tym  samym  poziomie.
Członek  Komisji  Radosław  Trepiński  poinformował,  ze  interweniował  w  sprawie  niszczenia  ławek  w  parku,  strzelania  z  wiatrówki  na  Babie  w  lesie, i  zdemolowaniu  nagrobków  na  Mogileńskim  cmentarzu.
Komendant  potwierdził  te  interwencje, powiedział, że  w  sprawie  zdemolowania  nagrobków  prosił   o  zgłaszanie  się  opiekunów  grobów,  bo  Policja  nie  ma  orientacji  czy  to  są  już  wszystkie  nagrobki.

Ad. 3
Przewodniczący  Komisji  poprosił  o  przedstawienie  sprawozdania  Dyrektora  Jerzego  Krigera .
Dyrektor  Jerzy  Kriger  omówił  sprawozdanie  za  IV kwartał  2004 roku, stwierdził, że  nie  byłoby  źle ,  gdyby  nie  Ustawa  „203”,  która  stanowi  główne  źródło  zadłużenia. Jednocześnie  powiedział, że  dobrze  że  wypłacamy   tą  kwotę  pracownikom, dlatego  że  to  i  tak  by  na nas  ciążyło  powiększone  o  odsetki. Dużo  w  tej  sprawie  mówi  się  w  Sejmie , w  mediach  ale  nic  w  tym  kierunku  się  nie  dzieje. Do Sejmu  wpłynęły  3  projekty , a  my  nadal  tu  na  dole  czekamy  aż  zostanie  podjęta  ustawa  i  zostaną  wprowadzone  konkretne  zapisy  na  których  będzie  można  podjąć  dalsze  działanie.  
Przewodniczący Komisji    podziękował za  spotkanie  i  zamknął   obrady.

 

 

 

                                                                                            Przewodnicząca  Komisji

 

                                                                                              Karol  Dłutkowski 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-14 12:12:44
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-22 13:39:56
Ostatnia zmiana:2007-04-05 10:17:25
Ilość wyświetleń:642

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij