Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 30/05

PROTOKÓŁ  Nr 30/05
Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  BEZPIECZEŃSTWA  I       
INFRASTRUKTURY  RADY  POWIATU  W  MOGILNIE
z  dnia  25  stycznia   2005 r.

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Karol  Dłutkowski.
W  posiedzeniu  wzięło  udział 7 członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności (załącznika  do  protokołu) , czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  obrad.

Porządek  posiedzenia:
1.Omówienie  i  opiniowanie  projektów  uchwał  na  XXXI  sesję Rady  Powiatu.
2.Sprawy  różne.

Komisja  proponowany  porządek  obrad  przyjęła  jednogłośnie.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 1
Przewodniczący  K. Dłutkowski   poprosił  o  przedstawienie  projektów      uchwał   Główną  Księgową  Małgorzatę  Krygier.M. Krygier  omówiła  projekt  uchwały   w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005 rok.(plan PFOŚiGW).
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za przyjęciem  projektu  głosowało  7 członków  Komisji. 
Następny  projekt   uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005 rok, zmiany  dotyczą  planu  dochodów  i  wydatków.
Przewodniczący poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  przyjęciem  projektu  głosowało  7  członków  Komisji. 
Kolejny  projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego w  kwocie  150  tys. zł  na  wymianę  okien  w  ZS  w  Bielicach.
Przewodniczący  poddał pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało  7  członków  Komisji.
Przewodniczący  K. Dłutkowski  przedstawił  dwa  projekty   w dotyczące  weksli.
M. Krygier  odpowiedziała, że  zmienia  się  okres  po 5 latach, a  było  do 5 lat.  W  dwóch  projektach   uchwały   zmienia  się  ten  sam   zapis   uchwały.
Przewodniczący poddał  projekty   uchwał  dotyczący  stypendiów  i  drogi  powiatowej.
Za przyjęciem 2  projektów  głosowało  7  członków  Komisji.
Następny  projekt  dotyczył  wykreślenia  z  regulaminu   stypendiów  dla  młodzieży  wiejskiej zdania: „ miesięczną  kwotę  stypendium  ustala  się  w  wysokości   do  100 zł.„ , pozwoli  to  na  bardziej  elastyczny  sposób  skorzystać  z  programu  stypendialnego.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za   projektem   głosowało  7  członków  Komisji.
Przewodniczący przedstawił  projekt  dotyczący  wprowadzenia  zakazu  używania  jednostek  pływających  o  napędzie  spalinowym.
Starosta  zwrócił  się  do  gmin  o  wydanie  opinii  dotyczących  zakazu  używania  jednostek   pływających   o  napędzie  spalinowym  na  podległych  im  akwenach  wodnych. Gminy  odpowiedziały  i  na  tej  podstawię  przygotowano  projekt  uchwały.
Członek R. Musidłowski  powiedział,  że  te  akweny,  które  zostały  zaproponowane  do  zakazu  używania  jednostek pływających  o  napędzie  spalinowym  np. na  J. Wiecanowskim, to  nieporozumienie,  ponieważ  od  kilku  lat  przyjeżdżają  tu  wczasowicze, starsi  którzy  tu  odpoczywają  i  łowią  ryby  z  łodzi  o  napędzie  spalinowym , czy  oni  zakłócają  ciszę?
Komisja   nie  głosowała  ponieważ  uznała,  że  ważna  jest wielkość  jeziora  i  moc  silnika.
Przewodniczący omówił  projekt  uchwały  dotyczący  uchwalenia  pracy   Rady  Powiatu  w  Mogilnie  na  2005 rok.
Za  przyjęciem  planu  Pracy  Rady  Powiatu  głosowało  7  członków  Komisji.
Kolejny   z  projektów  dotyczył  planów  pracy  Komisji  stałych  Rady  Powiatu.
Za  projektem   dotyczącym planów  pracy   Komisji  stałych  głosowało  7  członków  Komisji.
Przewodniczący  przedstawił  następny  projekt  uchwały  w  sprawie  delegowania   dwóch   radnych  do  Komisji  Bezpieczeństwa  przy  Staroście.
Komisja  zaproponowała  3  radnych; Pana  R. Musidłowskiego ,
K. Dłutkowskiego, R. Trepińskiego. 

Ad. 2
W  sprawach  różnych  Komisja  omówiła  temat  z  planu  pracy   Komisji „Bezpieczny  Powiat „ , ustaliła , że  będzie  wyjeżdżać  na  posiedzenia  do  gmin ,  aby  się  zapoznać  z  problemami  bezpieczeństwa  na  miejscu  w  każdej  gminie,  pierwszy  wyjazd  nastąpi  21  lutego  br.   do  Gminy  Dąbrowa, posiedzenie  o  godzinie  12.00. 
Przewodniczący   podziękował za  spotkanie  i  zamknął   obrady.

 

                                                                          Przewodnicząca  Komisji

Protokołowała:

M. Wilk                                                                       Karol  Dłutkowski 

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-14 12:08:12
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-22 13:39:52
Ostatnia zmiana:2007-04-05 10:18:49
Ilość wyświetleń:527

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij