Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 29/04

PROTOKÓŁ  Nr  29/04 
Z   POSIEDZENIA  KOMISJI   WSPÓLNYCH 
RADY  POWIATU  W  MOGILNIE 
z  dnia  29 grudnia  2004 r.

Posiedzenie  odbyło  się   w Instytucji Kultury- w Mogileńskim Domu Kultury przy

ul. Rynek 10 ,obradom   przewodniczył  Przewodniczący Komisji Gospodarki  i  Finansów Piotr  Konieczka. W  posiedzeniu  brało  udział  17  członków  Komisji  Wspólnych , załącznika  do  protokołu.

Tematem posiedzenia było omówienie materiałów na  XXX  sesje Rady Powiatu:

1.Uchwalenie budżetu na 2005 rok
2.Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu mogileńskiego na  2004  rok.
3.Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu mogileńskiego na  2004  rok (środki specjalne).
4.Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia wekslowego  oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji dotyczącego programów stypendialnych realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 2.2 „Wspieranie szans edukacyjnych poprzez program stypendialny”.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia wekslowego  oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji dotyczący projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2411 C Huta Palędzka-Padniewko na odcinku Padniewo-Padniewko” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 3.1 „Obszary wiejskie”
6.Podjecie uchwały w sprawie Uchwały XXIX/186/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 marca 2004 r. z późn. zm. w sprawie określenia zadań na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Protokół  spisała  Izabella  Kujawa

Ad. 1
Skarbnik Powiatu Karina Kostyra szczegółowo omówiła poszczególne paragrafy projektu uchwały budżetu na rok 2005. Następnie wytłumaczyła, ze Uchwała Zarządu Powiatu w Mogilnie dotycząca zmian w budżecie na rok 2005 zastąpiła kwotę dochodów  z 27.763.920 na kwotę 27.771.120 oraz kwotę wydatków 29.387.186 na kwotę 29.534.386. Zmiany te spowodowane są otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego dotacji finansowej na stypendia unijne 
Przewodniczący   Piotr Pieszak zadał pytanie dotyczące nadwyżki i deficytu.
Skarbnik K. Kostyra  wytłumaczyła iż deficyt budżetowy powstały w kwocie 1.763.266 zostanie pokryty nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego  z lat ubiegłych w kwocie 1.200.266 oraz kredytem bankowym w wysokości 563.000. Następnie omówiła par 16 uchwały dotyczącej budżetu w którym upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania krótkoterminowych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych.   Skarbnik Powiatu wyjaśniła iż częściowo deficyt zostanie pokryty poprzez emisje papierów wartościowych  ponieważ zdarzą się, ze emisja jest tańsza niż zaciąganie kredytów gotówkowych.
Przewodniczący   Piotr Pieszak stwierdził iż mało środków finansowych w budżecie na 2005 rok przeznaczonych jest na służbę zdrowia.
Radna  Teresa Kujawa spytała się Starosty czy nie boi się zwiększenia wydatków na DPS w Siemionach w związku z nową ustawa  o pomocy społecznej i czy nie obawia się, że dom ten straci swoich pensjonariuszy ponieważ rodziny chorych będą chciały się nimi opiekować samodzielnie.
Starosta Mogileński Tomasz Barczak odpowiedział, iż zdaje sobie sprawę, że koszty utrzymania Domu w Siemionkach mogą wzrosnąć, ale nie powinniśmy stracić pensjonariuszy ponieważ w domu tym przebywają przede wszystkim osoby z różnymi schorzeniami natury psychicznej i potrzebują one fachowej opieki, którą trudno było by zapewnić rodzinom chorych.
Przewodniczący  P. Konieczka  poddał  pod  głosowanie  projekt  budżetu  na  2005 rok:
Komisja Bezpieczeństwa i Infrastruktury za 6 ,przeciw 0, wstrzymało się 0,(nieobecny K. Mleczko)
Komisja Edukacji, Kultury  i  Zdrowia  za 5, przeciw 0,   wstrzymał  się  1,
Komisja Rewizyjna  za 5, przeciw 0, wstrzymało się  0,
Komisja Gospodarki i  Finansów  za 6 przeciw. 0, wstrzymało  się  0.
Ad. 2
Skarbnik szczegółowo wyjaśniła zmiany w planie wydatków budżetowych na rok 2004. Zmiany te spowodowane są min. z dofinansowaniem zakupu analizatora biochemicznego dla SP ZOZ w Mogilnie oraz związane są z przeniesieniem kwoty 2.196,- zł na pokrycie kosztów usługi prawnej dotyczącej reprezentowania Powiatu przed sądem w sprawie DPS Siemionki.
Radna T. Kujawa Teresa Kujawa zapytała dlaczego sprawy tej nie prowadził Radca Prawny Starostwa ?
Starosta Tomasz Barczak powiedział, że Radca Prawny nie mógł prowadzić sprawy ponieważ wtedy jeszcze nie pracował w Starostwie.
Przewodniczący  P. Koneczka  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały:
Komisja Bezpieczeństwa i  Infrastruktury  za 7,przeciw 0, wstrzymało się 0
(doszedł  radny K. Mleczko)
Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia  za 6,przeciw, 0 wstrzymało  się  0
Komisja Rewizyjna  za 4, przeciw 0, wstrzymało  się  0 ,(jeden radny wyszedł)
Komisja Gospodarki i  Finansów  za 5 przeciw  0, wstrzymało się  0
(jeden radny wyszedł)
Ad. 3
Skarbnik K. Karina wytłumaczyła, iż zmiany w planie przychodów i wydatków środków specjalnych nastąpiły w związku z otrzymaniem darowizny od sponsorów oraz odszkodowania z tytułu uszkodzenia samochodu.
Przewodniczący  P. Konieczka   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Komisja Bezpieczeństwa i  Infrastruktury  za 7 ,przeciw 0, wstrzymało  się  0,
Komisja Edukacji , Kultury  i Zdrowia   za 6 przeciw 0,  wstrzymało  się  0,
Komisja Rewizyjna  za 5, przeciw 0, wstrzymało  się  0.
Komisja Gospodarki  i  Finansów  za 5 ,przeciw 0, wstrzymało się  0
Ad. 4
Starosta Tomasz Barczak wytłumaczył zebranym, iż uchwalenie uchwały dotyczącej zabezpieczenia wekslowego oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji konieczne jest ponieważ zgodne jest   zaleceniami dotyczącymi programów strukturalnych.
Przewodniczący P. Konieczka  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały :
Komisja Bezpieczeństwa  i Infrastruktury  za 7, przeciw 0, wstrzymało  się  0,
Komisja Edukacji, Kultury  i Zdrowia  za 6, przeciw 0 ,  wstrzymało się  0,
Komisja Rewizyjna  za 5, przeciw 0, wstrzymało się  0,
Komisja Gospodarki i Finansów  za 5, przeciw 0, wstrzymało się  0.
Ad. 5
Przewodniczący P. Konieczka  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały:
Komisja Bezpieczeństwa i  Infrastruktury za 7, przeciw 0, wstrzymało  się  0,
Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia  za 6, przeciw 0,  wstrzymało  się 0,
Komisja Rewizyjna  za 5, przeciw 0, wstrzymało  się  0,
Komisja Gospodarki i  Finansów  za 6, przeciw 0, wstrzymało  się  0.
Ad. 6
Przewodniczący  P. Konieczka  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie przesunięcia  środków  PFRON, na  sprzęt  ortopedyczny  i  rehabilitacyjny  z  barier  architektonicznych  i  turnusów  rehabilitacyjnych. 
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały:
Komisja Bezpieczeństwa i  Infrastruktury za 7, przeciw 0, wstrzymało  się  0,
Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia  za 6, przeciw 0,  wstrzymało  się 0,
Komisja Rewizyjna  za 5, przeciw 0, wstrzymało  się  0,
Komisja Gospodarki i  Finansów  za 6, przeciw 0, wstrzymało  się  0.
Na  tym  zakończono  posiedzenie  i  zamknięto  obrady.

Przewodniczący  Komisji
mgr inż. Piotr  Konieczka

 

 


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-14 12:07:03
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-22 13:39:47
Ostatnia zmiana:2007-04-05 10:19:05
Ilość wyświetleń:749

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij