Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 92/04

 

PROTOKÓŁ  Nr 92/04

                         Z   POSIEDZENIA  ZARZĄDU  POWIATU  W  MOGILNIE 

                                                  odbytego  dnia  01 grudnia   2004r.

 

Posiedzenie  prowadził  i  mu  przewodniczył  Starosta  Tomasz  Barczak.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Zarządu,  obecnych  wg  listy  obecności ( załącznika  do  protokołu),  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek  posiedzenia:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
  3. Przyjęcie  protokołu   z  poprzedniego  posiedzenia.
  4. Informacja  ekonomiczno – finasowa za  3 kwartały 2004r. SP ZOZ w  Mogilnie .
  5. Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie  na  2004r. po  stronie  dochodów  i  wydatkow.
  6. Omówienie  projektu  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XVI/102/04 Rady  Powiatu  w Mogilnie  z  dnia  28.01.2004r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2004 r.
  7. Sprawy  różne.
  8. Zakończenie .

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 2

 

Zarząd  jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia.

 

Ad. 3

Zarząd  przyjął  protokół  z  poprzedniego  posiedzenia.

 

Ad. 4

Przewodniczący  Zarządu  poprosił  o  przedstawienie  informacji  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie  za  3  kwartały p.o. Główną Księgową  Irenę  Gaszak.

I.Gaszak  poinformowała ,  że  strata  za  3 kwartały  wynosi  56.019,41 zł , dziś  ma  odbyć  się  rozprawa  w  sprawie  ustawowego  “203”,  gdybyśmy  wygrali i  zwrócono  nam  to  nasza  sytuacja  SP ZOZ wyglądałaby  inaczej, liczymy  na  częściowy  zwrot  środków  za  wykonania  ponadlimitowe. Wspomniała  o  zwiększonych   kontraktach  na  POZ- ty  ,  gorzej  będzie  ze  szpitalami. Powiedziała,  że  załoga  ze  zrozumieniem  znosi    trudną  sytuację,  ale  jak  długo  nie  wiadomo.

 

Wicestarosta  P. Zowczak  powiedział,  jakiebyśmy  nie  wymyślili  koncepcje ,  to  i tak  służby  zdrowia  nie  uzdrowimy, są  jednak  rzeczy, które można  zmienić  w  funkcjonowaniu  służby  zdrowia. Wspomniał  o  propozycji  z  którą   zwrócił  się do  dyrektorów  aby  jeden  z  nich urzędował w  określone  dni  tygodnia  w  Strzelnie.

 

Ad. 5

Skarbnik  K. Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały Zarządu  w  sprawie  zmian  w  budżecie  na  2004r. po  stronie  dochodów  i  wydatków. W projekcie  uchwały dokonano zwiększenia  i  zmniejszenia   środków  w  planie  dochodów i wydatków na  2004r.

Starosta  T. Barczak  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie  przyjął   w  powyższym  temacie Uchwałę  pod Nr 193/04.

 

Ad. 6

Skarbnik  omówiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XVI/102/04 z  dnia  28.01.2004 r. Rady  Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  uchwalenia  budżetu Powiatu  Mogileńskiego  na  2004r.

Skarbnik K. Kostyra  poinformowała ,że  w  projekcie  uchwały dokonano zwiększenia środków  decyzją Ministra  Finansów, Urzędu  Marszałkowskiego oraz  Zarządu  Województwa   Kujawsko – Pomorskiego. W  projekcie  dokonano  zmian  w  planie  dochodów i wydatków na  2004r.

Starosta  T. Barczak  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie  postanowił  przekazać  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad. 7

Sprawy  różne –  wniosek  od  Proboszcza  Parafii  Ludzisko o  wsparcie  finansowe  na  monografię   o  ParafiI  Św. Mikołaja. Zarząd  po  analizie  powyższego  nie  widzi  możliwości  sfinansowania  z  powodu  braku  środków.

Zarząd  skierował  wniosek  do  Przewodniczącego  Rady  w  sprawie  zwołania  sesji  nadzwyczajnej  w  sprawie    zmiany  Uchwały  Nr XVI/102/04 z  dnia  28.01.2004 r. Rady  Powiatu w Mogilnie  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu Mogileńskiego  na  2004 r.

Ad. 8Na  tym wyczerpano  porządek  obrad  i zakończono  posiedzenie. Starosta T. Barczak  podziękował  za  spotkanie  i  zamknął  posiedzenie.

 

Protokołowała:

M. Wilk

                                                                                    ZARZĄD:

 

1.      Tomasz  Barczak .........................

 

                                                                           2.  Jan  Gwiazda ..............................

 

3.       Henryk  Przybysz  .......................

 

                                                                          4.   Przemysław Zowczak  .................

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-14 12:03:51
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-15 12:30:42
Ostatnia zmiana:2005-04-15 12:30:42
Ilość wyświetleń:885

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij