Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 91/04

 

PROTOKÓŁ  Nr 91/04

Z   POSIEDZENIA  ZARZĄDU  POWIATU  W  MOGILNIE 

odbytego  dnia  24  listopada  2004r.

 

Posiedzenie  prowadził  i  mu  przewodniczył  Starosta  Tomasz  Barczak.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Zarządu,  obecnych  wg  listy  obecności ( załącznika  do  protokołu),  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek  posiedzenia:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
  3. Przyjęcie  protokołu   z  poprzedniego  posiedzenia.
  4. Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie  na  2004r. po  stronie  dochodów  i  wydatkow.
  5. Omówienie  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  regulaminu  określającego wysokość stawek  i  szczegółowe  warunki  przyznawania  dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego, szczegółowe  warunki  obliczania  i  wypłacania wynagrodzenia  za  godziny ponadwymiarowe  i  godziny  doraźnych  zastępstw oraz  innych  świadczeń  wynikających  ze  stosunku  pracy  nauczycieli  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez  Powiat  Mogileński  w  roku  2005.
  6. Opiniowanie  projektu  uchwały  w  sprawie   oddania  w   użyczenie  lokalu  znajdującego  się  na  I  piętrze  Pawilonu  ( Pałac) Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach.
  7. Sprawy  różne .
  8. Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 2

 

Zarząd  uczcił  minutą  ciszy  pamięć  zmarłego  darczyńcy  Holendra  Dolfa  Dijklruisa .

 

Zarząd  jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia.

 

Ad.3Zarząd  przyjął  protokół  z  poprzedniego  posiedzenia.

 

Ad. 4  

Przewodniczący Zarządu T. Barczak  poprosił  Skarbnik  Karinę  Kostyrę o  przedstawienie  projektu  uchwały w  sprawie   zmian  w  budżecie  na  2004r. po  stronie  dochodów  i  wydatkow.

Skarbnik K. Kostyra  poinformowała , że  w projekcie  uchwały dokonano zwiększenia środków  decyzją  Wojewody  Kujawsko – Pomorskiego w  planie  dochodów i wydatków na  2004r.

Starosta  T. Barczak  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie  przyjął   w  powyższym  temacie Uchwałę  pod Nr 191/04.

 

 

Ad. 5

Wicestarosta  Przemysław  Zowczak  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  regulaminu  określającego wysokość stawek  i  szczegółowe  warunki  przyznawania  dodatków  do  wynagrodzenia  zasadniczego, szczegółowe  warunki  obliczania  i  wypłacania wynagrodzenia  za  godziny ponadwymiarowe  i  godziny  doraźnych  zastępstw oraz  innych  świadczeń  wynikających  ze  stosunku  pracy  nauczycieli  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez  Powiat  Mogileński  w  roku  2005. Powiedział,  że  zmieniły  sie  przepisy  i  taki  regulamin  dla  nauczycieli  musi  być  uchwalany  co  roku.Projekt  regulamin po zaopiniowaniu  przez  związki  zawodowe, trafi   pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

Ad.6

 

Sekretarz Powiatu Krzysztof  Dobrychłop przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie   oddania  w   użyczenie  lokalu  znajdującego  się  na  I  piętrze  Pawilonu  ( Pałac) Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach. Lokal  zostanie  użyczony  Stowarzyszeniu  na  Rzecz  Wspierania  Osób  z  Zaburzeniami  Psychicznymi   “Szansa”  na  okres  3  lat.

Starosta  T. Barczak  projekt  uchwały  poddał  pod  głosowanie.

Za  głosowało  4  członków  Zarządu.

Zarząd  jednogłośnie  przyjął   w  powyższym  temacie Uchwałę  pod Nr 192/04.

 

 

Ad. 7

Sprawy  różne.

Skarbnik K. Kostyra  poinformowała,  że po otrzymaniu  umowy  od  Marszałka  Województwa  w  sprawie  przyznanych  środków ZPORR  zaistnieć może   potrzeba   zwołania  sesji  nadzwyczajnej  celem  wprowadzenia  zmian  w  budżecie .

 

Ad. 8

Na tym wyczerpano porządek obrad i zakończono posiedzenie.
Starosta T. Barczak podziękowal za spotkanie i zamknąl posiedzenie.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-14 11:55:53
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-15 12:20:55
Ostatnia zmiana:2005-04-15 12:20:55
Ilość wyświetleń:703

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij