Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 34/05

Protokół Nr 34/05
z posiedzenia Komisji Gospodarki i Finansów Rady Powiatu w Mogilnie
z dnia 22 marca 2005 roku

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów Piotr Konieczka.
W posiedzeniu wzięło udział 6 członków Komisji, obecnych według listy obecności (załącznika do protokołu), co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
W obradach brał udział Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie Leszek Nowacki oraz Starosta Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i opiniowanie sprawozdań oraz projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Powiatu.

Ad.1 Przewodniczący Piotr Konieczka przedstawił projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2005-2007.
Wobec braku uwag projekt został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania 4 głosami za projekt został przyjęty (w głosowaniu nie brali udziału radni: Jan Gwiazda i Henryk Przybysz). 
Przewodniczący Piotr Konieczka przedstawił sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2004.
Wobec braku uwag sprawozdanie zostało poddane pod głosowanie.
W wyniku głosowania 4 głosami za sprawozdanie zostało przyjęte (w głosowaniu nie brali udziału radni: Jan Gwiazda i Henryk Przybysz). 
Przewodniczący Piotr Konieczka przedstawił projekt uchwały w sprawie przedstawienia wykazu potrzeb i przygotowania lokalnego programu pomocy społecznej.
Wobec braku uwag projekt został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania 5 głosami za projekt został przyjęty (w głosowaniu nie brał udziału radny Jan Gwiazda).
Przewodniczący Piotr Konieczka przedstawił projekt uchwały w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Wobec braku uwag projekt został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania 5 głosami za projekt został przyjęty (w głosowaniu nie brał udziału radny Jan Gwiazda).
Przewodniczący Piotr Konieczka przedstawił sprawozdanie Zarządu Powiatu o szczegółowych zasadach i trybie umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych w 2004r.
Wobec braku uwag sprawozdanie zostało poddane pod głosowanie.
W wyniku głosowania 5 głosami za sprawozdanie zostało przyjęte (w głosowaniu nie brał udziału radny Jan Gwiazda). 
Przewodniczący Piotr Konieczka przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancja wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 
Radny Krzysztof Mleczko zauważył, że należy znowelizować projekt w taki sposób aby wyrównać szanse między dużymi i małymi organizacjami, gdyż zdaniem radnego obecny projekt ogranicza pełną współpracę małym organizacjom.
Po krótkiej dyskusji projekt został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania projekt został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Piotr Konieczka przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2005.
Wobec braku uwag projekt został poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania projekt został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Piotr Konieczka przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.
Starosta Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak przybliżył problem wydzierżawienia terenu pod aptekę. Wyjaśnił on, że pojawiła się firma, która jest zainteresowana otwarciem apteki w budynkach obok szpitala w Mogilnie należących do Starostwa Powiatowego w Mogilnie. Firma zaoferowała, że sama wyremontuje pomieszczenia i jest skłonna uiszczać co miesięczną opłatę za dzierżawę w wysokości  3% od miesięcznego dochodu ale nie mniej niż 2 tysiące zł. Postawiono jednak warunek, że umowa musi być zawarta na okres co najmniej 6 lat. Po tym okresie jeżeli, któraś ze stron nie będzie chciała kontynuować współpracy wówczas budynki powrócą do Starostwa Powiatowego w Mogilnie w stanie odnowionym.
Po omówieniu projektu został on poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania projekt został przyjęty jednogłośnie.
Posiedzenie Komisji zostało zakończone, Przewodniczący Piotr Konieczka podziękował członkom za przybycie.

 

 

                                                                   Przewodniczący Komisji Gospodarki i Finansów
                                                                   Piotr Konieczka
 
                       


Protokołowała
Małgorzata Wilk

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-14 11:51:03
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-22 14:33:49
Ostatnia zmiana:2007-04-05 13:45:35
Ilość wyświetleń:632

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij