Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 42/05

Protokół 42/05

ze spotkania Starosty, Przewodniczącego Rady Powiatu i Komisji Zdrowia
z dnia 3 lutego 2005 roku

Starosta Tomasz Barczak rozpoczął spotkanie od przywitania się z przybyłymi gośćmi. Oznajmił, że celem tego spotkania jest dyskusja nad problemami służby zdrowia, które występują w skali całego kraju. Zaznaczył jednocześnie, że te problemy nie są winą dyrekcji SP ZOZ-u zarówno obecnej jak i poprzedniej. Zwiodły niestety rozwiązania systemowe państwa.
Nam chodzi głównie o to aby szpital u nas się utrzymał i aby społeczeństwo miało nieskrępowany dostęp do dobrej opieki zdrowotnej.
W różnych miejscach w Polsce różnie przeprowadzana jest restrukturyzacja ZOZ-ów, wiadomo, że chodzi o wprowadzenie oszczędności. Najłatwiej oszczędza się kosztem ludzi. Starosta zapewnił, że będzie się starał żeby na naszym rynku pracy nie wzrosła ilość bezrobotnych. Wiadomo, że w pewnym momencie będzie to konieczność i nie da się tego uniknąć, ale póki co Starosta zaapelował aby zrobić wszystko by ludzie mieli prace a społeczeństwo miało dostęp do służby zdrowia. Prywatyzacja jest na pewno nieunikniona. Powinniśmy się do tego dobrze przygotować. Gro powiatów już  restrukturyzuje ZOZ-y i trzeba przeprowadzić ten proces na błędach innych, jak najlepiej.
Trzeba do tego zacząć przygotowywać się już dziś ponieważ jak przyjdzie podjąć decyzje to musi już być wszystko zapięte na ostatni guzik.  Nasze spotkanie jest właśnie po to aby zacząć dyskusje mającą na celu ustalenie w jaki sposób należy pomóc naszemu szpitalowi i służbie zdrowia, jak przetrwać ten trudny okres i jakie powziąć inwestycje.
Dyrektor SP ZOZ Jerzy Kriger oznajmił, że w Powiecie Mogileńskim jest tylko jeden szpital podzielony na dwie części, ale jest to jeden szpital. Podstawowa Opieka Zdrowotna i specjalistyka też jest jednością i dotyczy całego powiatu. W POZ-ach ludzie są deklarowani do poszczególnych oddziałów. Sprawozdanie finansowe pomimo złego stanu służby zdrowia wykazało, że sytuacja ulega polepszeniu. Spotkanie dzisiejsze ma na celu obronę naszego powiatowego szpitala i miejsc pracy.
NFZ przeznacza zbyt małe pieniądze na służbę zdrowia. My staramy się je dobrze rozdysponować. Staramy się wypłacać pensje pracownikom i finansować leczenie pacjentów, na nic innego nie starcza, ani na sprzęt ani na remonty. Jedynie zaangażowanie wszystkich gmin może uratować służbę zdrowia w naszym powiecie.
Radny Rafał Giemza przedstawił propozycję wspólnej pomocy, która miałaby się przejawiać w spłacie rat za karetkę pogotowia. Radny wyliczył, że pomoc wszystkich gmin i powiatu dałyby oszczędność 35 tysięcy zł, gdzie jedna rata wynosi ok. 7 tysięcy zł.
Propozycję tą już pozytywnie zaopiniował Starosta Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak oraz Burmistrz Gminy Mogilno Jacek Kraśny. Radny jest przekonany, że pozostali burmistrzowie również wyrażą zgodę na taką pomoc.
Istnieją organizacje pożytku publicznego, które maja pewne możliwości. Na naszym terenie właśnie utworzyło się  Stowarzyszenie Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach, jeżeli to Stowarzyszenie uzyskałoby status organizacji pożytku publicznego istniałaby możliwość odpisu 1% od podatku.
Istnieje też jeszcze jedna możliwość co ma sprawdzić dokładnie Naczelnik Urzędu Skarbowego Andrzej Barczak, a mianowicie odpis 6% od podatku dla osób fizycznych i 10% dla osób prawnych z konkretnym celem przekazania na funkcjonowanie Szpitala Powiatowego w Mogilnie.
Pan Krzysztof Solarczyk stwierdził, że stan finansowy służby zdrowia jest tragiczny. Nie można jednak dopuścić do upadku szczególnie oddziałów zabiegowych konkretnie chodzi o oddział chirurgiczny i ginekologiczno-położniczy ponieważ wówczas padnie też specjalistyka. Pacjenci operowani czy przechodzący zabiegi w innych szpitalach będą tam również korzystać ze specjalistyki. Pacjenci przestaną korzystać z usług naszego szpitala. Pan Solarczyk stwierdził, że głównym zadaniem samorządu jest wspieranie działań szpitala traktowanego jako całość. Zachęcał żeby w końcu przejść do konkretnych działań integrujących, szczególnie finansowych w zakresie inwestycji. Powstał Komitet Ratujmy Siebie, który występuje z propozycją dofinansowania remontu sali pooperacyjnej w szpitalu w Strzelnie.
Polska jest w Unii Europejskiej więc musimy spełniac normy unijne i należy to wziąć pod uwagę podczas remontów szpitala. Pan Solarczyk oznajmił, że jako lekarz widzi bardzo pilną potrzebę wyremontowania sali pooperacyjnej tego szpitala. Pan Solarczyk pochwalił ordynatora oddziału chirurgicznego doktora Kopcia za jego inicjatywę, która doprowadziła do wyremontowania sanitariatów i wymiany stolarki na tym oddziale. Podjęto też działania mające na celu uruchomienie sali pooperacyjnej. Prace są już zaczęte ale niestety zabrakło pieniędzy i potrzebne jest dofinansowanie.
Pan Solarczyk zaapelował aby zakończyć „jałowe dyskusje” i zacząć inwestować, następnie zwrócił się do Komisji Zdrowia Gminy Strzelno z zapytaniem czy w roku 2004 gmina przeznaczyła jakieś środki na potrzeby szpitala w Strzelnie.
Pan Marat odpowiedział, że gmina Strzelno w 2004 roku dofinansowała szpital łączną kwotą 25 tysięcy zł, oprócz tego Burmistrz Gminy Strzelno ufundował komplety bielizny.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia Rady Miejskiej Elżbieta Sarnowska stwierdziła, że wszyscy chcemy pomóc szpitalowi. Pochwaliła też dyrekcje SP ZOZ za odpowiednie działania i decyzje, które doprowadziły do tego, że dług szpitala się nie powiększa. Pochwaliła też samorząd za to, że tą sprawą się zajmuje i w miarę możliwości pomaga. Obiecała, że na tyle ile będzie mogła, Gmina Mogilno będzie pomagać szpitalowi. Dodała też, że poczyni starania o pieniądze na spłatę chociaż kolejnej raty za karetkę pogotowia. Pochwaliła tez lokalną społeczność, która angażuje się w utrzymanie Szpitala Powiatowego w Mogilnie, podała tu przykład kobiet finansujących aparaty do poziomu cukru.
Radna Teresa Kujawa  poinformowała, że od 6 lat interesuje się problemami SP ZOZ i w tym czasie gminy poważnie, w różnych formach wspierały działalność tych jednostek. Stwierdziła, że trzeba znaleźć jak najszybciej wyjście z trudnej sytuacji w jakiej znajduje się SP ZOZ. Trudna sytuacja jest wynikiem przemian systemowych, na które my nie mamy wpływu. Radna Teresa Kujawa zapytała czy rzeczywiście najlepszym rozwiązaniem jest prywatyzacja SP ZOZ-u, a jeżeli tak to co ona ze sobą niesie, czy nie ograniczy dostępu ubogich ludzi do opieki zdrowotnej. Czy nie przyniesie ze sobą dodatkowych opłat. Mieszkańcy są zaniepokojeni wizją prywatyzacji SP ZOZ-u, najbardziej boją się likwidacji oddziału dla przewlekle chorych. Sprawę prywatyzacji SP ZOZ musimy rozpatrywać z dwóch stron, w jaki sposób ratować miejsca pracy w tych placówkach i z drugiej strony jak utrzymać nieskrępowany dostęp ludzi do opieki zdrowotnej.
Starosta Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak wyraził zdanie, że wyniki finansowe nie powinny przysłaniać potrzeb pacjentów.
Pan Iwiński na wstępie podziękował Staroście Powiatu Mogileńskiego Tomaszowi Barczakowi oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu Mogileńskiego za to, że zorganizowali takie spotkanie. Następnie zgodził się z Dyrektorem SP ZOZ w Mogilnie Jerzym Krigerem, że w Powiecie jest jeden szpital i nie powinno dzielić się go na Strzelno i Mogilno. Wyraził też głęboką wdzięczność za pomoc Starosty, Burmistrzów, Wójtów i radnych dla SP ZOZ-u, ale stwierdził, że potrzebna jest większa ilość informacji na temat planowanej restrukturyzacji tej placówki, jej przebiegu i efektów. Później pan Iwiński zwrócił się do Dyrektora SP ZOZ z zapytaniem jak on sobie wyobraża pomoc samorządu dla restrukturyzacji tej placówki. Czy ma to być pomoc z rezerw samorządów czy może pomoc w znalezieniu sponsorów lub inwestorów. Pan Iwiński chciał usłyszeć odpowiedź na pytanie kiedy możemy się spodziewać prywatyzacji SP ZOZ.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mogilnie Jan Bartecki podziękował Staroście za pomoc i zaangażowanie w pomoc dla SP ZOZ. Zauważył, że Gmina Mogilno przekazuje dużą pomoc dla tej placówki. Dodał, że istnieje możliwość dalszej pomocy. Dużo zależy od tego jaką propozycję przygotuje Burmistrz Gminy Mogilno Jacek Kraśny. Z pewnością nie będą to 2 miliony złotych ale na pewno jakaś pomoc będzie. Każda inicjatywa w tym kierunku jest bardzo cenna. Na koniec Przewodniczący Rady Miejskiej w Mogilnie zapewnił, że poczyni osobiste starania aby Gmina przekazała jak najwięcej środków na SP ZOZ.
Pan Stochliński zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora SP ZOZ Jerzego Krigera czy to prawda, że Narodowy Fundusz Zdrowia po raz ostatni podpisał umowy długoterminowe ze szpitalami, które podobno mają przekształcić się w zakłady opiekuńczo-lecznicze bądź opiekuńczo-pielęgnacyjne, bo chodzi o to czy nie warto byłoby jeden z budynków szpitala przeznaczyć na zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny a drugi na zakład opiekuńczo leczniczy. Musimy też się zastanowić czy szpital naszego Powiatu ma funkcjonować jako SP ZOZ czy jako spółka prawa handlowego. Pan Stochliński stwierdził, że należy zastanowić się właśnie nad tymi problemami gdyż problem pomocy finansowej samorządu praktycznie nie istnieje ponieważ ta pomoc była zawsze  i na pewno będzie.
Radny Henryk Przybysz powiedział, że 2 gminy naszego Powiatu odstają od pozostałych w pomocy finansowej dla SP ZOZ a są to Jeziora Wielkie i Dąbrowa.
Dyrektor SP ZOZ Jerzy Kriger wyjaśnił, że ostatnio pojawiła się w kraju tendencja aby prywatyzować ZOZ-y. Wraz z nią pojawił się strach obywateli przed wzrostem kosztów leczenia. Jest on według Dyrektora bezpodstawny gdyż pacjenci w tych spółkach leczyliby się nadal za darmo.
Radna Teresa Kujawa zadała pytanie czy po prywatyzacji sytuacja SP ZOZ się poprawi czy pogorszy.
Dyrektor SP ZOZ Jerzy Kriger odpowiedział, że są pewne standardy, których trzeba przestrzegać, pewne przepisy nas zobowiązują. Samorząd wspiera działanie służby zdrowia i każdy daje ile może.
Jest różnica między oddziałem a zakładem, zakład jest odpłatny w 70%. Kiedyś taki rok nastąpi, że oddział przejdzie w zakład ale może wtedy być problem finansowy związany z obłożeniem łóżek.
Padła sugestia aby jedną część przekształcić w spółkę prywatną a  drugą pozostawić publiczną, ale są pewne standardy dla szpitala powiatowego, których się nie da przeskoczyć.
Wprowadzony program naprawczy dał nam oszczędności rzędu 100 tysięcy zł a przez ostatnie 2 lata na Ustawę „203” wydano 5 milionów zł.
Pojawiła się firma, która chce nam pomóc przeprowadzić restrukturyzację, ale trzeba w tej sprawie ogłosić przetarg o czym zdecyduje Rada Powiatu. 
Dyrektor SP ZOZ Jerzy Kriger poinformował, że plan restrukturyzacji sporządzony przez tą firmę będzie kosztował ok. 20 tysięcy zł.
Pan Stochliński zaproponował, aby od tego zacząć i w tym kierunku zmierzać.
Dyrektor SP ZOZ Jerzy Kriger stwierdził, że jeżeli ktoś przejmie szpital to nie będzie mógł liczyć od razu na zyski. Pojawią się one dopiero po pewnym czasie. Będzie też musiał liczyć się z wystąpieniem konkurencji.
Pan Kąkol zadał pytanie czy ta firma planuje zwolnienia.
Wicestarosta Przemysław Zowczak oznajmił, że wyszedł z apelem do tej firmy aby „nie rozpraszać sił i środków.
Pan Marat zapytał czy od ościennych gmin otrzymujemy refundacje za chorych.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mogilnie Jan Bartecki powiedział, że oczekuje od Komisji stanowiska i wykazu potrzeb dla służby zdrowia aby mógł sprawę przedstawić Burmistrzowi.             
Starosta Tomasz Barczak stwierdził, że dobrze iż trwają rozmowy o prywatyzacji ale zauważył, że w tej chwili najważniejsza jest pomoc doraźna.
Radna Teresa Kujawa powiedziała, że ważne będzie aby pozostawić struktury publiczne, a jeżeli nie będzie takiej możliwości to należy przedstawić społeczeństwu i powiedzieć pracownikom prawdę.
Starosta Tomasz Barczak odpowiedział, że oczywiście będzie trzeba zrobić wszystko aby nie zwalniać ludzi. Dodał też, że celem tego spotkania było m.in. dołożyć środki do karetki i do innego sprzętu medycznego.       
Dyrektor SP ZOZ Jerzy Kriger stwierdził, że najbardziej zależy mu na wyposażeniu sali pooperacyjnej na analizatorze.
Radna Elżbieta Sarnowska wyraziła opinię, że należałoby się spotkać w kwietniu lub maju i przeanalizować potrzeby dla Strzelna i Mogilna.
Radny Stanisław Wojtasiński powiedział, że w miarę możliwości do pomocy powinny się włączyć wszystkie gminy.
Starosta Tomasz Barczak  stwierdził, że trzeba poprosić pracowników o wyrozumiałość, cierpliwość i spokój.
Na tym zakończono spotkanie.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-14 10:46:58
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-22 13:27:01
Ostatnia zmiana:2007-03-28 11:43:46
Ilość wyświetleń:1985

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij