Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 36/04

PROTOKÓŁ  Nr 36/04
Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  EDUKACJI, KULTURY  I  ZDROWIA
  RADY  POWIATU  W  MOGILNIE
  z  dnia  25 października  2004r.


Posiedzenie   prowadził  i  mu  przewodniczył  Przewodniczący  Rafał  Giemza.
W  posiedzeniu  wzięło  udział  5 członków  Komisji , obecnych  wg  listy  obecności
( załącznika  do  protokołu), czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  obrad.

Porządek  posiedzenia:
Informacja  o  stanie  dróg powiatowych  oraz  planie  remontów  i  napraw  w  2004r.
Sprawozdanie  z  działalności  Powiatowego  Zespołu  ds. Orzekania  o  Niepełnosprawności w  Mogilnie  z  lat  2002r., 2003r. do  końca września  2004r.
Omówienie  i  opiniowanie  projektów  uchwał  na  XXVI sesję .
Plan  imprez  organizowanych  w  roku  budżetowym  2005r.
Sprawy  różne.
 
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Komisja  proponowany  porządek  obrad  przyjęła  jednogłośnie.

Ad. 1
Przew. R. Giemza  przedstawił  informację  o  stanie  dróg  powiatowych oraz  planie  remontów  i  napraw w  2004r. ,  zapytał,  czy  są  pytania  do  informacji  o  stanie  dróg?
Radny  K. Łaganowski  zapytał,  czy  wystarczy  30 tys. na  utrzymanie  dróg  na  akcję „Zima”?
Przewodniczący  powiedział,  że Dyrektor Zarządu  Dróg  Powiatowych  takie  środki  zabezpieczył, a  jaka  będzie  zima  tego   nikt  nie  wie.
Komisja   informację  o  drogach  przyjęła  pozytywnie.

Ad. 2
Przewodniczący  przedstawił  sprawozdanie  z  działalności  Powiatowego  Zespołu  ds. Orzekania  o  Niepełnosprawności w  Mogilnie  z  lat  2002r., 2003r. do  końca września  2004r., następnie  poprosił  o  uwagi  i  pytania.
Radny  K. Łaganowski  stwierdził, że  dzięki  Zespołowi  wielu  ludzi mogło  skorzystać  z  pomocy   i   bezpośrednich  badań  orzekających  o  niepełnosprawności.
Komisja  sprawozdanie  przyjęła  pozytywnie.

Ad. 3
Przewodniczący  poprosił  o  przedstawienie  projektów  uchwał  budżetowych.
Pierwszy  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w  Mogilnie  z  dnia 28.01.2004r. w  sprawie   uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2004r.
Radna T. Kujawa  zapytała , co  oznacza  zakup  sprzętu  przewozowego w  uchwale?
Naczelnik A. Konieczka  odpowiedział, że  dotyczy  to  jednorazowego  przewozu  uczniów  z LO w  Strzelnie  do  Uniwersytetu A. Mickiewicza w  Poznaniu, współ -finansujemy , jak  jest  to możliwe, tak też  jest  z  basenem  w  ZS w  Mogilnie, w  ZS w  Bielicach  praw  jazdy.  
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  5 członków  Komisji, przy  0 wstrzymujących się  i  0 przeciwnych projekt  uchwały  został  przyjęty.    
Drugi  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w  Mogilnie  z  dnia 28.01.2004r. w  sprawie   uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2004r. ( środki  specjalne).
Komisja  uznała, że  nie  ma  pytań ponieważ  środki  specjalne  pochodzą  od  sponsorów  ze  wskazaniem na  dane  zadanie czy  cel.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  5  członków  Komisji, przy  0 wstrzymujących się  i  0 przeciwnych projekt  uchwały  został  przyjęty.  
Trzeci  projekt  uchwały  dotyczył  w  sprawie  działań  Zarządu  Powiatu  w  2005r. oraz  zapewnienia  ujęcia  w  budżecie  Powiatu  Mogileńskiego  na  2005r. środków  finansowych  na  dofinansowanie   dostawy  i  montażu  dźwigu  hydraulicznego, platformowego  w  obudowie  przeszklonej  w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach.
Komisja  nie  miała  pytań  do  projektu,  ponieważ  wnioskowała  o  środki  dla  DPS w  Siemionkach,  między  innymi  na  zabudowanie  windy. 
Za  przyjęciem  projektu  głosowało  5  członków  Komisji, przy  0 wstrzymujących się  i  0 przeciwnych  projekt  uchwały  został  przyjęty.    
Przewodniczący  poprosił  o  przedstawienie  projektu  uchwały  Naczelnika  Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu  Andrzeja  Konieczkę.
Naczelnik A. Konieczka   przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  kryteriów  i  trybu  przyznawania  nagród  dla  nauczycieli  ze  środków  specjalnego  funduszu  nagród.
Poinformował,  że  w  ostatni  piątek  odbyło  się  spotkanie  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  na  którym przedstawiłem  projekt  regulaminu przyznawania  nagród ze  specjalnego  funduszu. Dyrektorzy  zaproponowali  aby   ze  specjalnego  funduszu  przeznaczyć  20% dla  nauczycieli,  a 80%  dla  dyrektorów. Następnie  uznali,   że  nie  ma  konieczności  zasięgania  opinii Rady  Pedagogicznej   przy  propozycjach  nagród  dla  nauczycieli  przez  dyrektorów.
Komisja  nie  zgodziła  się  z  propozycją  dyrektorów , natomiast  wyraziła  opinię,  że  dyrektorzy  powinni  przesłać do  wiadomości Zarządowi  Powiatu   informację  imienną   i  kwotową.
Komisja  zatrzymała  się  nad  propozycją,  którą  przedstawił  Naczelnik, że  nagrody  przyznaje  Starosta i  tu  nie  było uwag, natomiast  nie  zgodziła  się  z  tym, że   proponuje  Wicestarosta,   po  głosowaniu  trzech  wariantów,  ostatecznie  przegłosowano  wariant,   który  mówi  że  proponuje  Naczelnik Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury  Fizycznej  i  Sportu.
Po  wprowadzeniu  kilku  zmian  formalnych w  regulaminie ,Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  5  członków  Komisji, przy  0 wstrzymujących się  i  0 przeciwnych  projekt  uchwały  został  przyjęty.  
 
Ad. 4
Naczelnik A. Konieczka  przedstawił  plan  imprez  organizowanych  w  roku  budżetowym  2005r.
Radna T. Kujawa  zapytała ile  kosztowało  Powiat  „Śmiechowisko”?
Przewodniczący  odpowiedział,  że  1000,- zł , resztę  dołożyło  Stowarzyszenie „Sąsiedzi”

Ad. 5
Przewodniczący  poinformował,  że na  sesji    będzie  przedstawiona  informacja  o  osobach,  które  złożyły  oświadczenia  majątkowe  za  2003r.
Radna  T. Kujawa  zwróciła  się  do  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  aby  zostało wyjaśnione,  czy  diety  są  dochodem,  który  należy  wpisać  w  oświadczeniach  majątkowych, ponieważ  są rozbieżne  informację, jedni  radni   ujęli, inni  nie,  a  „Pałuki” to  komentują  na  nie  korzyść  radnych.?
Przewodniczący  odpowiedział,  że  na  sesji  Rady  Powiatu,  zostanie  udzielona  wyczerpująca  opinia  poparta  przepisami.
Na  tym  wyczerpano  porządek  posiedzenia , Przewodniczący  podziękował  za  przybycie  i  zamknął   obrady.


                                                                                                                     Rafał  Giemza

 

Protokołowała :

M. Wilk

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-14 10:10:49
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-14 10:12:36
Ostatnia zmiana:2007-04-05 08:58:38
Ilość wyświetleń:699

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij