Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

211/14 z dnia 10.02.2014r.

PROTOKÓŁ Nr 211/14
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 10 lutego 2014r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie: Doposażenie pracowni konstrukcji maszyn w Zespole Szkół w Strzelnie w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - V” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Wiedza kluczem do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2014r.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2023.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie.

Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2

Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3

Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4

Karol Olejnik Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie: Doposażenie pracowni konstrukcji maszyn w Zespole Szkół w Strzelnie w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - V” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 517/14.

ad.5

Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Wiedza kluczem do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zarząd Postanowił powyższe pod obrady Rady i Komisji.

ad.6

Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2014r.
Zarząd Postanowił powyższe pod obrady Rady i Komisji.

ad.7

Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2023.
Zarząd Postanowił powyższe pod obrady Rady i Komisji.

ad.8
W sprawach różnych Zarząd Powiatu analizował możliwości informowania mieszkańców o zmianach, jakie dokonały się w SPZOZ oraz o konieczności wprowadzenia nowych zmian.

Zarząd Powiatu zgodnie z treścią ustawy o samorządzie powiatowym zwrócił sie do Przewodniczącego Rady Powiatu z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie,
 a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2014r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2014-2023.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Wiedza kluczem do sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
6. Zakończenie.
ad.9
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

    

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2014-02-12 09:09:48
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2014-03-04 08:09:57
Ostatnia zmiana:2014-03-04 08:10:00
Ilość wyświetleń:266

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij