Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

210/14 z dnia 05.02.2014r.

PROTOKÓŁ Nr  210/14
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego   5 lutego  2014r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta  Tomasz  Barczak.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.
4. Podjęcie uchwały  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  zadanie  :Doposażenie  pracowni  konstrukcji  maszyn  w  Zespole  Szkół  w  Strzelnie  w  ramach  Projektu pt.:” Szkolnictwo  zawodowe  podstawą  rozwoju  Powiatu  Mogileńskiego- V” realizowanego  w  ramach Działania  9.2 „Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa  zawodowego” Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki.
5. Podjęcie uchwały  w  sprawie   dokonania  zmian  w  planie dochodów i  wydatków budżetu   Powiatu  Mogileńskiego na 2014rok.
6. Podjęcie uchwały  w  sprawie   upoważnienia  kierowników  jednostek  organizacyjnych  do  zaciągania  zobowiązań.
7. Podjęcie uchwały  w  sprawie   odroczenia terminu  spłaty należności Powiatu Mogileńskiego.
8. Podjęcie uchwały  w  sprawie   użyczenia  na rzecz  Wyższej Szkoły  Gospodarki w Bydgoszczy  części  nieruchomości  wchodzącej  w skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu Mogileńskiego- pomieszczenie  użytkowe  położone  w  Mogilnie  przy ul. Ogrodowej 10, w  ramach  porozumienia o współpracy.
9. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia form sprawozdań budżetowych przekazywanych przez jednostki budżetowe Powiatu Mogileńskiego.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie.

ad. 2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.
ad. 3
Zarząd  jednogłośnie  przyjął protokół z  ostatniego posiedzenia.
ad. 4
Przewodniczący  Zarządu  Starosta Mogileński  Tomasz  Barczak  poprosił  o  przedstawienie  projektu  uchwały  Z- cę  Naczelnika  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  Karola  Olejnika.
Z- ca  Naczelnika  Karol  Olejnik  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  zamówienia  publicznego  na  zadanie  :Doposażenie  pracowni  konstrukcji  maszyn  w  Zespole  Szkół  w  Strzelnie  w  ramach  Projektu pt.:” Szkolnictwo  zawodowe  podstawą  rozwoju  Powiatu  Mogileńskiego- V” realizowanego  w  ramach Działania  9.2 „Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa  zawodowego” Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki.
Przewodniczący Zarządu   poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu, przy  0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 511/14.
ad. 5
Skarbnik Powiatu  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  planie dochodów i  wydatków budżetu   Powiatu  Mogileńskiego na 2014rok, jednocześnie  dodała, że  dokonano  zmiany  w  planie dochodów i  wydatków  związanych  z  organizacją  kwalifikacji  wojskowej, w  Zespole  Placówek  Specjalnych  w  Szerzawach,  w  Młodzieżowym  Ośrodku  Wychowawczym w  Bielicach  oraz  przesunięć  w  planie  wydatków  w  Komendzie  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej.
Przewodniczący Zarządu   poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu, przy  0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 512/14.
ad. 6
Skarbnik Powiatu  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt uchwały  w  sprawie   upoważnienia  kierowników  jednostek  organizacyjnych  do  zaciągania  zobowiązań. Między  innymi  takich  niezbędnych   zobowiązań  do  zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki,    jak  dostawa  energii  elektrycznej  i cieplnej, usług telefonicznych, dostaw  wody  i  ogrzewania.
Przewodniczący Zarządu   poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu, przy  0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 513/14.
ad.7
Skarbnik Powiatu  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt uchwały  w  sprawie     odroczenia terminu  spłaty należności Powiatu Mogileńskiego. Zarząd  wyraził  zgodę  na  odroczenie  spłaty  pożyczki  Samodzielnemu Publicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie.
Przewodniczący Zarządu   poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu, przy  0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 514/14.
ad.8
Z-ca Naczelnika Wydziału  Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki  Nieruchomościami   Magdalena  Szwarckopf przedstawiła  projekt  uchwały w  sprawie   użyczenia  na rzecz  Wyższej Szkoły  Gospodarki w Bydgoszczy  części  nieruchomości  wchodzącej  w skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu Mogileńskiego- pomieszczenie  użytkowe  położone  w  Mogilnie  przy ul. Ogrodowej 10, w  ramach  porozumienia o współpracy, jednocześnie  dodała, że pomieszczenie  WSG w  Bydgoszczy  wykorzystywać  będzie  w  celu organizacji  i  doradztwa   w  obszarze  Ekonomii  Społecznej  oraz  przedsiębiorczości  na  potrzeby  realizacji  projektu pn. „Kujawsko  - Pałuckie  Centrum  Ekonomii Społecznej”. Umowa  użyczenia  zostanie  zawarta   z  dniem  podpisania  do  30  października  2015roku.
Przewodniczący Zarządu   poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu, przy  0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 515/14.
ad.9
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia form sprawozdań budżetowych przekazywanych przez jednostki budżetowe Powiatu Mogileńskiego.
Przewodniczący Zarządu   poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu, przy  0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 516/14.
ad.10
W  sprawach różnych  - Zarząd Powiatu po  dyskusji  z  udziałem Dyrektora  SPZOZ Michała  Ogrodowicza, Skarbnika  Powiatu,   uznał, że najbardziej   optymalnym  kierunkiem wyjścia   z  trudnej  sytuacji  Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki  Zdrowotnej   w  Mogilnie  jest  dzierżawa  operatorska.
Ponadto  Zarząd  Powiatu postanowił opracować stanowisko  do  Ministra Sprawiedliwości   w  sprawie  przywrócenia  Sądu  Rejonowego  w  Mogilnie.
ad.11
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu  Starosta  Tomasz  Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

  

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2014-02-12 09:09:27
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2014-03-04 08:09:57
Ostatnia zmiana:2014-03-04 08:10:00
Ilość wyświetleń:245

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij