Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 44/13

   Protokół  Nr 44/13

                                                    z posiedzenia

    Komisji  Gospodarki  i   Finansów ,

                                         Komisji Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury

                                            Rady  Powiatu  w Mogilnie 

                                         z dnia  25 października    2013r.

 

Posiedzenie prowadził   Przewodniczący Komisji  Gospodarki  i Finansów  Mirosław  Leszczyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  11  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał. Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Przyjęcie  protokołu  z  ostatniego  posiedzenia.

4.       Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku szkolnym 2012/2013.

5.       Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.

6.       Przedstawienie informacji z działalności Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w 2013r.

7.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r.

8.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2012r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020.

9.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi i przechowywania tego pojazdu na parkingu strzeżonym obowiązujących w roku 2014.

10.   Zakończenie.

 

 

ad.2

Komisje   przyjęły   porządek  posiedzenia,   za  głosowało   11  członków  Komisji  przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad.3

Komisje  przyjęły   protokół  z  ostatniego   posiedzenia,   za  głosowało   11 członków  Komisji  przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się.

ad. 4

Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Leszczyński  poprosił Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej  Konieczka   o  przedstawienie  informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku szkolnym 2012/2013.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej  Konieczka  przedstawił informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku szkolnym 2012/2013. Powoli  zaczynamy  odczuwać  nadchodzący  niż  demograficzny,  do  klas  pierwszych szkół  ponadgimnazjalnych   na  rok  szkolny 2013/2014 przyjęto 580 uczniów, z tego 520 ukończyło  gimnazja  na  terenie  Powiatu  Mogileńskiego, na ten wynik ma   wpływ    program  przyznawanych  stypendiów. Z analizy przedstawionych  danych  wynika, że  w szkołach  publicznych  uczy  się   2452 uczniów tj. o 65 uczniów  mniej  w  porównaniu  do  danych  z  roku ubiegłego. Jak wskazują dane  największym   zagrożeniem dla naszych szkół   będzie  pogłębiający  się  niż  demograficzny, dlatego  należy   utrzymać  dobre  wyniki  egzaminów, zwiększyć  ofertę  edukacyjną  i   zajęć  pozalekcyjnych oraz  utrzymać  program stypendialny.

Komisja  informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku szkolnym 2012/2013  przekazała  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad. 5

Przewodniczący   Komisji   przedstawił  informację  o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Komisja   informację  przekazała pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad. 6

Przewodniczący   Komisji  poprosił  p.o. Dyrektora Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach Monikę  Grabowską o przedstawienie informacji z działalności Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach w 2013r.

p.o. Dyrektor  DPS Monika  Grabowska powiedziała, że  Dom Pomocy  Społecznej w  Siemionkach   zapewnia  świadczenia  statutowe  98 kobietom  przewlekle, psychicznie chorym. Wszystkie  budynki  oraz  ich  otoczenie  pozbawione  jest  barier  architektonicznych , pomieszczenia ogólnodostępne  wyposażone    w  system  przyzywowo- alarmowy oraz  alarmowo – przeciwpożarowy. Jednym z  podstawowych  elementów  pracy  z  mieszkanką  jest  funkcjonowanie  w  strukturach  Domu  Pomocy  Społecznej zespołu  terapeutyczno – opiekuńczego. Ponadto  nasze  mieszkanki uczestniczą w różnych festynach i  imprezach  integracyjnych dla  osób  niepełnosprawnych. W  najbliższym czasie  planujemy  wykonanie  monitoringu bramy głównej, parkingu i terenu  wokół  budynków  mieszkalnych, planujemy  również częściowy   remont  instalacji centralnego  ogrzewania  w  Pawilonie 1  i  remont rozdzielni  niskiego napięcia  Pawilon 2, wymianę  instalacji  wodno – kanalizacyjnej  w  kuchni  ora z remont  hydroforni.

Komisja  informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Mogileńskiego w roku szkolnym 2012/2013  przekazała  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.7

Skarbnik Powiatu  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt uchwały Rady  Powiatu   w sprawie zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na  rok 2013., jednocześnie  dodała, że  w  projekcie  uchwały  dokonano  zmian  w  planie  dochodów  zwiększając  plan o  32 831,00zł  oraz  zmniejszając  plan  wydatków  o  kwotę  955 719,00 zł.

Przewodniczący  Komisji  poddał    projekt uchwały pod  głosowanie.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  za  głosowało   5  członków  Komisji  przy  0  przeciwnych  i  2  wstrzymujących   się .

Komisja  Gospodarki  i  Finansów za  głosowało   3  członków  Komisji  przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się. (nieobecny  B. Nowacki)

ad. 8

Skarbnik Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/12

Rady Powiatu  w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2012r.  w sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy 

Finansowej  Powiatu  Mogileńskiego na lata 2013-2020, który  jest  konsekwencją  zmian  w  budżecie

Powiatu.

Przewodniczący  Komisji  poddał    projekt uchwały pod  głosowanie.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  za  głosowało   5  członków  Komisji  przy  0  przeciwnych  i  2  wstrzymujących   się .

Komisja  Gospodarki  i  Finansów za  głosowało   3  członków  Komisji  przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się. (nieobecny  B. Nowacki)

 

 

 

ad. 9

Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Leszczyński    poprosił  Naczelnik  Wydziału  Komunikacji, Transportu i Dróg Barbarę  Sitarz  o przedstawienie   projektu  uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem pojazdu z drogi i przechowywania tego pojazdu na parkingu strzeżonym obowiązujących w roku 2014.

Naczelnik  Barbara  Sitarz  przedstawiła  projekt  uchwały  i  jednocześnie  dodała, że  stawki  za  holowanie  pojazdów   pozostają  bez  zmian.

Przewodniczący  Komisji  poddał    projekt uchwały pod  głosowanie.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  za  głosowało   5  członków  Komisji  przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym   się .

Komisja  Gospodarki  i  Finansów za  głosowało   3  członków  Komisji  przy  0  przeciwnych  i  0  wstrzymującym  się. (nieobecny  B. Nowacki)

ad. 10

Przewodniczący Komisji   podziękował   za  spotkanie  zaproszonym  gościom   i  członkom  Komisji  a następnie   zamknął  obrady.

                                                                                         PrzewodniczącyKomisji  Wspólnych

          Mirosław Leszczyński

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2014-01-30 13:33:56
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2014-01-30 13:34:44
Ostatnia zmiana:2014-01-30 13:35:29
Ilość wyświetleń:305
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij