Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

209/14 z dnia 29.01.2014r.

PROTOKÓŁ Nr 209/14
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 29 stycznia 2014r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w części 28 i 29, w związku z rezygnacją wybranego Wykonawcy z podpisania umowy oraz wykonania zamówienia na zadanie pt. Zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - V” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. 
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zbiorczej informacji o udzielonych w 2013 r. ulgach w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za IV kwartały 2013r.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie.

Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Karol Olejnik Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w części 28 i 29, w związku z rezygnacją wybranego Wykonawcy z podpisania umowy oraz wykonania zamówienia na zadanie pt. Zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - V” realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku z rezygnacją w dniu 27.01.214 r. wybranego Wykonawcy tj. Rozwijajsie.pl Lidia Głowacka, ul. Leśna 1/2, 78-530 Wierzchowo z podpisania umowy oraz wykonania zamówienia w części 28 i 29, wybrano ofertę: Rafał Wegner ul. Pl. Św. Wojciecha 1, 88-320 Strzelno.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 508/14.

 

ad.5
Maria Konkiewicz Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie.   Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie uchwala się z uwagi na zmiany organizacyjne Centrum, które podyktowane są obowiązującą Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 509/14.

ad.6
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu  przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zbiorczej informacji o udzielonych w 2013 r. ulgach w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym. W 2013 roku na mocy Uchwały Nr LI/28 5/10 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31.05.2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg, dokonano ulg w postaci odroczeń rat pożyczek udzielonych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie tj.: na podstawie umowy nr 01/2008 z dnia 27.03.2008 r. na kwotę 800.000,00 zł -dokonano 12 miesięcznych odroczeń pozostałej do spłaty pożyczki w kwocie 395.000,00 zł, oraz  na podstawie umowy nr 01/2012 z dnia 15.06.2012 r. na kwotę 200.000,00 zł -dokonano 2 odroczeń na kwotę 49.970,00 zł. Zbiorcza informacja o kwocie udzielonych w 2013 r. ulgach w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym zostanie przedstawiona Radzie Powiatu.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 510/14.

ad.7
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za IV kwartały 2013r..
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 511A/14.

ad.8
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła porównanie danych finansowych dotyczących funkcjonowania placówki medycznej w formie SPZOZ oraz spółki.

ad.9
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

   

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2014-01-29 14:31:03
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2014-03-04 08:09:57
Ostatnia zmiana:2014-03-04 08:10:00
Ilość wyświetleń:200

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij