Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr XXVIII/04 z dnia 08.12.2004r.

PROTOKÓŁ  Nr XXVIII/04

          Z NADZWYCZAJNEJ   SESJI 

            RADY  POWIATU  W  MOGILNIE

            w   Starostwie  Powiatowym  w   Mogilnie  ul. Narutowicza  1

           odbytej  w  dniu  8 grudnia   2004 r. w  godz. 14.00 – 14.50

 

              W sesji wzięło udział 15 radnych  czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.

             Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Leszek Nowacki , który powitał obecnych na sesji.

            Radni obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

          

Protokół spisała Małgorzata Wilk.

           

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie.

a)      stwierdzenie  kworum.

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Interpelacje  i  zapytania  radnych.

4.      Odpowiedzi  na  interpelacje.

5.      Podjęcie   uchwały  w  sprawie  zmiany  Uchwały Nr XVI/102/04 Rady  Powiatu  w  Mogilnie z  dnia  28.01.2004r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2004r.

6.      Podjęcie   uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr  XX/123/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia  30 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mogileńskiego zmienionej  Uchwałą Nr XXIII/148/04 Rady Powiatu w Mogilnie z

dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie zmiany Uchwałą NrXX/123/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu   Mogileńskiego.

7.  Podjęcie  uchwały  w sprawie   uchylenia Uchwały Nr XXIII/147/04 Rady Powiatu   

     Mogilnie   z dnia  21 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Robót

     Drogowych dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2004 – 2006 oraz kosztów promocji.

8.  Wnioski  i  oświadczenia  radnych.

9.      Odpowiedzi  na  wnioski  i  zapytania.

10. Wolne  głosy  i  sprawy  różne.

11.  Zakończenie.

 

Ad. 2

Rada 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących przyjęła porządek obrad.

 

Ad. 3

Nie  było.

 

Ad. 4

Nie  było.

 

 

 

Ad. 5

Skarbnik Powiatu Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok., który  dotyczył  zwiększenia  i  zmniejszenia  środków  w   planie   dochodów i  wydatków  na  2004r.

W  związku  z  brakiem  uwag  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały .

W  wyniku  głosowania  15 głosami  za ,  przy  0  wstrzymujących  i  0  przeciwnych, uchwała  została  przyjęta.  (nieobecny Radny P. Konieczka i Radna T. Kujawa  )

 

Ad. 6

Przewodniczący obrad  przedstawił i odczytał  projekt  uchwały  w sprawie zmiany Uchwały Nr  XX/123/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia  30 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Mogileńskiego zmienionej  Uchwałą Nr XXIII/148/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie zmiany Uchwałą NrXX/123/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu   Mogileńskiego.

Radny P. Pieszak zapytał dlaczego  w  planie  nie  ma  drogi  Ostrowo – Strzelno?

Starosta T. Barczak  odpowiedział,  że  ujęte    te , które  najpilniejsze  były  do  wykonania, nie  chciałby  tworzyć  fikcji,  część  z  tych  dróg ,  mam  taką  nadzieję,  zrealizujemy  w  2005 roku,  wzrósł   deficyt   budżetowy, doszły  nam  zadania  chociażby  rodziny  zastępcze, jeśli  się  okaże  że  otrzymamy  środki  z  Urzędu  Marszałkowskiego  na  złożone  wnioski, to  później  możemy  uchwalać,  nie  chciałbym   wchodzić  z  dużym  deficytem i  pozostawić  następcom.

Przewodniczący Rady W. Gałązka  stwierdził,  że  procedury  należy   przestrzegać  i  plany    być  muszą  i  Pan  Pieszak  ma  rację ,  że  możemy  nie  ugryź tego  tematu,  ale  wiemy  że  takie  plany  muszą  być  aby  później  można  było  zabiegać  o  środki  finansowe ,  każda  Rada  musi  być  elastyczna  i  działać tak  aby  jak  najwięcej  skorzystać  ze  środków  unijnych.

Radny  P. Pieszak  zapytał,  czy  tylko  do  planu  załączono    jedną  drogę ?

Starosta T. Barczak potwierdził, że  została ujęta droga  w  Padniewie,  do  15  grudnia br. zostanie  podpisana  umowa ,  a  środki  na pewno  otrzymamy  w  styczniu  2005r.

Radny K. Łaganowski  powiedział,  że  Powiat  ma  mało  inwestycji  i  należy  korzystać  ze  środków  unijnych ,  i  tak  należy  do  tego  podchodzić.

Przewodniczący  Obrad     poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały .

W  wyniku głosowania, 13 głosami za,  przy  2  wstrzymujących (p. K. Mleczko i p. Pieszak ) i  0  przeciwnych, uchwała została  przyjęta . (nieobecny Radny P. Konieczka i Radna T. Kujawa  )

 

Ad. 7

Przewodniczący  obrad  przedstawił i odczytał projekt   uchwały  w sprawie   uchylenia Uchwały Nr XXIII/147/04 Rady Powiatu Mogilnie   z dnia  21 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Robót  Drogowych dla Powiatu Mogileńskiego na lata 2004 – 2006 oraz kosztów promocji.

W  wyniku  głosowania  14 głosami  za ,  przy  1  wstrzymujących ( p. P.Pieszak) i  0  przeciwnych, uchwała  została  przyjęta .  (nieobecny Radny P. Konieczka i Radna T. Kujawa  )

 

Ad. 8

Nie  było.

 

 

Ad. 9.

Nie  było .

 

Ad. 10

Nie  było.

 

Ad. 11

Na  tym  porządek  sesji  wyczerpano.

Przewodniczący  obrad  L. Nowacki   podziękował  obecnym  za  przybycie  na  sesję  i  dokonał  zamknięcia.

Sesja  zakończyła  się  o  godzinie  14.50.

 

 

 

                                                                                                Przewodniczący  Obrad

 

                                                                                                     Leszek  Nowacki

 

Protokołowała:

Małgorzata Wilk   

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-13 14:02:04
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-13 14:07:29
Ostatnia zmiana:2005-04-13 14:07:29
Ilość wyświetleń:754

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij