Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 33/05

Protokół Nr 33/05
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie
z dnia 18 marca 2005 roku

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Janina Baranowska.
W posiedzeniu wzięło udział 5 członków Komisji, obecnych według listy obecności (załącznika do protokołu), co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
W obradach brał udział Z-ca Dyrektora SP ZOZ w Mogilnie Roman Olejniczak, Starosta Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak oraz Skarbnik Powiatu Mogileńskiego Karina Kostyra.
Porządek posiedzenia:

1.Omówienie i opiniowanie sprawozdań oraz projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Powiatu.

Ad.1. Przewodnicząca Janina Baranowska poprosiła Z-ce Dyrektora SP ZOZ  w Mogilnie Romana Olejniczaka o przedstawienie informacji o problemach funkcjonowania służby zdrowia w Powiecie oraz sposobach ich rozwiązywania w odniesieniu do Programu Restrukturyzacji uchwalonego w dniu 15 marca 2002r. Uchwałą XXXIX/235/02 przez Radę Powiatu.
Z-ca Dyrektora SP ZOZ  w Mogilnie Roman Olejniczak stwierdził, że pierwsze prace restrukturyzacyjne zaczęły się już w 2000 roku. Wtedy właśnie powstał program restrukturyzacyjny. Następnie omówił program redukcji zadłużenia poprzez zmniejszenie zatrudnienia oraz likwidację pralni i innych części szpitala. Był to dobry program na rok 2000, wszystko zmieniło się z wejściem w zycie Ustawy „203” co stało się przyczyną powiększenia zadłużenia SP ZOZ-u. w 2002 roku doszły ponowne zobowiązania wynikające z przymusu wypłacenia pracownikom dodatkowych 110 zł. Obecnie ponad 80% przyznawanych SP ZOZ pieniędzy idzie na wynagrodzenia dla pracowników a reszta na działalność.
Na dzień dzisiejszy plan wykonywany jest w 150% ponieważ zmniejszyła się ilość łóżek w szpitalach. Ilość pacjentów od wielu lat się nie zmienia. Zmniejszył się natomiast średni okres pobytu w szpitalu z 12 do 5 dni co wiąże się z obniżeniem kosztów funkcjonowania szpitala.
Problem jest z usługami wykonywanymi ponad normę ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia nie za wszystko zwraca koszty.
Poradnie chirurgiczne w Mogilnie i Strzelnie, które nie były zakontraktowane przynosiły stratę rzędu 140 tysięcy zł. Kiedy zostały podpisane kontrakty to od 2004 roku przynoszą one zyski.
Dział Pomocy Doraźnej wygląda i funkcjonuje bardzo dobrze a jest to wynikiem zmiany finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Przewodnicząca Janina Baranowska zapytała czy w związku z coraz niebezpieczniejszą sytuacją na naszych drogach nie można poprosić o dofinansowanie bezpieczeństwa ratunkowego.
Z-ca Dyrektora SP ZOZ  w Mogilnie Roman Olejniczak odpowiedział, że mamy dwie karetki, jedną w Strzelnie a drugą w Mogilnie. Są one identycznie wyposażone. Na razie istnieje jeszcze między nimi pewne niedogranie ale z czasem ono zniknie.
Starosta Powiatu Mogileńskiego Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania. Następnie zapytał Komisję Rewizyjną co o nim sądzi i czy zgodzi się wprowadzić ten projekt na najbliższą sesje Rady Powiatu.
Radny Karol Dłutkowski zadał pytanie czy nielepiej byłoby gdyby SP ZOZ sam założył taką aptekę.
Z-ca Dyrektora SP ZOZ  w Mogilnie Roman Olejniczak odpowiedział, że pomysł taki był analizowany jednak został odrzucony gdyż trzeba byłoby pokryć zbyt wielkie koszty związane z wynagrodzeniem technika farmacji.
Radny Piotr Konieczka zapytał jaki jest cennik usług medycznych w SP ZOZ w Mogilnie.
Z-ca Dyrektora SP ZOZ  w Mogilnie Roman Olejniczak odpowiedział, że nasze ceny są niższe niż w Inowrocławiu.
Pan Olejniczak wyjaśnił też, że aby dostosować nasz szpital do minimalnego standardu potrzeba co najmniej 3 milionów zł.
Radny Rafał Żuchowski powiedział, że dochodzą do niego słuchy iż w niektórych ośrodkach zdrowia nie ma lekarza pierwszego kontaktu, który jest bądź na urlopie bądź jest chory i to w okresie grypowym gdzie pacjenci szczególnie potrzebują pomocy.
Z-ca Dyrektora SP ZOZ  w Mogilnie Roman Olejniczak wyjaśnił, że jest za mało lekarzy i brakuje rezerwy. Harmonogram urlopów jest ułożony ale jak wypadnie np. 3 lekarzy to cały plan pada.
Po krótkiej dyskusji Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Janina Baranowska poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania.
W wyniku głosowania projekt został przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca Janina Baranowska poprosiła Skarbnik Powiatu Mogileńskiego Karinę Kostyrę o omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 Rady Powiatu Mogileńskiego z dnia 29.12.2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2005.
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła zmiany w budżecie wprowadzane nowym projektem uchwały. Skarbnik poinformowała, że zapadł wyrok Sądu Okręgowego z powództwa Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „KAPRINŻ” Sp. z o.o. w Bydgoszczy Przeciwko Powiatowi Mogileńskiemu w Mogilnie. Zasądzono, że Powiat ma zapłacić 86.646,65 zł na rzecz powoda plus odsetki i koszty wpisowe. Zarząd stoi na stanowisku aby złożyć apelację, choć apelacja wiąże się ze wzrostem odsetek i kosztami samej apelacji.
Po przedstawieniu przez Skarbnik zmian w budżecie wprowadzonych powyższym projektem został on poddany pod głosowanie.
W wyniku głosowania projekt został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Skarbnik krótko omówiła plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na 2005 rok.
Przewodnicząca Janina Baranowska przedstawiła sprawozdanie Zarządu Powiatu o szczegółowych zasadach i trybie umarzania wierzytelności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów Ordynacja Podatkowa, udzielenia innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych w 2004r.
Wobec braku uwag sprawozdanie zostało poddane pod glosowanie.
W wyniku głosowania sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
Przewodnicząca Janina Baranowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Toruniu.
Wobec braku uwag projekt został poddany pod glosowanie.
W wyniku głosowania projekt został przyjęty jednogłośnie.
Przewodnicząca Janina Baranowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Wobec braku uwag projekt został poddany pod glosowanie.
W wyniku głosowania projekt został przyjęty jednogłośnie.Przewodnicząca Janina Baranowska przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2004.
Wobec braku uwag sprawozdanie zostało poddane pod glosowanie
W wyniku głosowania sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
Przewodnicząca Janina Baranowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie  przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2005-2007.
Wobec braku uwag projekt został poddany pod glosowanie.
W wyniku głosowania projekt został przyjęty jednogłośnie.
Posiedzenie komisji zostało zakończone, Przewodnicząca Janina Baranowska podziękowała członkom za przybycie.

 

 

 

Protokołowała                                                  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

Małgorzata Wilk                                                           Janina Baranowska

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-13 13:26:01
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-13 13:28:25
Ostatnia zmiana:2007-04-06 12:38:35
Ilość wyświetleń:1695

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij