Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 30/05

PROTOKÓŁ  Nr 30/05
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ 
RADY  POWIATU   W  MOGILNIE
z  dnia  21 stycznia  2005 r.

Posiedzenie  prowadziła  Przewodnicząca Komisji Janina  Baranowska.
W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Komisji , obecnych  wg  listy  obecności ( załącznika  do  protokołu), czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  obrad.
Porządek  posiedzenia  :
1.     Opiniowanie  projektów  uchwał  na  XXXI  sesję  Rady  Powiatu.
2.     Omówienie  sprawozdania  z  kontroli  Komisji  za  2004 rok. 
Komisja  porządek  posiedzenia  przyjęła  jednogłośnie.

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.
Ad.1Przewodnicząca  J. Baranowska poprosiła  o  przedstawienie  projektów      uchwał   Główną  Księgową  Małgorzatę  Krygier.M. Krygier  omówiła  projekt  uchwały   w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005 rok.(plan PFOŚiGW).
Przewodnicząca  poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za przyjęciem  projektu  głosowało  4  członków  Komisji. 
Następny  projekt   uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/186/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2005 rok, zmiany  dotyczą  planu  dochodów  i  wydatków.
Przewodnicząca  poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  przyjęciem  projektu  głosowało  4  członków  Komisji 
Kolejny  projekt  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego w  kwocie  150  tys. zł  na  wymianę  okien  w  ZS  w  Bielicach.
Przewodnicząca  poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  przyjęciem  projektu  uchwały  głosowało  3  członków  Komisji, przy  1 wstrzymującym  się.
Przewodnicząca   J. Baranowska  zapytała  co  się  zmienia  w  projektach  dotyczących  weksli?
M. Krygier  odpowiedziała, że  zmienia  się  okres  po 5 latach, a  było  do 5 lat.  W  dwóch  projektach   uchwały   zmienia  się  ten  sam   zapis   uchwały.
Przewodnicząca  poddała  projekty   uchwał  dotyczący  stypendiów  i  drogi  powiatowej.
Za przyjęciem 2  projektów  głosowało  3  członków  Komisji, przy  1  wstrzymującym   się.   
Następny  projekt  dotyczył  wykreślenia  z  regulaminu   stypendiów  dla  młodzieży  wiejskiej zdania: „ miesięczną  kwotę  stypendium  ustala  się  w  wysokości   do  100zł.„ , pozwoli  to  na  bardziej  elastyczny  sposób  skorzystać  z  programu  stypendialnego.
Przewodnicząca  poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za   projektem   głosowało  3  członków  Komisji ,  przy  1  wstrzymującym  się. 
Przewodnicząca  przedstawiła  projekt  dotyczący  wprowadzenia  zakazu  używania  jednostek  pływających  o  napędzie  spalinowym.
Starosta  zwrócił  się  do  gmin  o  wydanie  opinii  dotyczących  zakazu  używania  jednostek   pływających   o  napędzie  spalinowym  na  podległych  im  akwenach  wodnych. Gminy  odpowiedziały  i  na  tej  podstawię  przygotowano  projekt  uchwały.
Za  projektem  uchwały  głosowało  4  członków  Komisji.
Przewodnicząca  omówiła  projekt  uchwały  dotyczący  uchwalenia  pracy   Rady  Powiatu  w  Mogilnie  na  2005 rok.
Za  przyjęciem  planu  Pracy  Rady  Powiatu  głosowało  4  członków  Komisji.
Ostatni  z  projektów  dotyczył  planów  pracy  Komisji  stałych  Rady  Powiatu.
Za  projektem   dotyczącym planów  pracy   Komisji  stałych  głosowało  4  członków  Komisji.

Ad. 2
Przewodnicząca  odczytała  sporządzone  sprawozdanie  z kontroli  Komisji za  II półrocze  2004 roku, uwag  nie  wniesiono.
Przew. J. Baranowska  podziękowała  za  spotkanie  i  zamknęła  obrady.

 

                                                                  Przewodnicząca  Komisji

 

                                                                       Janina  Baranowska

 

Protokołowała:

M. Wilk 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-13 13:10:34
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-13 13:14:18
Ostatnia zmiana:2007-04-11 11:21:13
Ilość wyświetleń:637

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij