Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 87/04

 

Protokół Nr 87/2004

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie

odbytego 27 października  2004r.

w Mogilnie

 

 

 

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 3 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Wicestarosta Przemysław Zowczak.

Protokół spisała Anita Kozłowska.

 

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie.

2.      Przyjęcie porządku posiedzenia.

3.      Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2004r.

4.      Przedstawienie zmian do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok.

5.      Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr XXV/164/04  Rady Powiatu  w Mogilnie  z dnia 24 września 2004r. określającej zadania na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

6.      Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania „programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mogilno” oraz projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Mogilno”

7.      Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania „programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa” oraz projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dąbrowa”.

8.      Zaopiniowanie wniosku dot. warunków zabudowy.

9.      Przedstawienie poprawek Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia do uchwały Rady Powiatu w Mogilnie  w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.

10.  Informacja dot. Sprowadzenia darów z Holandii.

11.  Informacja  w sprawie bezpieczeństwa  w Powiecie Mogileńskim (min. bezpieczeństwo pożarowe).

12.  Sprawy różne.

13.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

14.  Zakończenie.

Zarząd jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia .
Ad.3

Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2004r.

Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr181/04.

 

Ad.4

Skarbnik przedstawiła poprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok, uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Zarząd jednogłośnie zatwierdził zmiany w projekcie uchwały.

 

Ad.5

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały nr XXV/164/04  Rady Powiatu  w Mogilnie  z dnia 24 września 2004r. określającej zadania na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zarząd jednogłośnie postanowił przedstawić zaproponowany projekt Radzie Powiatu.

 

Ad.6

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania „programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mogilno” oraz projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Mogilno”

Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr182/04.

 

Ad.7

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zaopiniowania „programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa” oraz projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dąbrowa”.

Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr183/04.

 

Ad.8

 

Wicestarosta przedstawił wniosek dot. warunków zabudowy i projekty postanowień w sprawie  uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na dobudowie  dźwigu hydraulicznego i platformowego w obudowie przeszklonej wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ew.56/1 w miejscowości Siemionki, gmina Jeziora Wielkie.

Zarząd jednogłośnie postanowił uzgodnić projekt decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zgodności z zadaniami samorządu powiatu realizującymi cele publiczne.

 

Ad.9

 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu A.Konieczka wyjaśnił, że Komisja Edukacji, Kultury i Zdrowia przedstawiła kilka poprawek do projektu regulaminu przyznawania nagród.

Poprawki dot. załącznika nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Mogilnie  w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród. Komisja wykreśliła  w pkt.3 ppkt.1 jednak ppkt. 9 został przeredagowany w ten sposób, że sens ppkt.1 się w nim zawiera, w pkt. 4 ppkt.10 słowo „terminową” zastąpiono słowem „rzetelną”, w pkt.7 ppkt.2 komisja proponuje aby słowo „wicestarosta” zastąpić słowem „naczelnik”, w pkt.8 termin 20 września zmienić na 30 września. W zał nr.2  w pkt. 1 dodano ppkt.4, w pkt.7 ppkt.1. W projekcie uchwały w §  1 pkt.12 dodano słowo „imiennych” przed słowem „wypłatach”.

Wicestarosta zaznaczył, że brał udział w posiedzeniu komisji i jego zdaniem poprawki mogą być naniesione, jednak  w takim przypadku nie weźmie żadnej odpowiedzialności za przyznane nagrody.

Zarząd jednogłośnie zaproponował aby poprawki przedstawił na posiedzeniu Rady Powiatu w Mogilnie, przewodniczący komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia. Rada poprzez głosowanie ustosunkuje się do poprawek.

 

Ad.10

Wicestarosta poinformował zebranych o możliwości  przyjęcia darów z Holandii, z taką propozycją wyszedł radny R.Trepiński .

Skarbnik wyjaśniła, że odbiór darów wiąże się dla powiatu z kosztami transportu tj.ok.5 tys.

Wicestarosta poinformował, ze transport zawierał by ok.200 ławek, 200 krzeseł szkolnych, pościele, proszek do prania oraz kilkanaście wózków inwalidzkich.

Skarbnik wyjaśniła, że dary mogą być przekazane podległym Powiatowi Mogileńskiemu jednostkom- wówczas Powiat zwolniony jest z podatku, w przypadku przekazani np. ławek szkołom podstawowym lub wózków inwalidzkich indywidualnym osobom, powiat będzie musiał uiścić opłatę podatkową(VAT).

 

Ad.11

Wicestarosta poinformował zebranych o pożarze w Mogilnie. Spłonął dom jednorodzinny, na szczęście nikomu  z czteroosobowej rodziny nic się nie stało. Rodzina otrzymała zabezpieczenie lokalowe z swojego zakładu pracy, odbyły się zbiórki pieniędzy oraz zorganizowano wyjazd do Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w celu zabezpieczenia  rodzinie odzieży. W Strzelnie zawalił się częściowo dom, nikt nie ucierpiał, jednak czterem rodzinom trzeba było zabezpieczyć lokale mieszkalne. Na terenie miasta Strzelna było kilka awarii wodociągu co spowodowało zmianę w organizacji ruchu.

 

Ad.12

Spraw różnych nie było.

 

Ad.13

Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.

 

Ad.14

Na tym posiedzenie wyczerpano. Wicestarosta P.Zowczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2005-04-13 12:57:51
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2005-04-13 14:09:25
Ostatnia zmiana:2005-04-13 14:09:25
Ilość wyświetleń:902

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij