Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

188/13 z dnia 01.10.2013r.

PROTOKÓŁ Nr 188/13
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 1 października 2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego - działka nr 622/5 o pow. 0,3182 ha, obręb Mogilno.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy gruntu wchodzącego w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego – część działki nr 1193/1 położonej w Strzelnie.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego - lokali biurowo-usługowych położonych w miejscowości Józefowo, gmina Mogilno, na działce oznaczonej nr 111/2 opow. 0,2300 ha. 
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.
ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.
ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Magdalena Szwarckopf Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego - działka nr 622/5 o pow. 0,3182 ha, obręb Mogilno. Zgodnie z § 5 pkt l Uchwały Nr XXVII/134/01 Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania do sprzedaży przeznacza się nieruchomości zbędne dla rozwoju i prawidłowego funkcjonowania Powiatu.  Nieruchomość będąca przedmiotem uchwały to zabudowana nieruchomość położona w Mogilnie przy ul. Sądowej 21 a, oznaczona w ewidencji gruntów nr 622/5 o pow. 0,3182 ha, zabudowana budynkiem wykorzystywanym na cele administracyjno-usługowe oraz garażami murowanymi. Przetarg będzie miał formę przetargu ustnego nieograniczonego, cena wywoławcza nieruchomości wynosi 400.000,00 złotych, warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej, tj. 80.000,00 złotych, cena za nieruchomość uzyskana w przetargu zwolniona jest z podatku VAT . Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 450/13.

ad.5
Magdalena Szwarckopf Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy gruntu wchodzącego w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego – część działki nr 1193/1 położonej w Strzelnie. Z wnioskiem w sprawie zmiany umowy dzierżawy wystąpił Zakład Handlowo Usługowy FORPRESS ze Strzelna. Zmiana dotyczy poddzierżawiania lub oddawania dzierżawionej nieruchomości do używania osobom trzecim.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 451/13.

ad.6
Magdalena Szwarckopf Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargowej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego - lokali biurowo-usługowych położonych w miejscowości Józefowo, gmina Mogilno, na działce oznaczonej nr 111/2 opow. 0,2300 ha.  Nieruchomość będąca przedmiotem uchwały to budynek byłego Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Józefowie. W budynku tym znajdują się 2 lokale biurowo- usługowe.  Zgodnie z § 5 pkt l Uchwały Rady Powiatu Nr XXVII/134/01 z dnia 9 marca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia  i   obciążania  nieruchomości   oraz  ich  dzierżawienia  i wynajmowania do sprzedaży przeznacza się   lokale użytkowe zbędne dla prawidłowego funkcjonowania Powiatu.  Cena wywoławcza za lokal 1A wynosi 98.000,00zł, za lokal 1B 62.000,00zł
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 452/13.

ad.7
Magdalena Szwarckopf Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wyjaśniła, że użytkownik lokalu przy ul.Św. Ducha w Strzelnie złożył pismo do Zarządu Powiatu w sprawie partycypacji w kosztach przygotowania lokalu do użytkowania. Zarząd nie widzi podstaw prawnych do partycypacji w kosztach z uwagi na to, że nakłady na nieruchomość zostały dokonane w trakcie umowy dzierżawy z SPZOZ, jednocześnie zaznaczył, ze do dnia 10 października br. ostatecznie powinien lokal zostać zdany w stanie przydatnym do użytkowania.

Michał Ogrodowicz Dyrektor SPZOZ Mogilno przedstawił zebranym wstępne założenia do biznes planu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. Wyjaśnił, że szczegółowe dane konieczne do dokonania analizy są jeszcze przygotowywane przez pracowników SPZOZ.

Dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach zawnioskował o wygaszenie trwałego zarządu co do części nieruchomości oznaczonej 14/31 położonej w Bielicach, oddanej  ZS w trwały zarząd decyzją Zarządu Powiatu w Mogilnie nr GN.6844.1.8.3.2012 z dnia 07.12.2012r. z jednoczesnym przekazaniem trwałego zarządu tej części nieruchomości (części budynku internatu) na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach. Dyrektor MOW w Bielicach złożyła wniosek o ustanowienie na przedmiotowej części nieruchomości trwałego zarządu na rzecz MOW z jednoczesnym określeniem sposobu korzystania z nieruchomości przez ZS i MOW. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami w przedmiotowym zakresie zostanie wydana decyzja w sprawie wygaszenia trwałego zarządu ZS w Bielicach dotycząca części nieruchomości oznaczonej nr 14/31 z jednoczesnym przekazaniem trwałego zarządu tej części nieruchomości na rzecz MOW w Bielicach.

ad.8
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

    

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-10-30 08:45:45
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-11-08 09:14:14
Ostatnia zmiana:2013-11-08 09:14:51
Ilość wyświetleń:384

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij