Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XLIV/13 z dnia 30 września 2013r.

Protokół Nr XLIV/13
Nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 30 września 2013 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 7:20 do 7:51

W sesji udział wzięło 17 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki wyjaśnił, że sesja nadzwyczajna zwołana została na wniosek Zarządu Powiatu.
Przewodniczący Rady Powiatu przedstawił następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie,
 a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2014r. poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2437 C i nr 2452C, na skrzyżowanie typu mini ronda wraz z odwodnieniem ronda i przebudową urządzeń energetycznych w m. Ostrowo, Gmina Strzelno.
4. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki zapytał czy są uwagi, propozycje do porządku obrad?
W związku z powyższym i brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 13 głosami za, 0 przeciw i przy 2 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty. (nieobecny Rady B.Nowacki, A.Ziółkowska)

Ad.3
Podjęcie uchwały w sprawie stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu w 2014r. poprzez przystąpienie do realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2437 C i nr 2452C, na skrzyżowanie typu mini ronda wraz z odwodnieniem ronda i przebudową urządzeń energetycznych w m. Ostrowo, Gmina Strzelno.

Radny Przemysław Zowczak – chciałem wyrazić swoją radość i zadowoleni, że dzisiaj na tej sesji przyjmujemy tą uchwałę. Rzeczywiście to rondo jest bardzo potrzebne, ono bardzo poprawi bezpieczeństwo w tej części naszego powiatu. W związku z tym, że jest to bardzo potrzebna inwestycja, chciałem zapytać Dyrektora Ficera, kiedy przewiduje rozpoczęcie i zakończenie prac. Nie chodzi mi o dokładne daty, chodzi mi tylko o podanie przybliżonego czasu, kiedy to rondo powstanie i chciałem uzyskać informację, jakie inne drogi zostały, czy jakie inne inwestycje zostały zgłoszone w tym samym konkursie, w którym to rondo uzyskało dofinansowanie.

Dyrektor ZDP Piotr Ficer – jeśli chodzi o wniosek pragnę przypomnieć, że 2 września br. ogłoszono konkurs na przyjmowanie wniosków na przebudowę dróg lokalnych z narodowego planu przebudowy w związku z tym też wnioski należy składać w Urzędzie Wojewódzkim do godziny 15.00. Tak też się stało, ze byłem niestety trochę wyłączony z życia zawodowego przebywając w szpitalu, stąd to opóźnienie, za co przepraszam Radę i Zarząd. Wniosek składamy po to by uzyskać choćby środki dodatkowe na jedną inwestycję w naszym Powiecie Mogileńskim, bo na dzień dzisiejszy możemy złożyć tylko ten wniosek, choć regulamin mówi, ze każdy może złożyć dwa. Jednak w dzisiejszej sytuacji finansowej, nie mając budżetu na rok 2014 i posiadając takie środki, jakie mamy, jesteśmy w stanie złożyć ten wniosek, aby uzyskać maksymalne wszystkie szanse, które są jakby przydzielone. Z oceny mojej i mojego zespołu dokonanie tej inwestycji ma szansę i ten wniosek zostanie przyjęty przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego i zakwalifikowany do realizacji. Procedura jest taka, przyjmowanie do dzisiejszego dnia, komisja Wojewody będzie pracowała do 31 października i do 30 listopada tego roku będzie ocena a wnioski zostaną zakwalifikowane do rozdania tych środków w roku 2014. Jeżeli nasz wniosek zostanie pozytywnie oceniony to środki w wysokości 50%, jak jest napisane i wtedy w roku 2014 przystąpimy do realizacji. Jeśli wszystko będzie się składało szczęśliwie, jesteśmy w stanie ogłosić przetarg w marcu 2014r a realizacja może nastąpić już od maja 2014r. termin realizacji to jest około trzech miesięcy. Natomiast pozostałe plany inwestycyjne są złożone pisemnie na ręce Zarządu Powiatu do rozważania przez wysoką Radę w planie budżetu na rok 2014. Nie jestem w stanie z pamięci wymienić tych inwestycji, mogę tylko powiedzieć, ze złożenie wniosku w ramach bieżącego utrzymania, aby położyć podwójne powierzchniowe utrwalenie na odcinkach 76km tzw. dróg podstawowych naszej sieci komunikacyjnej aby całe 126km zabezpieczyć w najlepszym przypadku jest to kwota 6,5 mln. w moim budżecie, w budżecie Powiatu poza inwestycjami, które są zaproponowane przez ZDP, co popiera się posiadaniem stosownych dokumentów do realizacji tychże inwestycji

Radny Wojciech Baran – jaka będzie największa inwestycja drogowa Powiatu w roku 2014? Chodzi mi o lokalizację i przedmiot zadania.

Tomasz Barczak Starosta Mogileński – za miesiąc mogę powiedzieć.

Radny Wojciech Baran – ale Dyrektor mówił że złożył już na ręce Zarządu Powiatu propozycje.

Tomasz Barczak Starosta Mogileński – w piątek złożył i w poczcie na pewno już dziś jest.

Dyrektor ZDP Piotr Ficer – dla mnie wszystkie są ważne i cieszyłbym się gdybym miał 75mln i mógł robić wszystkie.

Radny Wojciech Baran – mówił pan, ze można złożyć wnioski na taką przebudowę drogi, z czego wynika tak dokładnie, ze składamy tylko jeden wniosek?

Tomasz Barczak Starosta Mogileński – jesteśmy nauczeni przeszłością, wnioski są segregowane ze względu na takie pozycje w planie jak przejścia dla pieszych , światła, poprawa bezpieczeństwa, wniosek powinien przejść w Wojewody ze względu na jego wagę dla bezpieczeństwa.

Radny Witold Pochylski – nie znam dokumentacji, wiem w którym miejscu to rondo ma powstać, natomiast jeśli chodzi o dokumentację, ze trzeba przesuwać kierunek, czy profil drogi, czy wystarczy miejsca aby zmieścić rondo? Patrząc na rozkład budynków to będzie mały problem.

Dyrektor ZDP Piotr Ficer – jeśli chodzi o rondo, to dokumentacja jest już przygotowana, rondo mieści się tam, stąd też nazwa mini rondo, podstawowe warunki przejazdu oczywiście, również pojazdom ciężarowym które mieszczą sie w skrzyżowaniu, będzie ono lekko przesunięte w kierunku Strzelna, gdzie jest wolne miejsce i nie będzie przeszkadzało.

Radny Wojciech Baran – nie do końca rozumiem odpowiedź na moje pytanie, dlaczego był jeden tylko wniosek, ale mniejsza z tym. Na czym będzie polegała przebudowa urządzeń energetycznych, czy będzie polegało na dołożeniu tych urządzeń energetycznych, oświetlenia, czy po prostu zmiana lokalizacji tych istniejących już?

Dyrektor ZDP Piotr Ficer – jeżeli chodzi o samo rondo to właśnie urządzenia energetyczne i odwodnienie są to rzeczy towarzyszące tego typu inwestycji, to są sprawy dodatkowe, które musza być realizowane. Dlaczego jeden wniosek? Z posiadanych dokumentacji pozostałe projekty nie kwalifikują się do oceny i pozostałe projekty nie przejdą wskaźnika bezpieczeństwa w ruchu drogowym tzw. BRD, natomiast to rondo z informacji, które posiadamy, które dokumentacja przewiduje, czynnik BRD jest na wysokim poziomie i ta sytuacja jest wysoko punktowana i daje gwarancję, ze wniosek powinien przejść pozytywnie. Natomiast pozostałe wnioski, które nie mają tego, które mamy w planach naszych inwestycji gdzie jest to poprawa ruchu ale nie zawierają elementów BRD w bezpieczeństwie ruchu.  Składanie takich wniosków, to tylko blokowanie miejsca innym.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki – czy przygotowujecie również wniosek na wybudowanie ronda – droga powiatowa ul. Niezłomnych z obwodnicą Mogilna, jest to najbardziej niebezpieczne skrzyżowanie w tej chwili, po tym jak zostało przebudowane na drodze krajowej. Przypomnę tylko, że był tam juz jeden przypadek śmiertelny, tam też przy ocenie jak dobrze pamiętam BRD liczy się też ilość wypadków śmiertelnych. Moja propozycja, aby na rok 2015 zostało ujęte zadanie, wiem, ze to perspektywa dosyć odległa, ale mamy czas, aby zaprojektować rondo i zrobić niezbędną dokumentację i w tym miejscu musze powiedzieć, bo obserwuję z okien, że nadal jest nieprzestrzegany prawidłowo znak stop, który znajduje się na skrzyżowaniu drogi powiatowej i gminnej. Myślę, ze nie chcę być złym prorokiem, ale tamto zagrożenie jest bardzo duże i obawiam się kolejnych wypadków, szczególnie jesienią, gdy widoczność jest niewielka. To, co jest w tek chwili zabezpieczone tak naprawdę będzie pomagało w miesiącach letnich, bo tam jest bardzo dobra widoczność, gorzej jesienią, gdy zaczynają sie mgły i ograniczenie widoczności może spowodować kolejne śmiertelne wypadki, dlatego w związku z tym, jest to odległa perspektywa, ale jest czas na przygotowanie dokumentacji i będę również wnioskował o rondo w miejscu skrzyżowania drogi powiatowej i gminnej na wysokości obwodnicy. Proszę Zarząd, aby w kolejnej perspektywie, czyli 2014 uwzględnić to zadanie, Jest to o tyle istotne, że mieliśmy już jeden wypadek śmiertelny a wypadkowość będzie o wiele większa.

Starosta Mogileński Tomasz Barczak – nie wiem, trwałość projektu wynosi 5 lat, nie wiem czy można składać wnioski, czy gmina nie musiałaby zwrócić środków  w takiej sytuacji.

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki – przypomnę, że dwie inwestycje były realizowane ze środków unijnych, droga powiatowa i droga gminna i UE jeśli chodzi o wypadkowość, na pewno nie będzie zerwana trwałość projektu, jeżeli jest to skrzyżowanie które jest niebezpieczne, wystarczy aby była powołana komisja składająca sie z Zarządcy dróg, policja, wystarczy zapytać się instytucji zarządzającej, czy wprowadzenie czynnika bezpieczeństwa będzie owocowało tym, ze będzie trzeba zwrócić środki unijne. Myślę, ze chyba nie.

Radny Wojciech Baran – mam pytanie ogólne dotyczące systemu dofinansowania, czy to są środki, czy regulamin przyznawania tych środków określa skrzyżowania, jakich dróg może dotyczyć projekt, czy to tylko dróg powiatowych, czy powiatowy z krajowymi też, w ramach tych środków tez można uzyskać dofinansowanie?

Wiceprzewodniczący Rady Bartosz Nowacki – miałem okazję uczestniczyć w poprzedniej edycji, jeszcze, jako Dyrektor Departamentu Infrastruktury także, który był odpowiedzialny za drogi wojewódzkie. Jeżeli chodzi o przebudowę dróg to wnioskodawca, niezależnie, z jaką droga będzie miał kolizyjność, skrzyżowanie jest możliwość łączenia dróg krajowych i wojewódzkich za zgodą właściciela drogi. Jeśli to skrzyżowanie drogi powiatowej z droga krajową też musi wyrazić na to zgodę GDDKiA.

Radny Wojciech Baran – ja bym wnioskował o przebudowanie skrzyżowania, wybudowania ronda na drodze nr 15 Chabsko – Wydartowo, tam jest bardzo niebezpiecznie i dochodzi do kolizji.

Starosta Tomasz Barczak – mamy wiele innych wydatków, to powinny robić drogi krajowe. Wypadek na obwodnicy, miejmy nadzieję, że jedyny i więcej nie będzie.

Wobec braku uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie.
W wyniku głosowania 17 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.

Ad.4
Przewodniczący Komisji Edukacji Kultury i Zdrowia Krzysztof Mleczko –poproszę o pozostanie członków komisji. Posiedzenie nie zostało zamknięte a tylko odbyła sie przerwa na cza sesji.

Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.7:51.
 

Przewodniczący Rady Powiatu

 Jan Bartecki

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-09-27 08:37:07
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-11-08 09:12:09
Ostatnia zmiana:2013-11-08 09:12:51
Ilość wyświetleń:416

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij