Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

185/13 z dnia 16.09.2013r.

PROTOKÓŁ Nr 185/13
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 16 września 2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Spotkanie z władzami gminy Jeziora Wielkie i Dąbrowa w sprawie poprawy funkcjonowania SPZOZ Mogilno.
5. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Starosta Tomasz Barczak – spotkaliśmy się, aby porozmawiać na temat zamierzeń i działań dla SPZOZ w Mogilnie. Chcieliśmy przedstawić, jakie podjęliśmy decyzje wstępne. Zarząd postanowił po ostatniej analizie, co zamierzają rządzący, co nas czeka, jeśli chodzi o byt szpitali. Mówi się coraz częściej o odległościach między szpitalami a podpisywaniem kontraktów z NFZ. Gdybyśmy chcieli zrobić w Strzelnie to dwa oddziały należy wyłączyć z działalności, co kosztowałoby 2 mln. rocznie, dlatego Zarząd postanowił o rozbudowie w Mogilnie. Temat został przedstawiony poszczególnym samorządom. Po Państwa przemyśleniach, po wspólnych przemyśleniach wrócimy do spotkania wszystkich samorządów w kwestii podsumowania. Działania podejmujemy po to, by przywrócić płynność finansową. Opieka nocna i świąteczna w Strzelnie kosztowała 30-40 tys./miesięcznie. Dyrektor wykonał kilka ruchów doraźnych, które od razu przyniosły efekty. Otrzymaliśmy kredytowanie z rachunku bieżącego, za co zostają spłacani sukcesywnie wierzyciele.

Członek zarządu Wiesław Gałązka – nasza filozofia jest taka, aby jak najlepiej zagospodarować oba obiekty i w Strzelnie i w Mogilnie. Chodzi o to, aby prowadzić więcej usług, niż ograniczać je do czterech podstawowych oddziałów. To wydaje się rzeczą najważniejszą. Musimy patrzeć, że mamy osoby zatrudnione, dbać aby nie stracili pracy a wręcz przeciwnie w miarę rozwoju, podejmowania innych prac, zabezpieczyć etaty innym mieszkańcom.

Wójt Dąbrowy Marcin Barczykowski – jakiekolwiek działanie w stronę Mogilna, jest sprzyjające dla gminy Dąbrowa. Czy Powiat w dalszej perspektywie utrzyma dwa szpitale?

Starosta Tomasz Barczak – nie jest w stanie utrzymać dwóch pełno profilowych szpitali. Jeśli udałoby się zrobić oddziały dla osób starszych, jeśli to się uda, to na pewno utrzymamy.

Wójt Dąbrowy Marcin Barczykowski –perspektywa nie jest dobra, bo Rząd cały czas zmienia finansowanie i tak w efekcie dzieje. Jeden argument – należy zastanowić się z samorządami, aby polepszyć komunikację ze Strzelna do Mogilna. Ważne, aby każdy miał dostęp i wtedy strona Strzelno i Jeziora Wielkie będzie wyrozumiała. Trzeba zastanowić się z samorządowcami. Trzeba obrać jakiś kierunek.

Przewodniczący Rady Gminy w Jeziorach Wielkich Jarosław Graczyk- ile będzie kosztowała budowa?

Starosta Tomasz Barczak – 25mln.zł

Przewodniczący Rady Gminy w Jeziorach Wielkich Jarosław Graczyk – to mała kwota.

Starosta Tomasz Barczak – tak liczone jest według metrażu plus oczywiście wyposażenie.

Wójt Jezior Wielkich Zbysław Woźniakowski – to znaczy, że wszystkie oddziały będą się mieściły w Mogilnie?

Starosta Tomasz Barczak –  podstawowe tak a zachowawcze i długoterminowe w Strzelnie.

Przewodniczący Rady Gminy w Jeziorach Wielki Jarosław Graczyk – rozumiem, że od 2011 do 2013 nie robiliście nic w Strzelnie?

Członek Zarządu Wiesław Gałązka – niewiele brakuje do tego, co zaplanowaliśmy.

Starosta Tomasz Barczak – wydaliśmy 4,3 mln z 6 mln. które mieliśmy przeznaczone.

Wójt Jezior Wielkich Zbysław Woźniakowski – jest w Strzelnie robione. Pieniądze z NFZ otrzymujemy na szpital powiatowy gdzie mamy filie, jedne usługi są świadczone w Strzelnie a inne w Mogilnie. Kwoty pieniędzy wpływają na te oddziały. Gdzie jest ta budowa planowana?

Starosta Tomasz Barczak – do 2016 musimy zapewnić określone w przepisach standardy i musimy wybudować sale operacyjną i salę nadzoru, dobudować 2,5tys m2. Budowę planujemy w Mogilnie.

Przewodniczący Rady Gminy Dabrowa Emilia Żmudzińska – pracownicy SPZOZ widzą problem, pielęgniarki uważają nawet, że należało zamkną obydwa budynki i wybudować nowy, może gdzieś po środku Powiatu. Przy każdej zmianie, te standardy europejskie nie są do spełnienia.
 
Wójt Jezior Wielkich Zbysław Woźniakowski – bo, robić w Strzelnie dwa poziomy i nigdy nie osiągniemy tego standardu. Rozbudowa starego jest droższa, niż budowa nowego. Nigdy nie osiągniemy poziomu wymaganego. Powiat ma duży problem, co zrobić. To, co Starosta przedstawił jest na pewno dobrym kierunkiem, bo na pewno Strzelno trzeba by było zamknąć a tak będą dwa obiekty. Gdzie pomieścimy oddziały, które są w Strzelnie? Nie ma miejsca. Tak funkcjonuje to jak funkcjonuje, ale oba szpitale funkcjonują, istnieją.

Przewodniczący Rady Gminy w Jeziorach Wielkich Jarosław Graczyk – ile będzie kosztowało w doposażenie Strzelna a ile budowa w Mogilnie?

Starosta Tomasz Barczak – w Strzelnie więcej niż w Mogilnie.

Przewodniczący Rady Gminy w Jeziorach Wielkich Jarosław Graczyk – Wójt stwierdził fakt bardzo ważny, mianowicie kwestia dojazdów . Jakie są drogi przemieszczania się ludności z Jezior i Strzelna? Mogilno nie jest po drodze. Dojazd do szpitala, czy specjalisty, jest wyprawą. Nasze drogi idą typowo do Inowrocławia.
Wójt Jezior Wielkich Zbysław Woźniakowski – w ciągu 2 lat będzie szpital w Mogilnie i wyposażenie a komunikację to sami rozwiążemy, choć była już uruchomiona na drodze Mogilno – Strzelno i nic z tego nie wyszło autobus pusty jeździł, bo i tak każdy jeździ na własną rękę.

Przewodniczący Rady Gminy w Jeziorach Wielkich Jarosław Graczyk – od nas jest jeden autobus do Inowrocławia i z powrotem. Rozumiem, że ludzie we własnym zakresie jeżdżą, ale są tez tacy, co nie jeżdżą. Pomijam kwestie, że jesteście za i rozumiem.  Nie wieżę, że w Mogilnie pobudujemy szpital z prawdziwego zdarzenia, bo nie mamy pieniędzy.

Starosta Tomasz Barczak – mały powiatowy szpital z prawdziwego zdarzenia.

Przewodniczący Rady Gminy w Jeziorach Wielkich Jarosław Graczyk – budowa będzie kosztem czegoś, tylko pytanie kosztem, czego? Kosztem szkół?

Wicestarosta Tadeusz Szymański – nie będzie kosztem niczego.

Starosta Tomasz Barczak – poszukamy takie finansowanie, które nie będzie zagrażało ani drogom ani szkołom.

Wójt Dąbrowy Marcin Barczykowski – rozwiązań pewnie jest kilka, najprostsza byłaby likwidacja szpitali. Czy kontynuujemy tą służbę zdrowia i szukamy rozwiązani optymalnego, czy likwidujemy, bo coś trzeba zrobić, w którymś kierunku i tak trzeba iść.

Przewodniczący Rady Gminy w Jeziorach Wielkich Jarosław Graczyk – zasadne jest,  że szpitala jest w Mogilnie, tylko mówię, że drogi przemieszczania prowadzą do Inowrocławia.

Wójt Jezior Wielkich Zbysław Woźniakowski –  zróbmy coś na miarę, nie ma możliwości aby rozbudować w Strzelnie , bo są koszty. Chcielibyśmy, aby szpital w Strzelnie istniał, tylko jaki będzie istniał? I tak ludzie wywędrują do Inowrocławia, jeśli nie będzie porządnego szpitala w Mogilnie. Musimy sobie powiedzieć, co chcemy, albo likwidujemy szpitala Powiatowy w ogóle, ale bo robimy coś takiego. Jeśli będzie zachowany w Strzelnie, to ja nie widzę powodu, jeśli pierwsza pomoc pozostanie.

Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrowa Emilia Żmudzińska – jeśli była by pierwsza pomoc a i  opieka nocna mogła by wrócić. Na spotkaniu z Panią Dyrektor Bańkowską odniosłam wrażenie, że sieć szpitali przygotowali i dla ministerstwa należałoby nasze szpitale zlikwidować. Dyrektor wyraźnie podkreśliła Gniezno i Inowrocław a nasze szpitale nie mają się na czym oprzeć. W tych szpitalach jest nieraz tak, że jest jeden pacjent na oddziale, nieraz a pielęgniarka i lekarz też musi być. Gdzie finansowanie? Nie tylko chodzi o Strzelno czy Mogilno, ale podobna sytuacja jest w Bydgoszczy. Dzieje się tak, bo nie ma kontraktu, mogą przyjmować, bo chorzy są, personel jest i sprzęt, ale przyjąć ich na własny koszt. To właśnie jest chore. Oddziały długoterminowe jest na nie potrzeba i nawet z dopłatą, ale żeby były.

Starosta Tomasz Barczak - odbyło się spotkanie z Burmistrzem Strzelna i Przewodniczącym Rady. Burmistrz mówi, że Strzelno będzie dojeżdżać do Inowrocławia. Jeżeli będzie dobre wyposażenie szpitala i specjaliści to do Mogilna przyjadą. Patrząc na odległości między szpitalami, rzeczywiście wybudować w standardzie abyśmy mieli na 10-15 lat spokój i to główny cel. Robimy wszystko, aby szpital w Powiecie Mogileńskim był, takie jest założenie, aby go rozbudować, aby miejsca pracy pozostawić.

Wójt Jezior Wielkich Zbysław Woźniakowski – tyle lat działał szpital w Strzelnie i teraz do Mogilna, ale pokolenia nasze nie wybaczyłyby nam gdybyśmy poszli w kierunku zamknięcia wszystkiego. Dyrektorze poproszę o wyjaśnienie sprawy kontraktowania z NFZ, bo ja tego nie rozumiem. Czy w NFZ są tacy mądrzy i wiedzą, na co kto zachoruje?

Wicestarosta Tadeusz Szymański – podejmiemy pewne działania, aby poprawić sytuację. Perspektywa może też być taka, że służba zdrowia w Powiecie Mogileńskim nie zostanie, może być taka sytuacja.  Jeżeli szpital w Mogilnie będzie, jest większa szansa na istnienie szpitala, niż jeśli byłby w Strzelnie, bo te odległości wskazują, że w Strzelnie szpital nie ma racji bytu. Zdajemy sobie sprawę, że wywoła to różnego rodzaju retorsje i konsekwencje. Ci, którzy najwięcej walczą o szpital w Strzelnie, to jakoś dziwnie, bo jak zachorują to wcale nie leczą sie w Strzelnie tylko gdzie indziej szukają tej pomocy. Ludzie patrzą gdzie idziemy po poradę lekarską. Dzisiaj wiadomo jak decyzja zostanie nasza oceniona z perspektywy czasu, negatywnie. Nie możemy dać zaprzepaścić Strzelna. Raz, że miejsca pracy a dwa jest pole do popisu z oddziałami zachowawczymi ZOL, geriatria. W pierwszej kadencji jak byłem Starostą pojechaliśmy do ówczesnego Dyrektora Wydziału Zdrowia, który mówił o przyszłości psychiatrii i oddziałów zakaźnych. Przyjechałem do Mogilna i opowiedziałem Wicestaroście Ewarystowi Matczakowi, że zrobimy w Strzelnie psychiatrię, który stanowczo nie wyraził zgody, obawiając się reakcji społeczeństwa. Pytanie czy jeśli byśmy to zrobili, czy dziś byśmy się finansowali? Zaniechanie kosztuje więcej niż podjęcie decyzji. Przewodniczący martwi się czyim to kosztem będzie, Dyrektor przedstawiał ostatnio sprawę oszczędności. Szpital sam z kontraktu zarobi na swoje regulacje i niczyim kosztem się to nie odbędzie. Nie obawiałbym się tego, ale raczej społecznych głosów.  Dostosowanie do 2016 obiektów szpitalnych jest do zrealizowania. To kwestia dwóch lat i wchodzimy w nowe obiekty.

Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrowa Emilia Żmudzińska – a sprzęt, w który było zainwestowane, który jest w Strzelnie, może zostać przeniesiony?  

Wicestarosta Tadeusz Szymański – tak, może być przeniesiony.

Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrowa Emilia Żmudzińska – najbardziej boje się o kontrakty, że pobudujemy szpital a nie będzie kontraktu.

Starosta Tomasz Barczak – jeżeli będzie sala operacyjna to mamy wielką szansę otrzymać kontrakt. Lekarze, jeśli będą mieli sprzęt i dobre warunki, to też przyjadą do Mogilna leczyć.

Członek Zarządu Robert Musidłowski – sprawę dojazdu, załatwmy raz na zawsze, aby problem nie wracał, bo każdy nam zarzuci, czy Jeziora Wielkie, Dąbrowa, Strzelno aby nie tylko pacjent ale mieszkaniec gminy mógł dojechać i odjechać swobodnie do swojego domu. Czy to jakiś problem?

Starosta Tomasz Barczak – ekonomiczny.

Członek Zarządu Robert Musidłowski – ale będzie to nas uderzać non stop i będzie wracać.  Cieszą mnie wypowiedzi burmistrza Mogilna, którego dzisiaj nie ma. Cieszy mnie fakt i opinią Wójta, Przewodniczącej,  przedstawicieli z Jezior wielkich, pana Wójta Woźniakowskiego, że jest zielone światło z tych gmin do Pana Starosty i Zarządu, do Dyrektora Ogrodowicza, że mamy robić i ratować Mogileński szpital. Jak będzie w Strzelnie załatwione powinien opowiedzieć jeszcze Dyrektor SPZOZ.

Wójt Jezior Wielkich Zbysław Woźniakowski – to, co powiedział Wicestarosta Szymański, że i tak Strzelno jedzie do Inowrocławia, bo mamy w Strzelnie szpital, jaki mamy, gdyby był szpital z wyposażeniem i pomieszczenia to ludzie zostawaliby w Strzelnie a nie jeździli gdzie indziej i to jest prawda. Komunikacje też należy rozwiązać.

Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrowa Emilia Żmudzińska – zgadzam się z tym, fachowość lekarzy się liczy, za nimi pójdą pacjenci.

Wójt Dąbrowy Marcin Barczykowski – wybieramy mniejsze zło, takie, które daje szanse, że szpital przetrwa ileś kolejnych lat. Dziś nikt nie wie jak będzie wyglądało finansowanie.

Starosta Tomasz Barczak – decyzja jest strategiczna, trudna. Chciałbym, aby Strzelno, zrozumiało potrzebę całego powiatu. Burmistrz Mogilna mówił na spotkaniu „a kto się pytał mieszkańca Mogilna jak dojedzie do Strzelna”.

Dyrektor SPZOZ Michał Ogrodowicz – szpital w Powiecie powinien być, to podstawowe zabezpieczenie. Szpital udziela świadczeń podstawowych. Niestety z punktu widzenia tego, co się teraz dzieje są małe szanse, że da się rozszerzyć zakres działania oddziałów. Trzeba rozszerzyć diagnostykę o tomograf komputerowy, który jest już w standardach, jednak w przypadku szpital Powiatowego, takiego uzasadnienia logicznego nie ma. Dlatego będzie to szpital dostosowany do potrzeb, przy uwzględnieniu optymalizacji nakładów, aby pracujący tam specjaliści mogli wykonywać usługi w szerszym stopniu referencyjności. Szpital trzeba doposażyć o urządzenia zabiegowe, salę nadzoru dla chirurgii i w ten sposób ograniczy się migrację. Stany bardzo ciężkie i złożone i tak będą jeździć do Inowrocławia. Jest ekonomiczne, aby tutaj dobudować a nie w Strzelnie. Nowy obiekt w Mogilnie będzie spełniał standardy a w Strzelnie jest to trudne do wykonania choćby ze względu na różnice poziomów. Można w Strzelnie mówić o opiece długoterminowej i musi odbyć się kolejne spotkanie z NFZ, gdzie mieliśmy określić kierunki medyczne, w które możemy iść.
Proszę wyeliminować słowo likwidacja ze słownika. Powiatu nie stać na utrzymanie dwóch szpitali pełno profilowych. To, co mamy, sytuacja bieżąca to utrata płynności finansowej, szpital jest deficytowy, jest zadłużenie to podstawowe problemy, dlatego należy już decyzje podejmować w sprawach strategicznych. Istnieje takie ryzyko, że NFZ będzie w kontraktowaniu niczym budżet Państwa szukać oszczędności, aby zmieścić się w ramach środków, które posiadają. Dobrze byłoby w tej sytuacji, utrzymać taki sam kontrakt jak teraz.

Przewodniczący Rady Gminy w Jeziorach Wielkich Jarosław Graczyk- ja się zgadzam z Wójtem Dąbrowy, że rzeczywiście optymalnym jest, szpital w Powiecie, w mieście powiatowym, patrząc na ilość mieszkańców.

Członek Zarządu Robert Musidłowski- w 1990 roku powstał błąd, który należy naprawić.

Wójt Dąbrowy Marcin Barczykowski – dobrze by było przekazać głębszą perspektywę mieszkańcom, o kłopotach, z płynnością, co poprawi ta koncepcja.

ad.5
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-09-27 08:30:54
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-09-27 08:34:33
Ostatnia zmiana:2013-09-27 08:34:34
Ilość wyświetleń:340

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij