Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

180/13 z dnia 22.08.2013r.

PROTOKÓŁ Nr 180/13
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 22 sierpnia 2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r.
5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2013.
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2

Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3

Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4

Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r.
Zmiany w planach wydatków dotyczą gospodarki nieruchomościami z przeznaczeniem na wykonanie projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku dworku w Bielicach, oraz remontu instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym nr 19 w budynku w Strzelnie przy ul. Św. Ducha, ponad to w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na bieżącą działalność jednostki.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 436/13.

ad.5

Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2013.
Niniejszą   uchwałą   dokonano   zwiększenia     planu   dochodów   i   wydatków w ZS, są to środki uzyskane za organizację i przeprowadzenie etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeznacza sie je na zakup materiałów związanych z obsługą ośrodka. Uzyskane przez Zespół Szkół w Strzelnie wpływy z tytułu sprzedaży złomu przeznacza się na zakup materiałów do warsztatów szkolnych. W związku z przystąpieniem do konkursu „Echo w lesie nowinki niesie" przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie uzyskano dotację z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów. Dokonano również zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z przyjęciem do realizacji projektu w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w ramach projektu pt: „ Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia" . Realizacja projektu w latach 2013-2014 przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Mogilnie. W związku z przeprowadzoną kontrolą zachodzi konieczność zwrotu części dotacji przyznanej na realizację projektu „ Przekształcenie systemów ogrzewania i termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu mogileńskiego". Środki na pokrycie zwrotu pochodzą z odsetek bankowych. Ponadto dokonuje się w dochodach przeniesienia środków zaplanowanych w rozdz. 85420 § 0970 do MOW Strzelno. W ramach uzyskanych oszczędności w realizacji zadania inwestycyjnego w ZPS w Szerzawach (zakup patelni) dodaje się zadanie inwestycyjne „zakup obieraczki z płuczką do ziemniaków i warzyw".
Zarząd postanowił przesłać uchwałę pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

ad.6

Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020. Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013- 2020 związana jest ze zmianą wielkości dochodów i wydatków budżetowych. Ponadto w załączniku dotyczącym przedsięwzięć wprowadzono zadanie związane z realizacją Projektu „Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w latach 2013 - 2014. W 2013 r na kwotę 252.244,00 zł, a w 2014 r. na kwotę 407.342,00 zł.
Zarząd postanowił przesłać uchwałę pod obrady Komisji i Rady Powiatu.

ad.7

Zarząd wystosował do Przewodniczącego Rady Powiatu w Mogilnie wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie w dniu 29 sierpnia br. o godz. 14. 30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie.
     a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2013.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020.
5. Zakończenie.

Zarząd w związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym 2013/2014 sprawdził stan przygotowania szkół do roku szkolnego odwiedzając każda placówkę oraz ustalił delegacje członków Zarządu na dzień 2 września 2013r.

Do Zarządu Powiatu wpłynął wniosek dotyczący wydania opinii dla przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość –Strzelno. Zarząd pozytywnie zaopiniował powyższy wniosek, jednocześnie zwracając uwagę na przesłane wcześniej uzgodnienia z Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie, które dotyczą min. zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu w obszarze skrzyżowania drogi nr 255 z drogą powiatową nr 2426C w m.Strzelce. 

ad.8

Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

     

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-09-27 08:22:57
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-09-27 08:30:27
Ostatnia zmiana:2013-09-27 08:30:32
Ilość wyświetleń:258

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij