Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

178/13 z dnia 12.08.2013r.

PROTOKÓŁ Nr 178/13
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 12 sierpnia 2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego. Wnioskiem z dnia 09.08.2013 r. Dyrektor SPZOZ w Mogilnie zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o odroczenie terminu spłaty pięciu rat pożyczki przypadających na dzień 10.08.2013 r. do dnia 10.02.2014 r. Wszystkie z wymienionych rat były już wcześniej odraczane. Wynik finansowy za okres od 01.01.2013 r. do dnia 31.06.2013 r. wynosi minus 726.227,90zł.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 431/13.

ad.5
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r. Zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa w Strzelnie i Dąbrowie, są to wydatki związane m.in. z zakupem energii elektrycznej, węgla, nieczystości. Zwiększenie w KPPSP dotyczyło pokrycia wydatków bieżących. Ponadto Komenda dokonuje przesunięcia środków na paragrafy związane z bieżącym funkcjonowaniem komendy tj. zakup paliwa, sorty mundurowe, części samochodowe, materiały do konserwacji i remontów, opłacenie polisy ubezpieczeniowej, obsługa informatyczna.  Przesunięcie środków w Zespole Szkół w Bielicach dotyczyły zmiany sposobu ogrzewania tj. z paliwa olejowego na gazowe. W Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dokonano zmiany w planie wydatków na szkolenia pracowników.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 432/13.

Starosta zarządził przerwę w trakcie obrad zarządu w związku z odbywająca sie o godz.10.00 Radą Społeczną SPZOZ na której zostanie wyłoniony członek komisji która przeprowadzi konkurs na stanowisko z-cy Dyrektora SPZOZ.  Po przerwie posiedzenie Zarządu wznowiono.

ad.6
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. Zarząd powołał następujący skład Komisji : przewodniczący -Tadeusz Szymański, członkowie: Mieczysław Czajkowski, Wiesław Gałązka, Krzysztof Mleczko, Michał Ogrodowicz, Andrzej Kuliński, Grażyna Bartkowiak, Andrzej Siwek.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 433/13.

ad.7
W posiedzeniu Zarządu uczestniczył też Dyrektor SPZOZ w Mogilnie Pan Michał Ogrodowicz, który przedstawił obecną sytuację SPZOZ min. kwestie spłaty wierzycieli poprze zaciągniecie w Getin Banku kredytu na rachunku bieżącym oraz przygotowania biznes planu dla SPZOZ. Dyrektor stwierdził, że w szuka oszczędności i w związku z powyższym opieka nocna w Strzelnie będzie funkcjonowała tylko do końca sierpnia br., miesięczne oszczędności z tego tytułu to będzie 25 tys.zł. Poinformował Zarząd, że o likwidacji opieki medycznej w Strzelnie powiadomił Burmistrza Strzelna.


ad.8
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

     

 

 

 

 

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-09-27 08:22:42
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-09-27 08:30:27
Ostatnia zmiana:2013-09-27 08:30:32
Ilość wyświetleń:183

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij