Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

176/13 z dnia 25.07.2013r.

PROTOKÓŁ Nr 176/13
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 25 lipca 2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za II kwartały 2013r.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.
ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3

Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4

Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za II kwartały 2013r. Zarząd Powiatu w Mogilnie przygotował informację kwartalną o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za II kwartały 2013r. oraz informacje o udzielonych umorzeniach należności budżetowych. Podstawę do podjęcia niniejszej uchwały stanowi ustawa o finansach publicznych.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 420/13.
ad.5

Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r. Zwiększenia planu dochodów i wydatków  dokonano w związku z decyzją Wojewody Kujawsko Pomorskiego zwiększającą plan dotacji w rozdz.70005 par.2110 z przeznaczeniem na remont dachu budynku mieszkalnego, położonego w Strzelnie przy ul. Ścianki . Ponadto dokonano zmian w planie KP PSP w Mogilnie zwiększając plan w § 4270 z przeznaczeniem na wydatki związane z konserwacją i naprawą posiadanego sprzętu. W Zarządzie Dróg Powiatowych w Mogilnie dokonano przesunięcia z § 4270 na § 4210 tj. na zakup materiałów do remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 2448 C Stodoły - Książ- Sukowy w m. Stodoły o dł. 1,109 km. Zadanie realizowane jest wspólnie z Gminą Strzelno która zabezpiecza materiały podsypkowe wraz z robocizną.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 421/13.
ad.6

Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego. Wnioskiem z dnia 24.07.2013 r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie zwrócił się do Zarządu Powiatu Mogileńskiego z prośbą o odroczenie terminu spłaty raty pożyczki w kwocie 16.670,00 zł przypadającej na dzień 30.07.2013 r. do dnia 30.01.2014 r. Uzasadnieniem w/w wniosku jest niewystarczające zabezpieczenie finansowe jakim dysponuje SP ZOZ Mogilno. Uzyskane w miesiącu czerwcu 2013 r. środki finansowe w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na opłacenie wynagrodzeń dla pracowników oraz zobowiązań z tytułu składek ZUS w kwocie 260.013,23 zł, podatku PIT - 445.465,00 zł, ugody z wierzycielami z tytułu zobowiązań za leki, sprzęt medyczny, wyżywienie pacjentów, media i usługi. Mając na uwadze zapis § 4 ust. 1 Uchwały Rady Powiatu Mogilnie NrLI/285/10 z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Mogileńskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie taką pomoc oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg. mówiący o ważnym interesie dłużnika. Zarząd Powiatu uznał, iż w/w sytuacja odpowiada takiemu znaczeniu i postanowił odroczyć termin płatności zgodnie ze złożonym wnioskiem.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 422/13.
ad.7

Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie  w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Dyrektora SPZOZ o wydłużenie okresu spłaty pożyczki do 30 stycznia 2014r. w związku z powyższym konieczna była zmiana terminu w uchwale nr 225/12.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 423/13.
ad.8

Starosta Tomasz Barczak przedstawił sprawozdanie ze sesji Rady Miejskiej w Strzelnie. Radni miejscy pytali o inwestycje SPZOZ, zabezpieczenie środków, spotkanie z nowym Dyrektorem SPZOZ. Wykazali szczególną troskę o okulistykę, stomatologię, nefrologię. Pytali czy któryś z lekarzy planuje odejście. Podnieśli również sprawę braku połączenia komunikacyjnego Mogilna i Strzelna.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczył też Dyrektor SPZOZ w Mogilnie Pan Michał Ogrodowicz, który w skrócie przedstawił sytuację SPZOZ min. kwestie wierzycieli, gdzie zasugerował zaciągnięcie kredytu na spłatę długów. Poruszano również kwestie dochodów Zakładu w tym zwiększenia finansowania przez NFZ oraz rozszerzenia działalności o dodatkowe usługi. Dyrektor poinformował o odbytych spotkaniach z pracownikami, lekarzami w SPZOZ Mogilno i Strzelno oraz w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia. Dyrektor spotkał sie również z Burmistrzami, Wójtem Jezior Wielkich. Po zgromadzeniu niezbędnych informacji, przedstawi szczegółowo sytuację SPZOZ  Zarządowi.

ad.9
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

     

 

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-09-27 08:22:25
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-09-27 08:30:27
Ostatnia zmiana:2013-09-27 08:30:32
Ilość wyświetleń:299

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij