Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

174/13 z dnia 03.07.2013r.

PROTOKÓŁ Nr 174/13
  Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
          odbytego 3 lipca  2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Podjęcie  uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania pana  Michała  Ogrodowicza na stanowisko  dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie.
5. Podjęcie  uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie  ustalenia  miesięcznego  wynagrodzenia  dla  dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie.
6. Przedstawienie  przez  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie  wykazu  dróg  powiatowych  objętych  remontem  bieżącym .
7. Przedstawienie  wyników  egzaminów  maturalnych  2013  w  szkołach  powiatu.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie.
Protokół spisała Małgorzata Wilk.
ad. 2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad. 3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.
ad. 4
Starosta  Mogileński  Tomasz  Barczak  powitał  wyłonionego  w  drodze konkursu  na  stanowisko  dyrektora  SPZOZ w Mogilnie  pana Michała  Ogrodowicza  i  dotychczas  p.o. dyrektora  SPZOZ  panią Barbarę  Buzałę, a  następnie  oddał  głos   kandydatowi  na  dyrektora .
Pan  Michał  Ogrodowicz  poinformował, że najważniejsze  dla niego  do  zrealizowania  będą  sprawy  związane  z   przygotowaniem   kontraktów  z  NFZ , inwestycje  w  SPZOZ   oraz  sprawy  pracownicze  i  socjalne.
Zarząd  po  wnikliwej dyskusji  zapoznał  się  z  przedstawionym  przez  Przewodniczącego  Zarządu  projektem  uchwały  powołującym   pana Michała  Ogrodowicza  na  stanowisko  dyrektora  SPZOZ.
Przewodniczący Zarządu   poddał  projekt  uchwały w sprawie powołania pana  Michała  Ogrodowicza na stanowisko  dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu, przy  0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 408/13.
Starosta  Tomasz  Barczak  poinformował   Dyrektora  Michała  Ogrodowicza, że   Zarząd oczekuje  od  Pana;
1) przywrócenia płynności  finansowej SP ZOZ  oraz  zawarcia  ugody  z  wierzycielami,
2) przygotowania koncepcji   funkcjonowania  SPZOZ,
3)harmonogramu  i  wykazu  niezbędnych  inwestycji potrzebnych  do  prawidłowego  funkcjonowania  oraz  poszerzenia  oferty  leczniczej  SPZOZ   w   terminie   do  30  września  br.,
Następnie   Przewodniczący  Zarządu  Starosta  Tomasz  Barczak   podziękował  dotychczas   p.o. dyrektor   SPZOZ  pani  Barbarze  Buzała  za  dobrą  i merytoryczną  współpracę  z  Zarządem  Powiatu.
ad. 5
Starosta  Tomasz  Barczak   przedstawił  projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie  ustalenia  miesięcznego  wynagrodzenia  dla  dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Mogilnie, jednocześnie  dodał, że  proponowana   kwota  to  10. 000, 00 zł  brutto.
Przewodniczący Zarządu   poddał  projekt  uchwały pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu, przy  0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 409/13.
ad. 6
Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych w  Mogilnie Piotr Ficer  po  wnikliwym i dokładnym przeglądzie,   przedstawił  wykaz  dróg  powiatowych  objętych  remontem  bieżącym  polegającym  na ułożeniu  nakładek  bitumicznych w  miejscach  dużej  degradacji nawierzchni  oraz  celu  poprawy  niwelety  drogi  i  bezpieczeństwa. (wykaz - załącznik  do protokołu).
Zarząd  Powiatu  jednogłośnie   zaakceptował  wykaz  dróg  powiatowych  objętych remontem  i  przekazał  do  realizacji   Zarządowi  Dróg  Powiatowych w  Mogilnie.

Następnie  Dyrektor  Piotr  Ficer  złożył  wniosek  o  zabezpieczenie  w  budżecie  Powiatu  na  2014  rok  środków  w  kwocie  9  ml. zł  na  planowane  remonty  dróg  sieci podstawowej  metodą  cienkich  warstw bitumicznych  na  zimno  tzw.  „mikrodywaniki”.
Zarząd Powiatu   przedłożony   wniosek  rozważy  przy  planowaniu  budżetu  powiatu na  2014rok.
ad. 7
Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  przedstawił  wyniki  egzaminów  maturalnych  2013  w  szkołach   dla  których organem  prowadzącym  jest  Powiat  Mogileński. Najlepszy  wynik z egzaminów   maturalnych w  powiecie  uzyskali  uczniowie Zespołu Szkół  w Mogilnie, natomiast  szkoły  powiatu  znalazły  się  na  VII miejscu  w  Województwie  Kujawsko – Pomorskim.
ad. 8
W  sprawach różnych  - Wicestarosta  Tadeusz  Szymański  poinformował  o   wstępnych  uzgodnieniach w sprawie  utwardzenia  placu  przy  Przychodni w  Strzelnie.
ad. 9 
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-09-27 08:22:10
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-09-27 08:30:27
Ostatnia zmiana:2013-09-27 08:30:32
Ilość wyświetleń:274

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij