Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

168/13 z dnia 29.05.2013r.

PROTOKÓŁ Nr 168/13
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 29 maja 2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński, na rok szkolny 2013/2014.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.
ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Wychowania, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński, na rok szkolny 2013/2014.
W trakcie dyskusji Zarząd poruszał sprawy związane z arkuszami min. problemy dotyczące ilości godzin w szkołach, organizacji placówek i naboru do szkół na rok 2013/2014 oraz  ograniczenia zatrudnienia nauczycieli w związku z malejącą liczbą uczniów w szkołach (niż demograficzny).
Klas i godzin w szkołach będzie mniej, dlatego trzeba się na to przygotować. Utrzymanie obecnego stanu zatrudnienia, przy spadku ilości uczniów i oddziałów spowoduje, że finansowanie oświaty wyłącznie z subwencji nie będzie możliwe. Brak ograniczenia zatrudnienia przy mniejszej ilości uczniów, oddziałów oraz związane z tym zmniejszenie ilości godzin zajęć w szkołach spowoduje, że nie da się osiągnąć średnich płac, o których mowa w Karcie nauczyciela. Zbilansowanie budżetu oświaty nie będzie możliwe, jeżeli dyrektorzy nie przeprowadzą stosownych czynności z zakresu polityki zatrudnienia. Dyrektorzy szkół stają w trudnej sytuacji. Zarząd zwrócił uwagę na fakt bezrobocia w Powiecie Mogileńskim i prosił Naczelnika, aby ten zasugerował Dyrektorom szkół i placówek podjęcie racjonalnych decyzji, które są konieczne, aby przeanalizowali strukturę arkuszy, uwzględnili wyniki rekrutacji uczniów, ilość godzin i w miarę możliwości uzupełniali etaty nauczycielom w innych szkołach. Zarząd liczył również w tym zakresie na współpracę dyrektorów szkół i placówek.  Jednak patrząc na powyższe, jakakolwiek będzie decyzja i tak cześć nauczycieli będzie musiała się liczyć z utratą zatrudnienia, powodem jest zmniejszająca się ilość uczniów i przez co najmniej kilka kolejnych lat i nie będzie można w tej sferze oczekiwać poprawy.  Jako kryterium wyboru nauczyciela do zwolnienia należy uwzględnić nie tylko poziom wykształcenia, ale także jego staż i doświadczenie w nauczaniu danego przedmiotu.

Po analizie Zarząd Powiatu zatwierdził arkusze organizacji szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński, na rok szkolny 2013/2014: Zespołu Szkół w Bielicach, Zespołu Szkół W Mogilnie, Zespołu Szkół w Strzelnie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Strzelnie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach, Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Mogilnie. Porównanie arkuszy z rokiem ubiegłym z poszczególnych placówek stanowi załącznik do protokołu.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 395/13.

ad.5
Starosta Tomasz Barczak poinformował zebranych o stwierdzeniu nieważności uchwały Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 26 kwietnia 2013r. Nr XXXVII/218/13 w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Mogilnie i włączenia go w skład Zespołu Szkół w Mogilnie oraz Nr XXXVII/219/134 w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Strzelnie i włączenia go w skład Zespołu Szkół w Strzelnie, przez Wojewodę Kujawsko –Pomorskiego.

ad.6
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

     

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-09-27 08:12:02
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-09-27 08:21:14
Ostatnia zmiana:2013-09-27 08:21:39
Ilość wyświetleń:173

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij