Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

164/13 z dnia 06.05.2013r.

PROTOKÓŁ Nr 164/13
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 6 maja 2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyznania dotacji celowej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w 2013 roku.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Straż pożarna tradycja, historia a służba”.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego złożonego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Święto kaszy”.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie.
8. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.
ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyznania dotacji celowej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w 2013 roku. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia zasad udzielenia dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych, spółkom wodnym na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w 2013 roku Zarząd przyznał dotacje w następujących wysokościach:
1.   Gminnej Spółce Wodnej w Mogilnie - 3.200 zł;
2.   Gminnej Spółce Wodnej w Strzelnic - 3.100 zł;
3.   Gminnej Spółce Wodnej w Jeziorach Wielkich - 3.100 zł;
4.   Gminnej Spółce Wodnej w Dąbrowie - 2.600 zł.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 380/13.

ad.5
Izabela Rogowska z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Straż pożarna tradycja, historia a służba”. Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadziła możliwość udzielania organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wsparcia finansowego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie tzw. małych zleceń.  W dniu 17 kwietnia 2013 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kwieciszewie złożyła wniosek wraz z ofertą o przyznanie dotacji z budżetu Powiatu Mogileńskiego na realizacje zadania w trybie uproszczonym w zakresie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.„Straż pożarna, historia a służba". Zadanie to polega na zorganizowaniu festynu skierowanego dla dzieci i młodzieży z terenu działania jednostki tj. Kwieciszewo, Kunowo, Strzelce. Festyn ma na celu przekazanie wiadomości z zakresu historii jak i tradycji związanej z ochotniczymi strażami pożarnymi. Zarząd Powiatu w Mogilnie postanowił przyznać Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwieciszewie dotację w wysokości 1000zł.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 381/13.

ad.6
Izabela Rogowska z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego złożonego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Święto kaszy”. W dniu 16 kwietnia 2013 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Goryszewie złożyła wniosek wraz z ofertą o przyznanie dotacji z budżetu Powiatu Mogileńskiego na realizacje zadania w trybie uproszczonym w zakresie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Święto kaszy”. Projekt ma na celu zorganizowanie festynu pn. „Święto Kaszy”. Celem tego zadania jest pokazanie na nowo walorów kaszy poprzez przygotowanie i wystawienie na stoiskach potraw przygotowanych z udziałem kaszy. Ponadto podczas festynu zostanie przypomniana tradycja młynarstwa w Polsce jak i również w samym Goryszewie poprzez wykład na temat historii powstania młynów w Goryszewie oraz poprzez przedstawienie tradycji ludowych i podań. Uznając celowość realizacji zadania Zarząd Powiatu w Mogilnie przyznał dotację w wysokości 1500zł.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 382/13.

ad.7
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Wychowania, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty organ prowadzący placówkę zobligowany jest do powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora. Uchwałą Nr 372/13 Zarząd Powiatu w Mogilnie, dnia 17 kwietnia 2013 r., ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie. Powołano Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w składzie:
1. Przedstawiciele organu prowadzącego: Andrzej Konieczka - Przewodniczący Komisji Konkursowej, Krzysztof Mleczko, Tadeusz Szymański,
2. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Bogna Łoś, Melania Kranc,
3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej: Natalia Belińska,
4. Przedstawiciele organizacji związkowych:Jan Thiede - Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 383/13.

ad.8
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

 


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-09-27 08:10:54
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-09-27 08:21:14
Ostatnia zmiana:2013-09-27 08:21:39
Ilość wyświetleń:346

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij