Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

163/13 z dnia 26.04.2013r.

PROTOKÓŁ Nr 163/13
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego 26 kwietnia 2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie likwidacji samochodu osobowego, który stał się własnością Powiatu Mogileńskiego na podstawie orzeczenia sądu o przepadku.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie informacji obejmującej wykonanie budżetu Powiatu Mogileńskiego, w tym kwotę nadwyżki, kwotę wykorzystanych środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków nie podlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Mogileńskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 r.
7. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.
ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił uchwałę Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie likwidacji samochodu osobowego, który stał się własnością Powiatu Mogileńskiego na podstawie orzeczenia sądu o przepadku. Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym pojazd Polski Fiat 126 EL, numer rejestracyjny CB53571 na mocy orzeczenia sądu o przepadku stał się własnością Powiatu Mogileńskiego. Biorąc pod uwagę stan techniczny pojazdu zakwalifikowano go do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W związku z brakiem zainteresowania nabyciem przedmiotowego pojazdu następuje jego likwidacja poprzez przekazanie do stacji demontażu pojazdów.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 377/13.

ad.5
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r.
Dokonano zmian w planie wydatków w Komendzie PSP w Mogilnie na bieżące funkcjonowanie komendy np. zakup paliwa, sortów mundurowych, zakup energii, zakup usług remontowych i naprawę sprzętu oraz na różne usługi. Ponadto dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej w związku ze zwrotem opłat za kartę pojazdu wraz z kosztami sądowymi i odsetkami.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 378/13.

ad.6
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie informacji obejmującej wykonanie budżetu Powiatu Mogileńskiego, w tym kwotę nadwyżki, kwotę wykorzystanych środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków nie podlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Mogileńskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 r. Zarząd Powiatu w Mogilnie przygotował informację obejmującą wykonanie budżetu Powiatu Mogileńskiego, w tym kwotę nadwyżki, kwotę wykorzystanych środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków nie podlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Mogileńskiego innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 r. Informację podaje się do publicznej wiadomości.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 379/13.

ad.7
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

     

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-09-27 08:10:45
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-09-27 08:21:14
Ostatnia zmiana:2013-09-27 08:21:39
Ilość wyświetleń:175

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij