Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr42/13

   Protokół  Nr 42/13

                                      z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Zdrowia i

                      Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  Rady  Powiatu  w Mogilnie 

                                                        z dnia  21 maja   2013r.

 

 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  Rafał  Woźniak.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  7  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał. Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Rozpatrzenie sprawozdań finansowego i z wykonania budżetu za 2012r. ;

a)      zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w  

              Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mogilnie

              sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok wraz z informacją o stanie   

              mienia,

b)      rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Mogileńskiego za rok 2012;

c)       przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2012,

d)      zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie za 2012 rok,

e)      zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2012r.,

4.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego - Strzelno, ul. Św. Ducha 33, działka nr 712/2.

5.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego – Strzelno, ul. Św. Ducha 33, działka nr 712/2.

6.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Mogilnie do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego.

7.       Sprawy  różne.

8.       Zakończenie.

 

 

ad.2

Komisje  przyjęły  jednogłośnie  porządek  posiedzenia.

ad. 6

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury  Rafał  Woźniak  poprosił  referent  Izabellę  Rogowską z Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  o  przedstawienie  projektu  uchwały   w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Mogilnie do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego.

Referent  Izabella  Rogowska  poinformowała, że  Powiatowa  Rada  Działalności  Pożytku  Publicznego  składać  się  będzie  z 10  osób, w tym  z  dwóch  przedstawicieli Rady  Powiatu  w  Mogilnie, w  związku  z  powyższym  zachodzi  konieczność  delegowania  przedstawicieli  Rady  Powiatu do  składu  Powiatowej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego   Powiatu  Mogileńskiego  I kadencji, która  będzie  trwać  dwa  lata  od  momentu  jej  powołania.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Bartecki  zaproponował, aby każdy z  klubu radnych  oddelegował swojego  przedstawiciela  i  przedstawił  kandydatów  na  sesji.

Komisje  nie  wniosły  uwag  i  przesłały  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad. 3

Przewodniczący  Komisji  wspólnych  Rafał  Woźniak  poprosił  Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyrę  o przedstawienie   sprawozdań,  finansowego i z wykonania budżetu za 2012r.

Skarbnik  Karina  Kostyra  powiedziała, że  każdy  z  członków  Komisji  zapoznał  się  ze  sprawozdaniem  finansowym i  wykonania  budżetu  za  2012rok, opinie  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Bydgoszczy    pozytywne, jeśli    pytania  to  proszę.

Członek  Komisji  Wojciech  Baran , stwierdził, że  opinie,  Komisji  Rewizyjnej Rady  Powiatu  i  RIO    pozytywne, to  myślę  że  to najważniejsze.

Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki , dodał, że  oczekiwania  zawsze    większe, ale  budżet  jest  taki  jaki  jest.

Przewodniczący Rafał  Woźniak  poprosił  p.o. Dyrektora  SP ZOZ w  Mogilnie Barbarę  Buzała  o  informacje dotycząca  sprawozdania  finansowego  SPZOZ .

p.o.  Dyrektora  Barbara Buzała , poinformowała  że  rok  2012 zamknął  się  dla  SPZOZ  stratą  na  kwotę  986 tys. zł.

Przewodniczący  Komisji  Rafał Woźniak  odczytał  opinię  i  uchwałę  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Bydgoszczy  o  przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mogilnie o  sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok wraz z informacją o stanie  mienia  oraz   w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie za 2012 rok.

Następnie  Przewodniczący  Komisji  poddał  pod  głosowanie  sprawozdanie  finansowe  i  z  wykonania  budżetu  za  2012rok.

Komisja  Bezpieczeństwa  I  Infrastruktury   za  głosowało  6 członków  Komisji ,  przy  0 przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.( nieobecny  R. Musidłowski)

Komisja  Edukacji, Kultury i  Zdrowia  za  głosowało  3  członków  Komisji , przy  0 przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się. (nieobecny W. Gałązka, W. Pochylski, P. Zowczak)

ad. 4

Przewodniczący   Komisji   poprosił  o   przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego - Strzelno, ul. Św. Ducha 33, działka nr 712/2.

Wicestarosta  Tadeusz  Szymański ,powiedział , że    to  lokale  znajdujące  się  w  budynku  byłej  Przychodni , które  zostały  wycenione  i  przeznaczone  do  sprzedaży, zgodnie  z  obowiązującą  uchwałą  Rady  Powiatu  pierwszeństwo  w  zakupie  mają  dotychczasowi  lokatorzy.

Komisje  nie  wniosły  uwag  i  przesłały projekt  pod  obrady  Rady  Powiatu.

 

ad.5

Następnie  Wicestarosta   Tadeusz  Szymański   przedstawił  projekt  uchwały w sprawie wyrażenia

zgody na zbycie w    drodze przetargowej  lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego – Strzelno, ul. Św. Ducha 33, działka nr 712/2., dodał, że  lokale  te  znajdują  się  na  parterze  tego  samego  budynku.

Komisje  nie  wniosły  uwag  i  przesłały projekt  pod  obrady  Rady  Powiatu.

Ad. 7

W sprawach  różnych  - Przewodniczący  Komisji  Rafał  Woźniak  zapytał  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Mogilnie  Piotra  Ficera  na jakim  etapie    remonty  cząstkowe  dróg?

Dyrektor  Piotr  Ficer  odpowiedział, że  ostateczne  zakończenie  może  być  z  niewielkim  poślizgiem, z końca  maja  br. na  początek  czerwca br. .

Członek  Komisji  Henryk  Różycki  zaproponował, aby  Komisje  stałe  Rady  Powiatu  opiniowały  materiały  sesyjne  związane  tematycznie  z  planem  pracy  danej  Komisji.

ad. 8

Przewodniczący Komisji   wspólnych  podziękował za spotkanie  i   zamknął  obrady.

                                                              PrzewodniczącyKomisji  wspólnych

                                                     

                                                                           Rafał  Woźniak

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2013-08-28 13:47:33
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2013-08-28 13:48:04
Ostatnia zmiana:2013-08-28 13:48:34
Ilość wyświetleń:292
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij