Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 39/13

    Protokół  Nr 39/13

                       z posiedzenia Komisji wspólnych  Rady  Powiatu  w Mogilnie 

                                                       z dnia  28  czerwca   2013r.

 

 

Posiedzenie prowadził  i  mu  przewodniczył  Przewodniczący Rady Powiatu w Mogilnie Jan Bartecki. W  posiedzeniu  wzięło  udział  15  członków  Komisji  stałych  Rady  Powiatu,  obecnych  wg  załącznika tj. list  obecności  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.

Porządek  posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjecie  porządku  posiedzenia.
 3. Przedstawienie informacji finansowo-ekonomicznej SPZOZ za IV kwartały 2012 roku oraz I kwartał 2013r.
 4. Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2012.
 5. Przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2013.
 6. Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013–2020.
 7. Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej.
 8. Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej lokali biurowo-usługowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonych w Józefowie, gmina Mogilno – działka nr 111/2 o pow. 0,2300 ha.
 9. Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie określenia zadań, na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 10. Przedstawienie  projektu   uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Mogileński do konkursu Nr RPOWKP102/III/3.1/2013 w ramach Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Oś priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
 11. Przedstawienie  projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
 12. Zakończenie.

 

Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

ad. 2 

Komisje  wspólne,  jednogłośnie  przyjęły  porządek  posiedzenia.

ad.3

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki  poprosił p.o. Dyrektora SP ZOZ Barbarę  Buzałę o przedstawienie  informacji finansowo-ekonomicznej SPZOZ za IV kwartały 2012 roku oraz I kwartał 2013r.

p.o. Dyrektor SP ZOZ Barbara Buzała, powiedziała że  wiadomo, że sam wynik wskazuje nam, że jeżeli jest pół miliona straty to nie jest to płynność bieżąca. Staramy się na dzień dzisiejszy spłacać nasze zadłużenia. Z firmami w których mamy większe zadłużenia podpisujemy ugody, staramy się rozmawiać z firmami aby nie naliczały nam odsetek, natomiast nie możemy mówić o tym, że zakład ma dobrą płynność finansową. Sam wynik świadczy o tym, że nie.

Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych bardzo przeterminowanych płatności, które powodowały by  było  ryzyko upadku firmy. Jedno co jest pocieszające w tym wszystkim, są to zadłużenia z kontrahentami, z naszymi dostawcami, nie mamy zadłużeń dotyczących w tym momencie ani ZUS ani podatku skarbowego natomiast z kontrahentami rozmawiamy, spłacamy to ratalnie i dogadujemy się.

Komisje  wspólne  przekazały  informację  pod  obrady   Rady.

ad.4

Przewodniczący  Rady  Jan  Bartecki  przedstawił  projekt uchwały  w  sprawie   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie za rok 2012.

Komisje  nie  wniosły  uwag  i  przekazały pod  obrady  Rady.

ad.5

Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła   projekt   uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2013.

Komisje  nie  wniosły  uwag  i  przekazały pod  obrady  Rady.

ad. 6

Następnie  przedstawiła   projekt  uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013–2020.

Komisje  nie  wniosły  uwag  i  przekazały pod  obrady  Rady.

ad. 7

Skarbnik Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej.

Komisje  nie  wniosły  uwag  i  przekazały pod  obrady  Rady.

ad.8

Inspektor  Gospodarki  Nieruchomości  Magdalena Szwarckopf     przedstawiła   projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej lokali biurowo-usługowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego, położonych w Józefowie, gmina Mogilno – działka nr 111/2 o pow. 0,2300 ha.

Komisje  nie  wniosły  uwag  i  przekazały pod  obrady  Rady.

ad. 9

Główna  Księgowa PCPR   Stachowiak  przedstawiła   projekt  uchwały w sprawie określenia zadań, na których realizację przenosi się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Komisje  nie  wniosły  uwag  i  przekazały pod  obrady  Rady.

ad. 10

Naczelnik Wydziału  Oświaty, Wychowania, Kultury , Kultury Fizycznej i Sportu Andrzej Konieczka przedstawił   projekt   uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Mogileński do konkursu Nr RPOWKP102/III/3.1/2013 w ramach Działania 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Oś priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Komisje  nie  wniosły  uwag  i  przekazały pod  obrady  Rady.

ad.11

Następnie  Naczelnik  Andrzej  Konieczka   przedstawił   projekt   uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Kompetentny nauczyciel kluczem do sukcesu ucznia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Komisje  nie  wniosły  uwag  i  przekazały pod  obrady  Rady.

ad.12

Przewodniczący  Rady   podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

                                                                                                       Przewodniczący 

                                                                                                        Rady  Powiatu

                                                                                                         Jan  Bartecki

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2013-08-27 15:01:36
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2014-01-27 13:34:11
Ostatnia zmiana:2014-01-27 13:34:57
Ilość wyświetleń:188
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij