Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 40/13

   Protokół  Nr 40/13

                       z posiedzenia Komisji  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury ,

                                                Komisji  Gospodarki  i   Finansów

                                                                      oraz   

                                                           Komisji  Rewizyjnej  

                                                  Rady  Powiatu  w Mogilnie 

                                                        z dnia  17 lipca  2013r.

 

Posiedzenie prowadził Wiceprzewodniczący Rady  Powiatu Bartosz  Nowacki.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  11  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał. Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Przedstawienie  projektu   uchwały Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  do  partnerstwa  z  Gminą  Strzelno  i  realizację  przez  Powiat  Mogileński  projektu  „Szkolnictwo  zawodowe  podstawą  rozwoju  Powiatu  Mogileńskiego – V” w  ramach   Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach , Działanie 9.2 Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa  zawodowego  współfinansowanego przez  Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego oraz  pełnienie   przez  Powiat  Mogileński  funkcji  partnera  wiodącego.

4.       Przedstawienie  projektu   uchwały Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  przez  Powiat  Mogileński  do  konkursu  Nr  3/POKL/9.1.2/2013  w  ramach  Priorytetu  IX rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach  , Działania 9.1 Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty, Poddziałania  9.1.2 Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup  o  utrudnionym  dostępie  do  edukacji  oraz  zmniejszenie  różnic  w  jakości  usług  edukacyjnych.

5.       Przedstawienie  projektu   uchwały Rady Powiatu  w  Mogilnie w sprawie wyrażenia  zgody  na  odstąpienie od obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  dzierżawy  nieruchomości  wchodzących  w  skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego.

6.       Przedstawienie  projektu   uchwały Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  na rzecz  Gminy  Dąbrowa  darowizny nieruchomości  wchodzącej w skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego- działka  nr 95/4  w  Dąbrowie.

7.       Zakończenie.

 

ad.2

Komisje  przyjęły   jednogłośnie  porządek  posiedzenia.

ad. 3

Wiceprzewodniczący  Rady  Bartosz  Nowacki odczytał  projekt  uchwały Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  do  partnerstwa  z  Gminą  Strzelno  i  realizację  przez  Powiat  Mogileński  projektu  „Szkolnictwo  zawodowe  podstawą  rozwoju  Powiatu  Mogileńskiego – V” w  ramach   Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki , Priorytet IX Rozwój wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach , Działanie 9.2 Podniesienie  atrakcyjności  i  jakości  szkolnictwa  zawodowego  współfinansowanego przez  Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego oraz  pełnienie   przez  Powiat  Mogileński  funkcji  partnera  wiodącego.

Czy są    pytania  i  uwagi  do  projektu?

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, Wiceprzewodniczący  poddał projekt uchwały  pod   głosowanie.

Komisja  Rewizyjna

Za  głosowało  3  członków  Komisji, przy  0 przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.

Komisja  Gospodarki  i  Finansów 

Za  głosowało  4  członków  Komisji, przy  0 przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury

Za  głosowało  4  członków  Komisji, przy  0 przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.

ad. 4

Wiceprzewodniczący  Bartosz  Nowacki  odczytał  kolejny  projekt  uchwały Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przystąpienie  przez  Powiat  Mogileński  do  konkursu  Nr  3/POKL/9.1.2/2013  w  ramach  Priorytetu  IX rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach  , Działania 9.1 Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty, Poddziałania  9.1.2 Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup  o  utrudnionym  dostępie  do  edukacji  oraz  zmniejszenie  różnic  w  jakości  usług  edukacyjnych. Czy    uwagi?- Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący  poddał projekt  pod  głosowanie.

 

Komisja  Rewizyjna

Za  głosowało  3  członków  Komisji, przy  0 przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.

Komisja  Gospodarki  i  Finansów 

Za  głosowało  3  członków  Komisji, przy  0 przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury

Za  głosowało  4  członków  Komisji, przy  0 przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.

 

ad. 5

Przedstawienie  projektu   uchwały Rady Powiatu  w  Mogilnie w sprawie wyrażenia  zgody  na  odstąpienie od obowiązku  przetargowego  trybu  zawarcia  umowy  dzierżawy  nieruchomości  wchodzących  w  skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego. Czy    uwagi?- Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

 Następnie  Wiceprzewodniczący  poddał projekt  pod  głosowanie.

 

Komisja  Rewizyjna

Za  głosowało  3  członków  Komisji, przy  0 przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.

Komisja  Gospodarki  i  Finansów 

Za  głosowało  3  członków  Komisji, przy  0 przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury

Za  głosowało  4  członków  Komisji, przy  0 przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.

 

ad. 6

Przedstawienie  projektu   uchwały Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  na rzecz  Gminy  Dąbrowa  darowizny nieruchomości  wchodzącej w skład  zasobu  nieruchomości  Powiatu  Mogileńskiego- działka  nr 95/4  w  Dąbrowie. Czy    uwagi?- Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący  poddał  projekt  pod  głosowanie.

 

Komisja  Rewizyjna

Za  głosowało  3  członków  Komisji, przy  0 przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.

Komisja  Gospodarki  i  Finansów 

Za  głosowało  3  członków  Komisji, przy  0 przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.

Komisja  Bezpieczeństwa  i  Infrastruktury

Za  głosowało  4  członków  Komisji, przy  0 przeciwnych  i  0  wstrzymujących  się.

 

ad. 7

Wiceprzewodniczący  Rady  Bartosz  Nowacki  podziękował  za  spotkanie, gościom i członkom Komisji, a  następnie  zamknął  obrady.

                                                                                                                                          

 

                                                                    Wiceprzewodniczący   Rady

 

                                                                            Bartosz  Nowacki

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2013-08-26 13:15:29
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2014-01-30 13:13:42
Ostatnia zmiana:2014-01-30 13:22:11
Ilość wyświetleń:190
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij