Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 38/13

   Protokół  Nr 38/13

                                      z posiedzenia Komisji   Gospodarki i  Finansów 

                                                     Rady  Powiatu  w Mogilnie 

                                                         z dnia  29 maja   2013r.

 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji   Gospodarki  i  Finansów  Mirosław  Leszczyński.

W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Komisji,  obecnych  wg  załącznika  do  protokołu,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał. Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

 

Porządek  posiedzenia:

1.       Otwarcie.

2.       Przyjęcie  porządku  posiedzenia.

3.       Rozpatrzenie sprawozdań finansowego i z wykonania budżetu za 2012r. ;

a)      zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

              Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mogilnie

              sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok wraz z informacją o stanie  

              mienia,

b)      rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Mogileńskiego za rok 2012;

c)       przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2012,

d)      zapoznanie się z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie za 2012 rok,

e)      zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu na dzień 31 grudnia 2012r.,

4.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego - Strzelno, ul. Św. Ducha 33, działka nr 712/2.

5.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego – Strzelno, ul. Św. Ducha 33, działka nr 712/2.

6.       Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Mogilnie do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego.

7.       Zakończenie.

 

 

ad.2

Komisja  przyjęła  jednogłośnie  porządek  posiedzenia.

ad.3

Przewodniczący  Komisji  Mirosław  Leszczyński  poprosił  Skarbnik  Powiatu  Karinę  Kostyrę  o przedstawienie   sprawozdań,  finansowego i z wykonania budżetu za 2012r.

Skarbnik  Karina  Kostyra  powiedziała, że  każdy  z  członków  Komisji otrzymał  i  zapoznał  się  ze  sprawozdaniem  finansowym i  wykonania  budżetu  za  2012rok, opinie  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Bydgoszczy    pozytywne, jeśli    pytania  to  proszę.

Przewodniczący  Komisji   odczytał  opinię  i  uchwałę  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Bydgoszczy  o  przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Mogilnie o  sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok wraz z informacją o stanie  mienia  oraz   w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Mogilnie za 2012 rok.

Komisja  nie  wniosła  uwag  i przesłała  sprawozdanie  finansowe i  z  wykonania  budżetu za  2012 rok  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad. 4

Przewodniczący   Komisji   poprosił  o   przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego - Strzelno, ul. Św. Ducha 33, działka nr 712/2.

Inspektor  Wydziału  Gospodarki  Nieruchomościami  Magdalena  Szwarckopf ,powiedziała , że    to  lokale  znajdujące  się  w  budynku  byłej  Przychodni , które  zostały  wycenione  i  przeznaczone  do  sprzedaży, zgodnie  z  obowiązującą  uchwałą  Rady  Powiatu  pierwszeństwo  w  zakupie  mają  dotychczasowi  lokatorzy.

Wiceprzewodniczący  Komisji  Krzysztof  Szarzyński  zapytał, czy  grunt  pod  lokale  też  jest  przypisany  każdemu  nabywającemu?

Starosta  Tomasz  Barczak  odpowiedział, że tak.

Komisja  nie  wniosła  uwag  i  przesłała projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.5

Następnie    przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie wyrażenia   zgody na zbycie  w  drodze przetargowej  lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Powiatu Mogileńskiego – Strzelno, ul. Św. Ducha 33, działka nr 712/2., dodał, że  lokale  te  znajdują  się  na  parterze  tego  samego  budynku.

Komisja  nie  wniosła  uwag  i  przesłała projekt uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.6

Przewodniczący Komisji   Mirosław  Leszczyński  poprosił  referent  Izabellę  Rogowską z Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  o  przedstawienie  projektu  uchwały   w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu w Mogilnie do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Mogileńskiego.

Referent  Izabella  Rogowska  poinformowała, że  Powiatowa  Rada  Działalności  Pożytku  Publicznego  składać  się  będzie  z 10  osób, w tym  z  dwóch  przedstawicieli Zarządu  Powiatu  i dwóch  Rady  Powiatu  w  Mogilnie, w  związku  z  powyższym  zachodzi  konieczność  delegowania  przedstawicieli  Rady  Powiatu do  składu  Powiatowej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego   Powiatu  Mogileńskiego  I kadencji, która  będzie  trwać  dwa  lata  od  momentu  jej  powołania.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Jan  Bartecki  zaproponował, aby każdy z  klubu radnych  oddelegował swojego  przedstawiciela  i  przedstawił  kandydatów  na  sesji.

Komisja  nie  wniosła  uwag  i  przesłała  projekt  uchwały  pod  obrady  Rady  Powiatu.

ad.7

Przewodniczący Komisji podziękował za spotkanie  i   zamknął  obrady.

Przewodniczący Komisji 

 

  Mirosław  Leszczyński

Metadane

Źródło informacji:Małgorzata Wilk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2013-08-26 13:13:25
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2013-08-26 13:13:22
Ostatnia zmiana:2013-08-26 13:14:15
Ilość wyświetleń:259
Starostwo Powiatowe w Mogilnie
ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij