Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 86/04

Protokół Nr 86/2004
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie
odbytego 20 października  2004r.
w Mogilnie

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 3 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Wicestarosta Przemysław Zowczak.
Protokół spisała Anita Kozłowska.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie zmian do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok (środki specjalne).
4. Przedstawienie zmian do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń części parterowej i połowy pierwszego piętra internatu Zespołu Szkół w Bielicach o łącznej powierzchni 723m2.
6. Informacja o przygotowaniu tablic oznaczających zabytki.
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
9. Zakończenie.
Zarząd jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia .
Ad.3
Skarbnik przedstawiła poprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok (środki specjalne),uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Zarząd jednogłośnie zatwierdził zmiany w projekcie uchwały.
Ad.4
Skarbnik przedstawiła poprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok, uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Zarząd jednogłośnie zatwierdził zmiany w projekcie uchwały.
Ad.5
Wicestarosta P.Zowczak przypomniał zebranym, że poprzednia Rada Powiatu  uchwałą nrXXXIV/184/01 z dnia 19.11.2001r. wyraziła zgodę na odpłatne wydzierżawienie części internatu w Zespole Szkół w Bielicach na okres 10lat Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Upośledzonych Umysłowo i ich Rodzinom "Arka" z siedzibą w Strzelnie na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej. Uchwala nie została zrealizowana dlatego proponuje się podjęcie w tym temacie uchwały zarządu dla Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Kierownik PCPR M.Konkiewicz przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń części parterowej i połowy pierwszego piętra internatu Zespołu Szkół w Bielicach o łącznej powierzchni 723m2. Oddanie w użyczenie nastąpi na okres 10 lat z przeznaczeniem na urządzenie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Koszty adaptacji i utrzymania pomieszczeń poniesie biorący w użyczenie a umowę  użyczenia podpisałby z upoważnienia starosta i wicestarosta mogileński.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr180/04.
Ad.6
Zarząd Powiatu w przerwie posiedzenia udał się do warsztatu firmy graficznej zajmującej się przygotowaniem  tablic oznaczających zabytki w powiecie, celem zapoznania się z postępem prac.
Ad.7
Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Ministra Finansów  w sprawie rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2005r, planowanej na 2005r. wpłacie do budżetu państwa oraz planowanej na 2005r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Wicestarosta P.Zowczak przedstawił pismo skierowane przez Laboratorium Analityczne Szpitala Powiatowego w Strzelnie dot. całodobowego nadzoru diagnosty laboratoryjnego, które stanowi załącznik do protokołu.
Ad.8
Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.
Ad.9
Na tym posiedzenie wyczerpano. Wicestarosta P.Zowczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.


 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-10-28 10:40:13
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-10-28 10:45:33
Ostatnia zmiana:2004-10-28 10:45:33
Ilość wyświetleń:831

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij