Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 85/04

Protokół Nr 85/2004
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie
odbytego 14 października  2004r.
w Mogilnie

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 4 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak.
Protokół spisała Anita Kozłowska.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie informacji ZDP w Mogilnie o stanie dróg powiatowych i wykonaniu planu robót w 2004r.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mogilnie.
5. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnych funduszu nagród.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyznaczenia członków Zarządu  Powiatu do podejmowania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2004r.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie działań  Zarządu Powiatu w 2005r oraz zapewnienia   ujęcia w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2005r środków finansowych na dofinansowanie  dostawy i montażu dźwigu hydraulicznego, platformowego w obudowie przeszklonej w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok (środki specjalne).
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok.
11. Sprawy różne.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
13. Zakończenie.
Zarząd jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia .
Ad.3
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Mogilnie przedstawił informację o stanie dróg powiatowych i wykonaniu planu robót w 2004r., która stanowi załącznik do protokołu. Zaznaczył jednocześnie, że stan nawierzchni dróg pogarsza się, pomimo remontów cząstkowych. Największy kłopot stanowią drogi tłuczniowe i gruntowe, ponieważ wciągu roku trzeba kilkakrotnie je remontować. Dyrektor przedstawił również plan robót drogowych na rok 2005 wg. załącznika.
Członek zarządu J.Gwiazda poruszył sprawę parkingu przed budynkiem starostwa na ul.Kościuszki oraz zapytał się czy istnieje możliwość remontu bocznego wejścia przy budynku szpitala SPZOZ w Mogilnie?
Starosta stwierdził, że sprawa parkingu jest w toku, natomiast sprawa bocznego wejścia do budynku szpitala zostanie rozwiązana w najbliższym czasie.
Wiceprzewodniczący rady L.Nowacki zapytał dyrektora ZDP w Mogilnie czy planuje remont ul.Niezłomnych w Mogilnie, czy jest możliwość ujęcia tematu w przyszłorocznym budżecie?
Dyrektor ZDP w Mogilnie Z.Łukasik stwierdził, że remont należy uzgodnić wspólnie z gminą Mogilno.
Członek zarządu H.Przybysz poinformował dyrektora o konieczności odnowienia znaku stop w miejscowości Dąbrowa.
Dyrektor ZDP w Mogilnie Z.Łukasik poinformował również obecnych o konieczności zmiany znaków  miejscowości, zmiana podyktowana jest nowymi przepisami.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować sprawozdanie pod obrady rady.
Ad.4
Przewodniczący Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności J.Dudziak przedstawił sprawozdanie z działalności zespołu  od 2002r do końca września 2004r.,które stanowi załącznik do protokołu.
Zarząd jednogłośnie postanowił skierować sprawozdanie pod obrady rady.
Ad.6
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyznaczenia członków Zarządu  Powiatu do podejmowania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych. Uchwała wskazuje starostę i wicestarostę do podejmowania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr178/04.
Ad.7
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w 2004r.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr179/04.
Ad.8
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie działań  Zarządu Powiatu w 2005r oraz zapewnienia ujęcia w budżecie Powiatu Mogileńskiego na 2005r. środków finansowych na dofinansowanie  dostawy i montażu dźwigu hydraulicznego, platformowego w obudowie przeszklonej w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.
Zarząd jednogłośnie postanowił przekazać projekt uchwały pod obrady rady.
Ad.9
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok (środki specjalne).
Zarząd jednogłośnie postanowił przekazać projekt uchwały pod obrady rady.
Ad.10
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/102/04 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28.01.2004r  w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2004 rok.
Zaznaczyła, że środki min. zostaną przekazane dla SPZOZ Mogilno, zgodnie z wnioskiem na wykonanie instalacji gazów medycznych, w ramach prac dotyczących modernizacji bloku operacyjnego i utworzenia sali intensywnej opieki pooperacyjnej. (Dyrektor SPZOZ w Mogilnie przekazał zgodnie z prośbą zarządu kosztorys instalacji).
Zarząd jednogłośnie postanowił przekazać projekt uchwały pod obrady rady.
Ad.5
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu A.Konieczka przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnych funduszu nagród.
Wicestarosta zaproponował poprawkę § 1pkt.2 uchwały. Podział funduszu nagród  dla nauczycieli przeliczałby się   w następujący sposób: - 25% środków na nagrody Starosty Mogileńskiego i 75%  środków na nagrody Starosty Mogileńskiego.
Zarząd jednogłośnie zgodził się na powyższą poprawkę w uchwale.
Wicestarosta zaproponował również poprawkę w §1 pkt.8. Zmiana polegałaby na wykreśleniu w ppkt.1 słowa   pozytywnej, wówczas opinia komisji nie była by wiążąca dla starosty.
Zarząd postanowił aby komisje rady wypowiedziały się w powyższym temacie. W uchwale decyzją zarządu został poprawiony również pkt.7 ppkt.2 zamiast słowa "naczelnik" wpisano słowo "wicestarosta".
Zarząd jednogłośnie postanowił przekazać projekt uchwały pod obrady rady.
Ad. 11
Skarbnik przedstawiła wniosek skierowany do Zarządu Powiatu przez Dyrektora DPS w Siemionkach z prośbą o zwiększenia budżetu na kwotę 36 tys.
Zarząd zdecydował rozpatrzyć wniosek na kolejnym posiedzeniu.
Przewodniczący zarządu przestawił wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie  w sprawie przeznaczenia środków  w wysokości20tys. na zakup sprzętu specjalistycznego dla komendy.
Zarząd rozważał możliwość przekazania środków z funduszu ochrony środowiska. Wniosek zostanie rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu.
Przewodniczący zarządu przedstawił wniosek  Kierownika Gospodarstwa  w Bielicach w sprawie naprawy dachów  w budynkach gospodarczych użytkowanych przez pracowników i emerytów.
Zarząd z powodu barku środków nie przewiduje naprawy dachów  budynków  gospodarczych w Bielichach.
Zarząd dyskutował również na temat otwarcia filii Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg w Strzelnie i podtrzymał swoją wcześniejszą decyzję o zgodzie na otwarcie filii,  pod warunkiem  całkowitego finansowania filii przez gminę Strzelno.
Przewodniczący zarządu poinformował zebranych, że najbliższy konwent starostów będzie poświecony oświacie. Odbędzie się w ZS w Bielicach. 
Poinformował również o piśmie Komendant Powiatowego Policji  w Mogilnie. Komenda mając na uwadze zwiększenie zdyscyplinowania kierujących do bezpiecznego poruszania się na niebezpiecznych odcinkach dróg zwróciła się  z prośbą do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy o rozważenie możliwości ustawienia  na odcinku drogi krajowej nr15 Sławsko Dolne - Niemojewko tzw. "czarnego punktu".
Ad.12
Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.
Ad.13
Na tym posiedzenie wyczerpano. Przewodniczący zarządu T.Barczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-10-28 10:36:28
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-10-28 10:37:41
Ostatnia zmiana:2004-10-28 10:42:24
Ilość wyświetleń:866

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij