Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

nr 83/04

Protokół Nr 83/2004
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Mogilnie
odbytego 30 września 2004r.
w Mogilnie

W posiedzeniu Zarządu na 4 członków obecnych było 4 czyli kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie zarządu i goście obecni na posiedzeniu wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Zarządu Tomasz Barczak.
Protokół spisała Anita Kozłowska.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia wzorów: formularza wniosku, oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia oraz terminu i miejsca składania wniosków dla młodzieży wiejskiej ubiegającej się o stypendium w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia wzorów: formularza wniosku, oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta oraz terminu i miejsca składania wniosków dla studentów ubiegających się o stypendium w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie   określenia wysokości środków finansowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
6. Zaopiniowanie wniosku dyrektora ZS w Bielicach dot. powołania kierownik szkoleń praktycznych.
7. Przedstawienie projektu porozumienia  w sprawie wykonywania zadań związanych z przygotowaniem kandydatów na osoby przysposabiające oraz prowadzeniem procedur przysposobienia przez Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy  w Bydgoszczy przy ul. Obrońców Bydgoszczy 1 oraz prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla Powiatu.
8. Zaopiniowanie wniosków dot. warunków zabudowy.
9. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie  zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeziora Wielkie" oraz projektu "Planu  Gospodarki Odpadami dla Gminy Jeziora Wielkie".
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie.
Zarząd jednogłośnie  przyjął  zaproponowany  porządek  posiedzenia .
Ad.3
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu A.Konieczka przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia wzorów: formularza wniosku, oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia oraz terminu i miejsca składania wniosków dla młodzieży wiejskiej ubiegającej się o stypendium w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zarząd przy 3 głosach za i 1 wstrzymującym podjął w powyższym temacie uchwałę nr172/04. (Wicestarosta wstrzymał się od głosowania, ponieważ projekt uchwały otrzymał w chwili trwania zarządu i nie miał możliwości zapoznania się z nim, pomimo tego że naczelnik wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu projekt miał przygotowany wcześniej).
Ad.4
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu A.Konieczka przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia wzorów: formularza wniosku, oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta oraz terminu i miejsca składania wniosków dla studentów ubiegających się o stypendium w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Zarząd przy 3 głosach za i 1 wstrzymującym podjął w powyższym temacie uchwałę nr173/04. (Wicestarosta wstrzymał się od głosowania, ponieważ projekt uchwały otrzymał w chwili trwania zarządu i nie miał możliwości zapoznania się z nim, pomimo tego że naczelnik wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu projekt miał przygotowany wcześniej).
Ad.5
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu A.Konieczka przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie   określenia wysokości środków finansowych na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mogileński.
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr174/04.
Ad.6
Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu A.Konieczka  przedstawił wniosek dyrektora ZS w Bielicach w sprawie powołania kierownika szkoleń praktycznych. Zaznaczył, że dotychczas funkcję tą pełnił Alojzy Łukomski, dyrektor zaproponował magistra ekonomii Gabrielę Nowińską.
Zarząd pozytywnie zaopiniował przedstawiona kandydaturę.
Ad.7
Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt porozumienia  w sprawie wykonywania zadań związanych z przygotowaniem kandydatów na osoby przysposabiające oraz prowadzeniem procedur przysposobienia przez Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy  w Bydgoszczy przy ul. Obrońców Bydgoszczy 1 oraz prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla Powiatu.
Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę na podpisanie porozumienia.
Ad.8
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa A.Stachowiak przedstawił wniosek dot. warunków zabudowy i projekt postanowienia w sprawie  uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na rozbudowie budynku mieszkalnego na działce o nr ewid. 263/1 w Strzelnie przy ul. Sportowej 13.
Zarząd jednogłośnie postanowił uzgodnić projekt decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zgodności z zadaniami samorządu powiatu realizującymi cele publiczne.
Ad.9
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Architektury i Budownictwa oraz Rolnictwa i Leśnictwa A.Stachowiak przedstawił projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie  zaopiniowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jeziora Wielkie" oraz projektu "Planu  Gospodarki Odpadami dla Gminy Jeziora Wielkie".
Zarząd jednogłośnie podjął w powyższym temacie uchwałę nr175/04.
Ad.10
Zarząd przyjął   protokół z poprzedniego posiedzenia.
Ad.11
Przewodniczący Zarządu  przedstawił zebranym projekty porozumień pomiędzy zarządem Powiatu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym TRANSPOL w Wyrobkach  i Inowrocławskimi Kopalniami Soli "Solino" S.A. w Mogilnie w sprawie udostępnienia sprzętu specjalistycznego  w razie wystąpienia pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowo zagrożenia na terenie powiatu mogileńskiego według wykazu stanowiącego załącznik do porozumienia.
Przewodniczący zarządu przedstawił również wnioski skierowane do Zarządu Powiatu, które zostaną rozstrzygnięte na kolejnym posiedzeniu:
- Dyrektora DPS Siemionki w sprawie udzielenia prawa dysponowania nieruchomością  na cele budowlane,
- Dyrektora DPS Siemionki  w sprawie uruchomienia niezbędnych środków i rozpoczęcia procedury składania wniosku dot. zainstalowania  na zewnątrz budynku dźwigu osobowego,
- Dyrektora SPZOZ w Mogilnie w sprawie zabezpieczenia potrzeb finansowych dot. zmodernizowania pomieszczeń na potrzeby sali nadzoru pooperacyjnego na oddziale Chirurgicznym  w Szpitalu Powiatu Mogileńskiego filia T.Chałubińskiego w Strzelnie,
- Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej  w sprawie zwiększenia dotacji na rok 2005 przyznawanej na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej.
Ad.12
Na tym posiedzenie wyczerpano. Przewodniczący zarządu T.Barczak  podziękował obecnym za uczestnictwo i dokonał zamknięcia posiedzenia.

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Kozłowska
Data wprowadzenia:2004-10-28 10:33:31
Opublikował:Anita Kozłowska
Data publikacji:2004-10-28 10:34:03
Ostatnia zmiana:2004-10-28 10:34:03
Ilość wyświetleń:911

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij