Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

159/13 z dnia 058.04.2013

PROTOKÓŁ  Nr 159/13
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
odbytego  5 kwietnia   2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta  Tomasz  Barczak.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie  porządku  posiedzenia.
3. Przyjęcie  protokołu z ostatniego  posiedzenia.
4. Wniosek  Zarządu  o  zwołanie nadzwyczajnej  sesji.
5. Przedstawienie  projektu  uchwały w sprawie zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na  rok 2013.
6. Przedstawienie  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Mogileńskiego na lata 2013-2020.
7. Przedstawienie  projektu  uchwały Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej.
8. Przedstawienie  projektu   uchwały Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  zmiany Uchwały 
             Nr XXXV /198/13 Rady  Powiatu  w  Mogilnie   z  dnia 22 marca 2013r.  o  zaciągnięciu  
             pożyczki  długoterminowej.
9. Przedstawienie  projektu  uchwały Rady  Powiatu w  sprawie  ustalenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  na  terenie  Powiatu  Mogileńskiego.
10. Opiniowanie  projektu  uchwały  Zarządu  Powiatu  w  sprawie  odroczenia  terminu  spłaty  należności  Powiatu  Mogileńskiego.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie.

ad. 2
Zarząd  jednogłośnie  przyjął  porządek  posiedzenia.
ad. 3
Zarząd  jednogłośnie  przyjął protokół z  ostatniego posiedzenia.
ad. 4
Przewodniczący  Zarządu  Starosta Mogileński  Tomasz  Barczak  przedstawił  wniosek    w  sprawie  zwołania  nadzwyczajnej  sesji Rady  Powiatu w  Mogilnie  w  dniu 10 kwietnia   br. o  godz. 15.15 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10 z  następującym  porządkiem  obrad:
1. Otwarcie .
     a) stwierdzenie   kworum.
2. Przedstawienie  porządku  obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na  rok 2013.
4. Podjęcie uchwały  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Mogileńskiego na lata 2013-2020.
5. Podjęcie  uchwały Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej.
6. Podjęcie  uchwały Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  zmiany Uchwały 
Nr XXXV /198/13 Rady  Powiatu  w  Mogilnie   z  dnia 22 marca 2013r.  o  zaciągnięciu  pożyczki  długoterminowej.
7. Zakończenie.

ad.5
Przewodniczący  Zarządu  Starosta Mogileński  Tomasz  Barczak  poprosił  Skarbnik  Powiatu Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie  projektów  uchwał.
Skarbnik  Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt uchwały Rady  Powiatu   w sprawie zmiany  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego na  rok 2013.  Zmiana   związana  jest  rozstrzygnięciem  przetargu  na  realizacje  zadania  inwestycyjnego   „Przebudowa  drogi  powiatowej nr 2410 C  Niestronno – Józefowo  o  dł. 1.094 km „ ,   o  kwotę   niższą o 624 650 ,- zł. W  wyniku  tej  zmiany  zmniejszono  pożyczkę  o kwotę  272 000,- zł , a kwotę  348 800 ,- zl przeznaczono na  zmianę  źródła  finansowania inwestycji  dotyczącej  drogi  powiatowej Rudunek- Niestronno- Dąbrowa.
Następnie  Zarząd  Powiatu  projekt uchwały przesłał  pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad.6 
Skarbnik Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Mogileńskiego na lata 2013-2020, który  jest  konsekwencją  zmian  w  budżecie Powiatu.
Zarząd  Powiatu  projekt uchwały przesłał  pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad.7
Następnie Skarbnik   omówiła i  przedstawiła   projekt  uchwały Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  długoterminowej, jednocześnie  dodała, że  pożyczka  zostanie  przeznaczona  na  realizacje  zadania „Przebudowa  drogi  powiatowej  nr 2410 C Niestronno – Józefowo o dł. 1, 094”.
Zarząd  Powiatu  projekt uchwały przesłał  pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad.8
Skarbnik Karina  Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały Rady  Powiatu  w  Mogilnie  w  sprawie  zmiany Uchwały  Nr XXXV /198/13 Rady  Powiatu  w  Mogilnie   z  dnia 22 marca 2013r.  o  zaciągnięciu  pożyczki  długoterminowej, dodała,  że  zmiana  dotyczy  zwiększenia  planowanej  kwoty  pożyczki  z  350 000,-zł  na  500 000,-zł.
Zarząd  Powiatu  projekt uchwały przesłał  pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad.9
Sekretarz  Powiatu  Stefan  Łukomski  przedstawił projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  rozkładu  godzin  pracy  aptek  ogólnodostępnych  na  terenie  Powiatu  Mogileńskiego.
Zarząd  Powiatu  projekt uchwały przesłał  pod  obrady  Rady  Powiatu.
ad.10
Kolejny  projekt uchwały  Zarządu  Powiatu Skarbnik  Karina Kostyra  przedstawiła  w  sprawie  odroczenia  terminu  spłaty  należności  Powiatu  Mogileńskiego.
Przewodniczący Zarządu   poddał  projekt  uchwały   pod  głosowanie.
Za  głosowało  4  członków  Zarządu.
Zarząd  jednogłośnie podjął  Uchwałę Nr 368/13.
ad.11
W sprawach różnych - Inspektor Magdalena Szwarckopf z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła informację dotyczącą etapu poszczególnych  nieruchomości  przeznaczonych do  sprzedaży;
-  kotłownia  Strzelno , czwarty  przetarg zakończony   wynikiem negatywnym,
- była  Przychodnia w Strzelnie  Św. Ducha zlecono  wycenę  lokali  mieszkalnych  i  użytkowych,
- były Ośrodek  Zdrowia w  Józefowie, dokonano  podziału  parteru na  dwa  lokale  użytkowe i  zlecono  inwentaryzację tych lokali,
-  byłe  warsztaty szkolne ZSZ-ych  w  Strzelnie, przygotowywane  zestawienie  Zarządu  Powiatu  w sprawie  sprzedaży  tej  nieruchomości. 
ad.12
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Przewodniczący Zarządu  Starosta  Tomasz  Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

           ZARZĄD:

1. Tomasz  Barczak …………………………………

2. Tadeusz  Szymański…………………………….

3. Wiesław  Gałązka .................................

4. Robert   Musidłowski …………………………


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-04-24 12:54:39
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-04-24 12:56:36
Ostatnia zmiana:2013-04-24 13:12:36
Ilość wyświetleń:293

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij