Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 35/04

PROTOKÓŁ  Nr 35/04  
Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  EDUKACJI, KULTURY  I  ZDROWIA           
RADY  POWIATU  W  MOGILNIE
z  dnia  21 września  2004 r.

Posiedzenie   prowadził  i  mu  przewodniczył  Przewodniczący  Rafał  Giemza , posiedzenie  odbyło  się  w  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach. 
W  posiedzeniu  wzięło  udział  6  członków  Komisji , obecnych  wg  listy  obecności
( załącznika  do  protokołu), czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  obrad.

Porządek  posiedzenia:
Informacja  o  planowanych  remontach  w Domu  Pomocy  Społecznej  w  Siemionkach .
Omówienie  i  opiniowanie  projektów  uchwał  na  XXV sesję.
Rozpatrzenie  wniosków  dyrektorów  szkół o nagrodę  Starosty  dla  nauczycieli.
Komisja  proponowany  porządek  obrad  przyjęła  jednogłośnie.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 1
Przew. R. Giemza  poprosił  Dyrektora  Domu  Pomocy  Społecznej w  Siemionkach  Dariusza  Chudzińskiego  o  przedstawienie  planowanych  remontów  dostosowujących  Dom  do  standartów  europejskich.
Dyrektor D. Chudziński  powiedział,  że  Dom   nie  posiada pokoju  spotkań, kaplicy,  sali  rehabilitacyjnej,  jeśli  tego   nie   zapewnimy ,  to  dla  tego  Domu  być,  albo  nie  być. Najważniejsze  co  musimy  zrobić,  to  likwidacja  barier  architektonicznych , priorytetem  jest  winda, koszt  jej  to  160 tys. , 50% ma  sfinansować  Urząd  Marszałkowski. Zarejestrowaliśmy  Stowarzyszenie „SZANSA”,  mamy  projekt  folderu,  te  działania  na pewno  nam  pomogą  w  zdobywaniu środków. Możemy  się  pochwalić ,  że  dzięki  otrzymanym  środkom  ze  Starostwa  wykonaliśmy  renowację  parku.
Starosta T. Barczak  wyraził  zrozumienie  dla   tych  wszystkich  planów, choć  zaznaczył,  że  nie  możemy  przeinwestować.
Z – ca Przew. T. Kujawa  zapytała , czy  nasz  budżet  to  wytrzyma?
Starosta  T. Barczak  zapytał  Dyrektora ,  czy  ma  środki  na  projekt  tej  windy?
Dyrektor D. Chudziński  odpowiedział,  że  na  połowę , tak.
Radny R. Trepiński  zaznaczył,  że  takie  środki należy  ująć  w  budżecie.
Komisja  wnioskowała  do  Starosty  i Pani   Skarbnik  o   wsparcie  finansowe dla  DPS Siemionki i  przyznanie  środków  na  projekt windy.

Ad. 2
Przewodniczący poprosił  Naczelnika Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej  i  Sportu  Andrzeja Konieczkę   o  przedstawienie  projektów  uchwał  dotyczących  oświaty.
Naczelnik A. Konieczka  omówił  projekt  uchwały  w sprawie  założenia  trzyletniej  Szkoły  Specjalnej  Przysposabiającej  do  Pracy  dla  uczniów  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  umiarkowanym lub  znacznym  oraz  dla  uczniów  z  niepełnosprawnościami   sprzężonymi  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno – Wychowawczym  w  Szerzawach  k/Mogilna.
W  związku  z  brakiem  uwag  Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  6 członków  Komisji , przy  0  wstrzymujących  się i  0  przeciwnych  projekt  uchwały  został  przyjęty.
Następnie  przedstawił  projekt  uchwały  dotyczący  zmiany  aktu  założycielskiego  placówki  publicznej  o  nazwie  „Ośrodek  Szkolno – Wychowawczy  dla  Chłopców  z  Zaburzonym  Zachowaniem  w  Strzelnie”.
W  związku  z  brakiem  uwag  Przewodniczący   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  6 członków  Komisji , przy  0  wstrzymujących  się i  0  przeciwnych  projekt  uchwały  został  przyjęty.  
Naczelnik A. Konieczka  poinformował  Komisje,  że  zostały  przyznane  środki  na  stypendia  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  i  studentów ,  przyjęto  ramowy  regulamin  dla  uczniów  ,  w  którym  górny  limit  wynosi  100 zł , natomiast  dla  studentów  proponuje  się  200 zł , ale  ostateczna  decyzja  będzie  należała  do  Komisji . Przy   488  złożonych  przedwnioskach ,  Komisja   będzie    zmuszona  opracować  kryteria,  które  pozwolą  na  sprawiedliwe  rozpatrzenie  choć  minimalnej  ilości  wniosków.
Skarbnik K. Kostyra  przeczytała  opinię  RIO  z  wykonania  budżetu  za  I  półrocze  2004 r.
Powiedziała ,  że  pozytywny  wpływ na  ten  budżet miała  dotacja,  która   wpłynęła  i  zwiększona  ilość  rejestracji  pojazdów  w  Wydziale  Komunikacji , Transportu  i  Dróg, co  pozwoliło  nam    zapewnić   środki   na   zaplanowane  zadania, natomiast  mało prawdopodobne  jest, że  wpłynie do  końca  roku   w  całości  podatek  od  osób  fizycznych.
Radny  K. Łaganowski  zapytał,  dlaczego  Rio  wskazało na  strukturę  dochodów?
Skarbnik K. Kostyra  odpowiedziała,  dlatego ,  że  my  wpływy  z  gmin  traktujemy  jako  dochody  własne,  a  RIO  liczy, jako  dotacje.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  informację z  wykonania  budżetu  za  I półrocze 2004 r.
Za  głosowało  6 członków  Komisji,  przy  0  wstrzymujących  się i  0  przeciwnych, informacja   została  przyjęta.
 
Ad. 3
Przew. R. Giemza  poinformował,  że  zostało  złożonych  13  wniosków  o  przyznanie  nagród  Starosty  dla  nauczycieli. Komisja  rozpatrzyła    8 wniosków  pozytywnie , natomiast  5  odrzuciła , ponieważ   nie  spełniały  wymogów  formalnych  i  merytorycznych.
Komisja  zobowiązała  Naczelnika  Andrzeja  Konieczkę  do  powiadomienia  Dyrektora i   Radę  Pedagogiczną  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno – Wychowawczego w  Szerzawach        k / Mogilna  z  jakich  powodów  zostały  nie  przyznane  nagrody  dla  pracowników  tej  placówki. Były  one  wynikiem  nie  właściwego  wypełnienia  wniosków  przez  Dyrektora  Ośrodka , należy  nadmienić, że  w  poprzednim  roku  z  tych  samych  powodów  odrzucono  wnioski  o  przyznanie  nagród  Starosty.     
Na  tym  wyczerpano  porządek  posiedzenia , Przewodniczący  podziękował  za  przybycie  i  zamknął   obrady.

 


Protokołowała :

M. Wilk                                  

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2004-10-21 15:22:29
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2004-10-21 15:23:56
Ostatnia zmiana:2007-04-05 09:01:08
Ilość wyświetleń:681

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij