Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

157/13 z dnia 28.03.2013

PROTOKÓŁ Nr 157/13
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
Odbytego 28 marca 2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2012 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie oraz informacji o stanie mienia Powiatu Mogileńskiego.
5. Przedstawienie projektu bilansu jednostki samorządu terytorialnego.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.
ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2012 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie oraz informacji o stanie mienia Powiatu Mogileńskiego.
Wykonanie budżetu Powiatu Mogileńskiego za 2012 r. przedstawia się następująco:
• Dochody wykonano w kwocie 57.406.700,86 zł   tj. 101,03 %
• Wydatki wykonano w kwocie 56.637.594,93 zł  tj.   94,97%
• Nadwyżka 769.105,93 zł
Podstawę do podjęcia niniejszej Uchwały stanowi art. 267, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia do 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu:
•   sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
•   sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie,
•  informację o stanie mienia Powiatu Mogileńskiego.
Ponadto zobowiązany jest do przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu oraz informacje o stanie mienia Powiatu.
Zarząd omówił dochody majątkowe, które nie zostały wykonane w związku z niezbyciem kotłowni w Strzelnie mimo trzech przetargów. 
Udział w podatku od osób fizycznych w stosunku do pierwotnego planu jest niewykonany  354.024zł a w stosunku do planu ostatniego 71.852zł. Wydatki wykonano w 94,97%.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 365/13.

ad.5
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła bilans  z wykonania budżetu jst powiatu mogileńskiego sporządzony na dzień 31.12.2012r.
Zarząd jednogłośnie przyjął powyższe.

ad.6
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił informację o planach w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2013/2014.

ad.7
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

     ZARZĄD:
1. Tomasz Barczak ........................................
2. Tadeusz Szymański ………………………..
3. Wiesław Gałązka  ……………………………
4. Robert Musidłowski ....................................

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-04-24 12:51:33
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-04-24 12:52:35
Ostatnia zmiana:2013-04-24 12:52:58
Ilość wyświetleń:187

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij