Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

156/13 z dnia 22.03.2013

PROTOKÓŁ Nr 156/13
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
Odbytego 22 marca 2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mogileński oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w roku 2013.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia Zespołowi Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zmianę źródła zasilania w ciepło Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach.
6. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie likwidacji Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Mogilnie.
7. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Mogilnie oraz Liceum Uzupełniającego w Mogilnie wchodzących w skład Zespołu Szkół w Mogilnie.
8. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Bielicach oraz Technikum Uzupełniającego w Bielicach wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach. 
9. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.
ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mogileński oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie w roku 2013. W ramach środków wyodrębnionych w budżecie Powiatu Mogileńskiego w roku 2013 na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Mogileński przeznaczono kwoty – 34.700zl na: organizacje doradztwa metodycznego dla nauczycieli, organizacje szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, organizacje warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie, organizacje doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, szkolenie rad pedagogicznych, dofinansowanie opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, dofinansowanie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje, oraz kwotę - 34 600 zl na częściowe dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 363/13.

ad.5
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia Zespołowi Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zmianę źródła zasilania w ciepło Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 364/13.

ad.6
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie likwidacji Sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Mogilnie. Powiat Mogileński na mocy reformy administracyjnej państwa stał sie organem prowadzącym dla Sezonowego Schroniska Młodzieżowego w Mogilnie. Siedziba schroniska mieści sie w Mogilnie w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Piłsudskiego 18. Z uwagi na fakt umiejscowienia schroniska w budynku placówki prowadzonej przez gminę oraz dotychczasową praktyką przekazywania w formie dotacji środków na prowadzenie schroniska gminie Powiat Mogileński wystąpił z inicjatywą przekazania zadania prowadzenia schroniska ww. jednostce samorządu. Takie rozwiązanie umożliwiłoby pozyskiwanie subwencji na prowadzenie schroniska przez gminę bezpośrednio z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto umożliwiłoby organowi prowadzącemu dogodne ukształtowanie struktur i organizacji prowadzonych placówek. Z uwagi na brak zgody Gminy Mogilno na wskazane rozwiązanie oraz brak możliwości dalszego finansowania placówki konieczne jest podjecie uchwały. Uchwała nr XXXIV/195/13 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 stycznia 2013r. o zamiarze likwidacji placówki została pozytywnie zaopiniowana przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy- pismo nr WWE-542.2.2013.KK z dnia 25 lutego 2013r. Starosta w imieniu Zarządu podpisał pisma do Związków Zawodowych z prośbą o zaopiniowanie w/w projektu uchwały.

ad.7
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Mogilnie oraz Liceum Uzupełniającego w Mogilnie wchodzących w skład Zespołu Szkół w Mogilnie. Z dniem 1 września 2012r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Wskazany akt usuwa z katalogu szkół ponadgimnazjalnych m.in. trzyletnie licea profilowane kształcące w profilach kształcenia ogólnozawodowego oraz dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące. Ze względu na brak naboru do ww. szkół celowa jest ich likwidacja z końcem roku szkolnego 2012/2013.  Ponadto z uwagi na brak uczniów od dnia 1 września 2013 roku, w  szkołach organ prowadzący nie jest zobowiązany do zapewnienia możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Rodzice uczniów trzeciej klasy Liceum Profilowanego w Mogilnie zostali powiadomieni o zamiarze likwidacji szkoły (pismo OK.0123.2.2013 z dnia 6 lutego 2013 r.). Uchwala nr XXXIV/194/13 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 stycznia 2013r. o zamiarze likwidacji szkół została pozytywnie zaopiniowana przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy – pismo  WWE-542.6.2013 .KK z dnia 22 lutego 2013r.
Starosta w imieniu Zarządu podpisał pisma do Związków Zawodowych z prośbą o zaopiniowanie w/w projektu uchwały.

ad.8
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie  likwidacji Liceum Profilowanego w Bielicach oraz Technikum Uzupełniającego w Bielicach wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach.  Z dniem 1 września 2012r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Wskazany akt usuwa z katalogu szkół ponadgininazjalnych m.in. trzyletnie licea profilowane kształcące w profilach kształcenia ogolnozawodowego oraz dwuletnie technika uzupełniające.  Ze względu na brak naboru w ostatnich dwóch latach szkolnych celowa jest ich likwidacja z końcem roku szkolnego 2012/2013. Ponadto z uwagi na brak uczniów od dnia 1 września 2013 roku, w szkołach organ prowadzący nie jest zobowiązany do zapewnienia możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Uchwala Nr XXXIV/193/13 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 31 stycznia 2013r. o zamiarze likwidacji szkół została pozytywnie zaopiniowana przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora      Oświaty      w      Bydgoszczy      -      pisma      nr      WWE-542.5.2013.KK z dnia 22 lutego 2013r.
Starosta w imieniu Zarządu podpisał pisma do Związków Zawodowych z prośbą o zaopiniowanie w/w projektu uchwały.

ad.9
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

     ZARZĄD:
1. Tomasz Barczak ........................................
2. Tadeusz Szymański ………………………..
3. Wiesław Gałązka  ……………………………
4. Robert Musidłowski ....................................

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-04-24 12:50:29
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-04-24 12:50:35
Ostatnia zmiana:2013-04-24 12:51:30
Ilość wyświetleń:368

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij