Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

155/13 z dnia 20.03.2013

PROTOKÓŁ Nr 155/13
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
Odbytego 20 marca 2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2013r.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie likwidacji samochodów osobowych, które stały się własnością Powiatu Mogileńskiego na podstawie orzeczenia sądu o przepadku.
6. Przedstawienie zmian do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r.
7. Przedstawienie zmian do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.
ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

ad.4
Izabela Rogowska z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu w 2013r. Na podstawie Uchwały Nr XXXII/176/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 został ogłoszony przez Zarząd Powiatu w Mogilnie otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych powiatu w 2013 r. Wpłynęło dwadzieścia pięć ofert, z czego kryteria wskazane w konkursie spełniło i otrzymało dotacje piętnaście.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 361/13.

ad.5
Karol Olejnik Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie likwidacji samochodów osobowych, które stały się własnością Powiatu Mogileńskiego na podstawie orzeczenia sądu o przepadku. Zgodnie z artykułem 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym przedmiotowe pojazdy na mocy orzeczenia sądu o przepadku stały się Powiatu Mogileńskiego. Biorąc pod uwagę stan techniczny pojazdów zakwalifikowano je do sprzedaży. Sprzedaż nastąpiła zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W związku z brakiem zainteresowania nabyciem przedmiotowych pojazdów następuje ich likwidacja poprzez przekazanie do stacji demontażu pojazdów.
Samochody osobowe marki: Renault R 19, numer rejestracyjny CMG 95JG, Ford Escort, numer rejestracyjny ESI 64 WV, Mazda 626, numer rejestracyjny CNA W 372 zostaną przekazane do stacji demontażu pojazdów PPHU Inter-Poz Padniewko 2 w celu ich likwidacji.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 362/13.

Ad.6
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r.
Zarząd postanowił przekazać zmienioną uchwałę pod obrady Komisji i Rady.

Ad.7
Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady.

Ad.8
Stefan Łukomski sekretarz przedstawił pismo Pani Bożeny Żebrowskiej w sprawie wycofania skargi na Dyrektora PUP.
W związku z powyższy Zarząd postanowił skierować wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o zdjęcie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie z porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu w Mogilnie.

Tomasz Barczak Starosta Mogileński wyjaśnił, że uległa zmianie kwota przeznaczona na zadanie inwestycyjne -przebudowa drogi powiatowej nr 2410 C Niestronno - Józefowo, dlatego należy zdjąć z porządku obrad uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej (projekt 1). W związku z powyższy Zarząd postanowił skierować wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu o zdjęcie w/w projektu uchwały z porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu w Mogilnie.

Jarosław Zwiernik Geodeta Powiatowy poinformował, że odbył się czwarty przetarg na nieruchomość w Strzelnie (kotłownia SPZOZ), nikt nie przystąpił do przetargu.
Zlecono postawienie ścianki działowej w lokalu w Józefowie, konieczna będzie korekta inwentaryzacji budowlanej i sporządzenie nowych wycen.
Zostały złożone wnioski do wydziału budownictwa o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali położonych w Strzelnie przy ul. Św.Ducha 33 (przychodnia). Po otrzymaniu tych zaświadczeń zlecona zostanie wycena nieruchomości.

Piotr Ficer Dyrektor ZDP w Mogilnie podsumował środki wydane z budżetu po sezonie zimowym. Wyjaśnił, że do 28 lutego br. z budżetu wydano 445tys.zł na usługi, użyte materiały ( mieszanka piaskowo-solna), natomiast w  marcu wydano 32,5tys.zł

Zarząd zapoznał się z sytuacją sanitarną obiektów w SPZOZ w Mogilnie na podstawie przesłanego zestawienia przeprowadzonych kontroli w 2012r. przez Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy, które przedstawione zostało przez Panią Dyrektor Barbarę Buzała.

Zarząd omówił również zadania inwestycyjne w służbie zdrowia. Ustalił, że priorytetem są wiejskie ośrodki zdrowia w kolejności następującej: Gębice, Wylatowo, Markowice.

 

ad.9
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

     ZARZĄD:
1. Tomasz Barczak ........................................
2. Tadeusz Szymański ………………………..
3. Wiesław Gałązka  ……………………………
4. Robert Musidłowski ....................................

 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-04-24 12:48:55
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-04-24 12:49:35
Ostatnia zmiana:2013-04-24 12:50:27
Ilość wyświetleń:295

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij