Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

XXXVI/13 z dnia 10 kwietnia 2013r.

Protokół Nr XXXVI/13
Z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Mogilnie,
odbytej 10 kwietnia 2013 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Mogilnie ul. Ogrodowa 10
w godzinach od 15:15 do 15:40

W sesji udział wzięło 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 17 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.
Radni obecni na sesji wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu, nieobecni na sesji Radni: A.Ziółkowska i B.Nowacki).
Zaproszeni goście obecni na sesji wg. listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki, który powitał obecnych na sesji.
Rada uczciła minutą ciszy pamięć osób, które zginęły tragiczną śmiercią w Smoleńsku 3 lata temu.
Protokół spisała Anita Barczak.

Ad.2
Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał wniosek Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zwołania sesji, oraz przedstawił następujący porządek obrad sesji:
1. Otwarcie,
a) stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na rok 2013.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej.
7. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki zapytał czy są uwagi, propozycje do porządku obrad?

Radny Przemysław Zowczak – kolejna sesja zwoływana w trybie nadzwyczajnym. Nie mam nic przeciwko, aby skrócić pewne ustawowe terminy, jeśli chodzi o takie sytuacje. Zakładam, że dziś taka nadzwyczajna sytuacja miała miejsce i nic się nie stało, że sesję zwołano w trybie nadzwyczajnym. Zarząd, jako wnioskodawca pominął pewne punkty porządku obrad, które zgodnie z par 18 ust.7 Statutu Powiatu, powinny znaleźć się w porządku obrad. Czym różni się sesji zwołana w trybie nadzwyczajnym od zwołane w trybie zwykłym? Jeśli jest zwołana w trybie zwykłym Rada może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady zgodnie z par.12 ust. 2, jeśli sesja zwołana jest w trybie nadzwyczajnym to zgodnie z par. 12 ust.8 Statutu  - Do zmiany porządku obrad sesji wymagana jest zgoda wnioskodawcy. Pominiecie w porządku obrad takich punktów jak: wnioski i oświadczenia radnych, zapytania i oświadczenia radnych gminnych, wojewódzkich i mieszkańców, interpelacje i zapytania radnych, odpowiedzi na wnioski i zapytania. Tak naprawdę poprzez działanie Zarządu, które nie uwzględnia tych punktów, które powinny się znaleźć w porządku obrad każdej sesji, to Zarząd w ten sposób kreuje kierunki działalności organu stanowiącego. Organ wykonawczy wpływa w ten sposób na działania organu stanowiącego. To sytuacja, której zaakceptować nie można. Wiem, że macie większości i możecie zrobić to, na co przyjdzie ochota, ale dla mnie sytuacja zdarzająca się po raz kolejny jest nie do zaakceptowania.

W związku z powyższym i brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu poddał poprawiony porządek obrad pod głosowanie.
W wyniku głosowania 11 głosami za, 0 przeciw i przy 4 wstrzymujących porządek obrad został przyjęty.

Ad.3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r

Radny Przemysław Zowczak – dzisiaj na sesji nadzwyczajnej dokonujemy pewnych przesunięć finansowych i większość dotyczą inwestycji drogowych. Ja na ostatniej sesji zwołanej w zwykłym trybie prosiłem, aby zorganizować możliwość dla radnych objazdu drogami powiatowymi, aby zobaczyć, które drogi, w których odcinkach są w najgorszym stanie. Wczoraj pozwoliłem przejechać się drogami powiatowymi. Niestronno – Józefowo ta, dla której będziemy dokonywać decyzji, co do przesunięć finansowych. Jechałem również drogą, która będzie przebudowywana Radunek -Niestronno –Dąbrowa –ul.Szkolna, widziałem, w jakim stanie technicznym są drogi, a są w kiepskim stanie technicznym. Wczoraj zadzwonił do mnie Radny z terenu gminy Strzelno i poinformował mnie o katastrofalnej sytuacji w okolicach Miradza. Zrobiłem wczoraj zdjęcia na tych dwóch drogach, Mogilno, Dąbrowa i pojechałem do miejscowości Miradz i zrobiłem zdjęcia. Czegoś nie rozumiem. Wiem, że te dwie drogi są w kiepskim stanie i wymagają remontu, ale bezwzględnie wymaga naprawy droga ze Strzelna w kierunku Nowej Wsi. Dzisiaj rano pojechałem drogą w kierunku Bronisławia, dobrze, że po tym eksperymencie byłem w stanie dojechać do pracy w Mogilnie, katastrofa. Narzuca się jeden wniosek. Na pewno kryterium wyboru drogi, do jej kapitalnego remontu. Nie jest kryterium stan techniczny drogi, ani obciążenie ruchu, bo o tym powinien decydować stan drogi i natężenie ruchu. W kierunku Nowej Wsi ruch jest natężony, nawet w miesiącach zimowych a w letnich jak droga krajowa w obie strony. Ograniczenie prędkości do 40 km/h i dziury takie, że samochody ciężarowe nie są w stanie się minąć. Chciałbym zaapelować do Rady, aby poznała stan techniczny dróg, aby zaznajomiła się z natężeniem ruchu na poszczególnych drogach, aby kryterium, która droga ma być w pierwszej kolejności nie było kryterium poza merytorycznym, to katastrofa. Nie mam pretensji do nikogo z ZDP, ale do ludzi, którzy zaproponowali taką kolejność, nie zagłosuję nigdy za remontem drogi, będę się domagał, aby w pierwszej kolejności remontować drogi w tragicznym stanie. Zrobiłem zdjęcia z odcinków dróg, które będziemy remontować i na terenie gminy Strzelno dróg, których tu nie ma i przedstawię  je Radnym gminy w Strzelnie żeby sami ocenili, czy w powiecie są najpierw robione drogi najgorsze i o największym natężeniu ruchu. Nasi mieszkańcy stawiają nam poważne zarzuty, niestety mają rację.

Starosta Mogileński Tomasz Braczak – rzeczywiście w całej Polsce, jak i dyskutowaliśmy na posiedzeniu ZPP, nie było takiej zimy dawno, która zrobiła tyle szkód na drogach nawet krajowych. Jest wniosek samorządów i stanowisko ZPP aby udział w podatku VAT w końcu skierować na remont dróg lokalnych. Wiemy jak wyglądają drogi w całym powiecie, niektóre prawie zniknęły. Harmonogram nie został opracowany przez polityków, czy nas, ale specjalistów od dróg. Harmonogram posiada Dyrektor. Droga, o której dziś mowa jest wpisana w plan i jest wniosek w jej sprawie u Marszałka i projekt będziemy realizować. Mamy nadzieję, że Marszałek środki przekaże. Nikt nie wiedział, że będzie taka sytuacje na drogach i ul.Szkolna jest wpisana i to sie odbywa. Myślę, że uda nam się wykonać napraw, aby po drogach można było jeździć. Mówiłem na ostatniej sesji, aby Komisja Bezpieczeństwa zorganizowała wyjazd, nie musi odbyć się prywatnymi samochodami. Pracownicy ZDP obwiozą i przedstawią stan dróg.

Radny Wojciech Baran – jak w tym harmonogramie wygląda droga od Szczeglina przez Czarnotul? Jeśli Starosta nie może dziś odpowiedzieć to proszę o odpowiedź pisemną lub telefoniczną.

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (nieobecny Radny B.Nowacki i A.Ziółkowska)

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (nieobecny Radny B.Nowacki i A.Ziółkowska)

Ad. 5
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (nieobecny Radny B.Nowacki i A.Ziółkowska)

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Powiatu Jan Bartecki odczytał projekt uchwały oraz poddał go pod głosowanie. 
W wyniku głosowania 15 głosami za, 0 przeciw i przy 0 wstrzymujących uchwała została przyjęta.  (nieobecny Radny B.Nowacki i A.Ziółkowska)


Ad.7
Przewodniczący Rady przypomniał zebranym o konieczności złożenia oświadczeń majątkowych do końca miesiąca br. oraz poinformował, że kolejna sesja odbędzie się 26 kwietnia o godz.8.00.

Na tym porządek sesji wyczerpano. Przewodniczący obrad podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady sesji Rady Powiatu o godz.15:40.
 
Przewodniczący Rady Powiatu

 Jan Bartecki


 

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-04-23 11:15:29
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-05-06 13:00:29
Ostatnia zmiana:2013-05-06 13:01:27
Ilość wyświetleń:441

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij