Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

152/13 z dnia 11.03.2013

PROTOKÓŁ Nr 152/13
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
Odbytego 11 marca 2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Fundacji Powiatu Mogileńskiego za 2012r.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji za rok 2012r. oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2012 roku.
6. Przedstawienie informacji o udzielonych przez Zarząd Powiatu ulgach finansowych w 2012r.
7. Przedstawienie informacji o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację w 2012r.
8. Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie z uwzględnieniem podpisanych kontraktów na 2013r. oraz sprawozdania finansowo – ekonomicznego za IV kwartały 2012 r.
9. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r.
10. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020.
11. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej (projekt 1).
12. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej(projekt 2).
13. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego na 2013 r.
14. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
15. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia dotacji w 2013r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach.
16. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie.
17. Przedstawienie projektu oświadczenia w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
18. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.
ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

Ad.4
Andrzej Chełminiak Prezes Fundacji Powiatu Mogileńskiego przedstawił sprawozdanie z działalności Fundacji za 2012r.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady.

Ad.5
Dariusz Krukowski z KPP w Mogilnie przedstawił sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji za rok 2012r. oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego w 2012 roku.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady.

Ad.6
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła informację o udzielonych przez Zarząd Powiatu ulgach finansowych w 2012r.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady.

Ad.7
Agata Matyjasik pełnomocnik ds. Unii Europejskiej przedstawiła informację o przystąpieniu do programów unijnych i uzyskanych środkach na ich realizację w 2012r.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady.

Ad.8
Starosta Mogileński Tomasz Barczak przedstawił Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie z uwzględnieniem podpisanych kontraktów na 2013r. oraz sprawozdania finansowo – ekonomicznego za IV kwartały 2012 r.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady.

Ad.9
Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady.

Ad.10
Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mogileńskiego na lata 2013-2020.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady.

Ad.11
Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej (projekt 1).
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady.
Ad.12
Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej(projekt 2).
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady.
Ad.13
Joanna Caspari – Filipiak inspektor z Działu Promocji i Rozwoju Gospodarczego przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie kierunków promocji Powiatu Mogileńskiego na 2013 r. Na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji powiatu, stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, w tym z działalności finansowej.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady.

Ad.14
Gabriela Stachowiak główna Księgowa z PCPR Mogilno  przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia zadań, na których realizację przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady.

Ad.15
Magdalena Łukomska inspektor z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie udzielenia dotacji w 2013r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Zarząd postanowił: Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła Większego FARA w Mogilnie przyznaje się dotację w kwocie – 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie i opierzenie blacharskie dachu nawy kościoła, zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/837 z dn. 07.11.2008 r.  Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jana Apostoła – KLASZTOR w Mogilnie przyznaje się dotację w kwocie – 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na konserwacje sklepienia w nawie głównej, zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/854/1-2 z dn. 12.07.1961 r. Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie przyznaje się dotację w kwocie – 5.000,00 zł.  z przeznaczeniem na spoinowanie muru, wykonanie i montaż witraży, wykonanie izolacji pionowej, wykonanie dokumentacji powykonawczej (dot. Rotundy Św. Prokopa), zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr B/214/1-116 z dn. 13.02.2008r.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady.

Ad.16
Stefan Łukomski Sekretarz przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w Mogilnie w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady.

Ad.17
Stefan Łukomski Sekretarz przedstawił projekt oświadczenia w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Zarząd postanowił przekazać powyższe pod obrady Komisji i Rady.

Ad.18
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-04-19 12:27:13
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-04-19 12:29:01
Ostatnia zmiana:2013-04-19 12:29:45
Ilość wyświetleń:447

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij