Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

151/13 z dnia 07.03.2013

  •  

PROTOKÓŁ Nr 151/13
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
Odbytego 7 marca 2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.
ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.
ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

Ad.4
Magdalena Łukomska inspektor z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Mogileńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Zarząd Powiatu jest zobowiązany do przedłożenia Radzie Powiatu w Mogilnie sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 356/13.

Ad.5
Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego. Wyraża się zgodę na odroczenie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie terminu spłaty czterech rat pożyczki przypadających na dzień 10 marca 2013 r. na dzień 10 września 2013 r. w łącznej kwocie 60.000,00 zł.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 357/13.

 

Ad.6
Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r. Niniejszą uchwałą dokonano zmian w planie dochodów i wydatków w rozdziale komendy powiatowe PSP - środki przeznaczono na odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby i za ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby. W rozdziale dom pomocy społecznej środki przeznaczono na pokrycie kosztów zakupu oleju opalowego, żywności, środków czystości, usług pralniczych, obsługi prawnej oraz postępowania sadowego. Zmniejszono plan dotacji na składki zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, umniejszenie dotyczy Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie.  Ponadto dokonano zmian w planie Starostwa Powiatowego w związku z zabezpieczeniem kosztów komorniczych oraz w rozdziale kwalifikacja wojskowa celem dostosowania planu do bieżących wydatków. W rozdziale 85218 dokonano przesunięcia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 358/13.

Ad.7
Sekretarz Stefan Łukomski przedstawił protokół z kontroli Zarządu Powiatu przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną nr 14/13/K, który stanowi załącznik do protokołu.

Sekretarz Stefan Łukomski przedstawił pismo Pana Zbigniewa Walenciaka z prośbą o podjęcie interwencji w SPZOZ Mogilno dotyczącej udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie rejestracji pacjentów. Przedstawił również odpowiedź Dyrektora SPZOZ w Mogilnie wyjaśniające powód długiego oczekiwania na termin zabiegów fizjoterapii, która została przesłana do zainteresowanego.

Magdalena Łukomska inspektor z Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przedstawiła zestawienie wniosków o udzielenie dotacji ze środków budżetu Powiatu Mogileńskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków złożonych w 2013r. , które stanowi załącznik do protokołu. Zarząd po analizie wniosków, przygotował projekt podziału środków zaplanowanych w budżecie na to zadanie oraz zlecił przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu dot. podziału w/w środków.

Wicestarosta Tadeusz Szymański wyjaśnił, że w związku z planowanym remontem sali operacyjnej w szpitalu w Strzelnie zwrócono się do Ministra Obrony Narodowej o ustawienie tymczasowej polowej sali operacyjnej. Otrzymaliśmy odpowiedź, że nie ma takiej możliwości z uwagi na to, że takowe sale operacyjne mogą być użyte wyłącznie w sytuacjach kryzysowych, nadzwyczajnych.
Zwrócono się również do Ministra Rostowskiego z prośbą, aby w budżecie państwa zostały przewidziane kredyty na preferencyjnych warunkach dla samorządów min. na rozbudowę dróg, szpitale.
Zarząd analizował możliwości inwestycyjne zadań na rok 2013.

Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła wniosek najemcy o obniżenie stawki czynszu za najem lokalu przy ul.Św. Ducha 33 w Strzelnie. Jednakowe stawki za najem określa uchwała Rady Powiatu. W związku z powyższym Zarząd stwierdził, że nie ma podstaw prawnych do obniżenia czynszu.

Zarząd zdecydował o przeznaczeniu budynku przy ul.Sądowej w Mogilnie do sprzedaży w drodze przetargu.

 

Ad.8
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

    

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-04-19 12:25:55
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-04-19 12:25:54
Ostatnia zmiana:2013-04-19 12:26:46
Ilość wyświetleń:315

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij