Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

150/13 z dnia 27.02.2013

PROTOKÓŁ Nr 150/13
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
Odbytego 27 luty 2013r.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego położonego w Strzelnie przy ul. Św. Ducha 33, stanowiącego własność Powiatu Mogileńskiego - Strzelno, działka nr 712/2.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron umowy użyczenia zawartej pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Bielicach.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za IV kwartały 2012r. 
8. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10 na rzecz Mogileńskiego Stowarzyszenia „KLUB ABSTYNENTA”.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.
ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.
ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.


Ad.4
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego położonego w Strzelnie przy ul. Św. Ducha 33, stanowiącego własność Powiatu Mogileńskiego - Strzelno, działka nr 712/2. Zarząd postanowił oddać w najem lokal użytkowy o pow. 94,60 m2 położony w piwnicy budynku posadowionego w Strzelnie przy ul. św. Ducha 33 , na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 712/2, na rzecz Pana Remigiusza Koprowskiego prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwa. FATPOL TOOLS z siedzibą w Strzelnie przy ul. Powstania Wielkopolskiego 1.  Umowa najmu zostanie zawarta na okres 2 miesięcy od dnia 1 marca 2013 roku do dnia 30 kwietnia 2013 roku. Czynsz za najem płatny jest z góry do 15-tego każdego miesiąca w wysokości zgodnej z Uchwałą Nr 144/08 Zarządu Powiatu w Mogilnie z dnia 16 stycznia 2008 roku.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 351/13.


Ad.5
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie rozwiązania za porozumieniem stron umowy użyczenia zawartej pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Bielicach. Zarząd wyraził zgodę na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy użyczenia zawartej w dniu 17 marca 2011 roku pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Bielicach, dotyczącej części nieruchomości położonej w miejscowości Bielice. Rozwiązanie umowy nastąpi z dniem oddania przedmiotowej nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Bielicach.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 352/13.


Ad.6
Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013 r. Dokonano zmian w planie wydatków w Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu leków, środków czystości, oleju opałowego i szkolenia pracowników. W Zespole Szkół w Bielicach z przeznaczeniem na opłaty za studia podyplomowe nauczycieli. W Komendzie powiatowej PSP z przeznaczeniem na dodatek zadaniowy dla pracownika oraz na badania wstępne kandydatów na funkcjonariuszy.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 353/13.


Ad.7
Karina Kostyra Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za IV kwartały 2012r.  Zarząd przyjął informację kwartalną o wykonaniu budżetu Powiatu Mogileńskiego za IV kwartały 2012 r. w tym o kwocie deficytu lub nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 354/13.

Ad.8
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Mogileńskiego, położonej w Mogilnie przy ul. Ogrodowej 10 na rzecz Mogileńskiego Stowarzyszenia „KLUB ABSTYNENTA”. Zarząd postanowił użyczyć na rzecz Mogileńskiego Stowarzyszenia „Klub Abstynenta” pomieszczenie o powierzchni użytkowej 14,52 m2, umowa użyczenia zostanie zawarta na czas oznaczony , od dnia 1 marca 2013 roku do dnia 31 lipca 3013 r.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 355/13.


Ad.9
Zarząd Powiatu w Mogilnie udał do Józefowa i dokonał oględzin lokalu użytkowego po byłym Ośrodku Zdrowia położonego na działce 111/2.


Ad.10
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.

    

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-04-19 12:25:04
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-04-19 12:25:54
Ostatnia zmiana:2013-04-19 12:26:46
Ilość wyświetleń:331

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij