Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 31/04

PROTOKÓŁ  Nr 31/04
Z   POSIEDZENIA  KOMISJI  EDUKACJI ,KULTURY  I  ZDROWIA
RADY  POWIATU  W  MOGILNIE 
z  dnia  29 czerwca  2004 r.

Posiedzenie  prowadził  i  mu  przewodniczył   Przewodniczący  Rafał  Giemza.
W  posiedzeniu  wzięło  udział  5  członków  Komisji  obecnych  wg  listy  obecności  ( załącznika)   do  protokołu ,  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  obrad.
Porządek  posiedzenia:
1.Omówienie  i  opiniowanie  projektów  uchwał  na  XXII sesję  Rady  
  Powiatu  w  Mogilnie.
2.Sprawy  bieżące.

Komisja  porządek  posiedzenia  przyjęła  jednogłośnie.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 1
Przew. R. Giemza  poprosił  panią  Skarbnik  Karinę  Kostyrę  o  przedstawienie  projektów  uchwał  budżetowych.
Skarbnik K. Kostyra  przedstawiła  kolejno  projekty  uchwał .
I -  projekt  dotyczy  pokrycia  kosztów  z  opłat  za  licencję  przystosowania  sali  komputerowej  w  ZSZ  w  Strzelnie,  przeniesienia  środków  na  remont dachu  internatu  w  ZS  w  Bielicach  i  przeniesienia  w  rozdziale  na   rodziny  zastępcze  zgodnie  z  porozumieniem  z  powiatem  poznańskim.
II  -  projekt  dotyczy  zmiany   w  planie  wydatków  środków  specjalnych  przy  ZS w  Mogilnie,  przystosowanie  byłej  kotłowni na  pomieszczenia  lekcyjne. Następnie  w  DPS  w  Siemionkach  z  darowizn  na  konkurs  recytatorski  i  w  GP  w  Bielicach  dotacja  na  zmniejszenie  kosztów  związanych  z  okresowym  badaniem  opryskiwaczy.
III -  projekt  dokonuje zmian w  planie  wydatków PFOŚ i GW ,o  10.000 zł  należy  zwiększyć środki  na  zakup  sorbentów i  zapory  REO 755 na  likwidację  wycieków  ropopochodnych  na  ciekach  i  akwenach  wodnych  dla  Komendy  Powiatowej Państwowej  Straży  Pożarnej w  Mogilnie. Kolejne  wydatki  to  10.000 zł  na  odbudowę  zbiornika retencyjnego przy  DPS w  Siemionkach, oraz  na  wykonanie  folderu  promującego  zasoby i  walory  naturalne  Powiatu.
IV – projekt  dotyczy  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  na  przeprowadzenie  remontu  dachu  w ZS w  Bielicach .
V – projekt  uchwały  dotyczy  zmian  w  planie  finansowym  PFGZG i K w  związku  z  nie  przyznaniem  dotacji,  zostaną  zmniejszone  kwoty o  20.
VI  -  projekt  uchwały  dotyczy  realizacji  zadania  wspólnie  z  Powiatem  Poznańskim.
Skarbnik K. Kostyra  zapytała,  czy  członkowie  Komisji maja  pytania, po  wyjaśnieniach  dotyczących  kredytu ,  więcej  pytań nie  zadano.
Przew. R. Giemza  poddał  pod  głosowanie  przedstawione  projekty  uchwał.
Za  głosowało  5  członków  Komisji.
Przew. R. Giemza  przedstawił  sprawozdanie  SP ZOZ w  Mogilnie  z  badania  bilansu  za  2003r. , nie  zgłoszono  pytań, następnie  informację   poddał  pod  głosowanie.
Za  głosowało  5  członków  Komisji. 
Przew. R. Giemza  poprosił  Naczelnika  Wydziału  Oświaty  Andrzeja  Konieczka  o  przedstawienie  projektu  uchwały  dotyczącego  doradców  metodycznych.
Naczelnik  A. Konieczka  przedstawił  panią  Marię  Szczepaniak ,  jedną  z  dwóch  doradców  metodycznych,  ponieważ  pani  Małgorzata  Ledwożyw  nie  przybyła  z  powodu  choroby.
p. M. Szczepaniak  omówiła  krótkie,   sprawozdanie  ze  swojej 3 -letniej pracy.
Członek R. Trepiński powiedział  że  jest  rozczarowany,   zapytał  Naczelnika,  dlaczego  to  sprawozdanie  jest  tak  ogólnikowe,  dlaczego  nie  ma  w  nim  jakiegoś  zestawienia, tzn.  ilości  godzin,  tematów , potwierdzenia  zainteresowania  przez  nauczycieli  itp.?
Członek H. Przybysz  zapytał, co  my  zyskamy  jeżeli  poprzemy  powołanie  tych  dwóch  pań?
Naczelnik A. Konieczka  odpowiedział,  że  zgodnie  z  ustawą  oświatową  każdy  powiat  ma  takich  doradców, tyle że  w  każdym  powiecie  są  z  innych  przedmiotów i  nasi  nauczyciele  korzystają   z  doradców  ościennych  powiatów,  a  nasi  służą  pomocą  także  innym  powiatom.    
Przew. Rady Pow. W. Gałązka  zapytał,  czy  ta  druga  pani  będzie  mogła  przygotować  na  sesję  takie  sprawozdanie ?  
Przew. R. Giemza  poprosił  aby  to  przedstawione  sprawozdanie  poprawić  i  uszczegółowić  na  najbliższą  sesję.
Komisja  nie  głosowała  projektu  uchwały  dotyczącego  doradców  metodycznych.
Przew. R. Giemza  omówił  kolejny  projekt  dotyczący zasad  udzielania  i  wysokości   stypendiów  Starosty Mogileńskiego  dla  uczniów  podległych  szkół. Komisja  na  poprzednim  posiedzeniu  opiniowała  wnioski  o  stypendia  i  omówiła  ten  temat,  dlatego  projekt  przyjęto.
Za  głosowało  5  członków  Komisji.
Przew. R. Giemza  przedstawił  następny  projekt  uchwały,  którym  był  Powiatowy  Program  działań  i  realizacji  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych.
Komisja  na  poprzednich  posiedzeniach  omówiła  i  przedyskutowała  założenia  tego  programu,  dlatego  poddano  głosowaniu.
Za  głosowało  4  członków  Komisji(posiedzenie  opuściła  p. T. Kujawa)
Przew. R. Giemza  przedstawił  kolejny  projekt  dotyczący  warunków  częściowego  i  całkowitego  zwalniania  dziecka  lub  osoby  pełnoletniej  z  pobytu  w  rodzinie  zastępczej.
Za  głosowało  4  członków  Komisji.
Ostatni  z  projektów  uchwał  dotyczył  zmiany  uchwały  określającej realizację  i  zadania  PFRON.
Za  głosowało  4  członków  Komisji.

Ad. 2
Sprawy  bieżące  -  Przewodniczący  poprosił  o  pytania.
Członek R. Trepiński poinformował Komisję,  że  jak  co  roku  spotyka  się  z  dyrektorami  szkół  gimnazjalnych ,  przekazuje  wyniki  egzaminów,   ranking  szkół,  omawia  wyniki  i  wysuwa  wnioski  dla  dyrektorów ,  ale  z  Gimnazjum  w  Bielicach  nie  było  nikogo,  wiedziałem   że  dyrektor  jest  w  szpitalu,  ale  dlaczego  nie  było  zastępczyni? -  dlatego  że  pani  Radacz  ma  animozje  do   mojej  osoby,  to  skandal, bo  to  były  bardzo  ważne  i  istotne  informacje i  wskazówki  dla  dyrektorów. 
Przew. R. Giemza  podziękował  za  spotkanie  i  zamknął  posiedzenie.

 

 

                                                                  Przewodniczący  Komisji

                                                                     mgr  Rafał  Giemza

 

Protokołowała :

Małgorzata  Wilk

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2004-10-21 14:37:04
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2004-10-21 14:39:36
Ostatnia zmiana:2007-04-05 09:09:01
Ilość wyświetleń:946

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij