Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 24/04

PROTOKÓŁ  Nr 24/04
Z  POSIEDZENIA  KOMISJI  BEZPIECZEŃSTWA   I   INFRASTRUKTURY 
RADY  POWIATU  W  MOGILNIE 
z   dnia   20  września  2004 r.

Posiedzenie  prowadził  Przewodniczący  Komisji  Karol  Dłutkowski.
W  posiedzeniu  wzięło  udział 7 członków  Komisji,  obecnych  wg  listy  obecności (załącznika  do  protokołu) , czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  obrad.
Porządek  posiedzenia:
Omówienie  i  opiniowanie  projektów  uchwał oraz  informacji  i  sprawozdań na  XXV sesję Rady  Powiatu.
Sprawy  różne.
Komisja  proponowany  porządek  obrad  przyjęła  jednogłośnie.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 1
Przew. K. Dłutkowski  poprosił  o  przedstawienie  projektów  uchwał  budżetowych  Skarbnik  Powiatu Karinę  Kostyrę .
Skarbnik K. Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  dotyczący  zmiany Uchwały  Nr XVI/102/04 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  28.01.2004 r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2004 r.
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  6 członków  Komisji, przy  0  wstrzymującym  się  i  0  przeciwnych . Komisja  przyjęła  projekt  uchwały. ( nieobecny  K. Mleczko )
Następny  projekt  uchwały  dotyczył  dotyczący  zmiany Uchwały  Nr XVI/102/04 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  28.01.2004 r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2004 r. -  środki  specjalne.
Komisja  nie  wniosła  uwag ,  projekt  uchwały  poddano  pod  głosowanie,
Za  głosowało  7  członków  Komisji,  przy  0  wstrzymujących  się  i  0  przeciwnych , Komisja  przyjęła  projekt  uchwały.
Przew. K. Dłutkowski   przeczytał  projekt  uchwały  w sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XXII/145/04  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  2 lipca 2004 r. określającej  zadania  na  których  realizację  przeznacza  się  środki  z  Państwowego  Funduszu  Rehalibotacji  Osób  Niepełnosprawnych.
W  związku  z  brakiem  uwag  Przewodniczący   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało 7 członków  Komisji, przy  0  wstrzymujących  się i  0  przeciwnych  projekt  uchwały został  przyjęty.   
Przew. K. Dłutkowski  poprosił  Przewodniczącą  Komisji  Rewizyjnej  o  przedstawienie  sprawozdania  z  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  za  I półrocze  br..
Przew. J. Baranowska  powiedziała,  że   Komisja  odbyła  6  kontroli , sprawdziła dokumentację dotyczącą   przeprowadzonych  przetargów  w  kontrolowanych  jednostkach , regulaminy  Ochrony  Przeciwpożarowej ,  Instrukcje  Bezpieczeństwa Pożarowego  oraz  wykonanie  37  uchwał  Rady  Powiatu. Komisja  nie  zakończyła  kontroli  w  Domu  Pomocy  Społecznej w Siemionkach., przedstawi  wnioski na  najbliższej  sesji  z  przeprowadzonej  kontroli.
Przewodniczący    poddał  pod  głosowanie  sprawozdanie  Komisji  Rewizyjnej.
Za  przyjęciem  głosowało 7 członków  Komisji, przy  0 wstrzymujących  się  i  0  przeciwnych  sprawozdanie  zostało  przyjęte.
Przew. K. Dłutkowski  przedstawił   projekt  uchwały  dotyczący  zmiany  aktu  założycielskiego  placówki  publicznej  o  nazwie  „Ośrodek  Szkolno – Wychowawczy  dla  Chłopców  z  Zaburzonym  Zachowaniem  w  Strzelnie”.
W  związku  z  brakiem  uwag  Przewodniczący   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  7 członków  Komisji , przy  0  wstrzymujących  się i  0  przeciwnych  projekt  uchwały  został  przyjęty.    
Przewodniczący   przeczytał  projekt  uchwały  w sprawie  założenia  trzyletniej  Szkoły  Specjalnej  Przysposabiającej  do  Pracy  dla  uczniów  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  umiarkowanym lub  znacznym  oraz  dla  uczniów  z  niepełnosprawnościami   sprzężonymi  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno – Wychowawczym  w  Szerzawach  k/Mogilna.
W  związku  z  brakiem  uwag  Przewodniczący   poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  7 członków  Komisji , przy  0  wstrzymujących  się i  0  przeciwnych  projekt  uchwały  został  przyjęty. 
Przew. K. Dłutkowski  odczytał   opinię Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  na  temat  wykonania  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  za  I  półrocze  2004 r.
Skarbnik  K. Kostyra  powiedziała,  że  dotacja  która   wpłynęła  i  zwiększona  ilość  rejestracji  pojazdów  w  Wydziale  Komunikacji , Transportu  i  Dróg  pozwoliła  nam    zapewnić   środki   na   zaplanowane  zadania, prawdopodobnie  nie  wpłynie do  końca  roku   w  całości  podatek  od  osób  fizycznych.   
Przewodniczący  zapytał  Komisję  czy  są   pytania, pytań  nie  zgłoszono. Następnie  poddał  pod  głosowanie  informację  z  wykonania  budżetu  za  I półrocze.
Za  głosowało  7 członków  Komisji,  przy  0  wstrzymujących  się i  0  przeciwnych, informacja   została  przyjęta.
Na  tym  wyczerpano  porządek  posiedzenia , Przewodniczący  podziękował  za  przybycie  i  zamknął  obrady.

 

 

                                                                                                            Przewodniczący  Komisji 

 

                                                                                                                 Karol   Dłutkowski

 

Protokołowała :

M. Wilk

 

     
 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2004-10-21 14:31:13
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2004-10-21 14:32:53
Ostatnia zmiana:2007-04-05 10:32:01
Ilość wyświetleń:699

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij