Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 21/04

PROTOKÓŁ  Nr 21/04
Z POSIEDZENIA KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I   INFRASTRUKTURY  RADY  POWIATU  W  MOGILNIE
z  dnia  27  maja  2004 r.
 

Posiedzenie  prowadził  i mu  przewodniczył  Przewodniczący  Komisji  Karol  Dłutkowski. W  posiedzeniu  wzięło  udział  7 członków  Komisji ,obecnych  wg  listy  obecności ( załącznika  do  protokołu),  czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  obrad.
Porządek  posiedzenia:
1.     Omówienie  i  opiniowanie  projektów  uchwał  budżetowych.
2.     Informacja  dotycząca  działania  Powiatowego  Zespołu  Reagowania  Kryzysowego  w  Mogilnie.
3.     Przedstawienie  informacji  komendanta  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Mogilnie  o  stanie  bezpieczeństwa  i  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  zagrożeniach   pożarowych  w  powiecie  za  rok  2003.
4.     Sprawy  bieżące.

Komisja  porządek  posiedzenia  przyjęła  jednogłośnie.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 1
Przew. K. Dłutkowski  przedstawił   I  projekt,  który  dotyczył  środków  dla  Komendy  Państwowej  Straży  Pożarnej w  kwocie  10.000,- zł , dla  szpitali  w  kwocie  29.000,- zł  z  przeznaczeniem  na  zakup  ambulansu  dla  Pogotowia  Ratunkowego oraz  na  dofinansowanie  zakupu  analizatora  biochenicznego. Ponadto  Gmina  Orchowo  przyznała  środki w  kwocie  1000,- zł  na  dofinansowanie  zakupu  sprzętu  medycznego.Dotacja  na  schroniska  młodzieżowe  dla  Gminy  Strzelno  w  kwocie  7000,-  i  dla  Gminy  Mogilno 3.500,- na  podstawie  porozumień  prowadzenia  schronisk  młodzieżowych w  okresie  letnim.
Przew. K. Dłutkowski  poddał  pod  głosowanie   projekt  uchwały.
Za  głosowało  6 członków  Komisji.
Nieobecny członek  Komisji Krzysztof Mleczko .
Przew. K. Dłutkowski  powiedział,  że  następny  projekt dotyczy   środków  specjalnych  dla Specjalnego   Ośrodka  Szkolno- Wychowawczego  w  Szerzawach.
Przew. K. Dłutkowski  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  6  członków  Komisji.
Nieobecny członek  Komisji Krzysztof Mleczko.
Przew. K. Dłutkowski  poinformował ,że  kolejny  projekt  uchwały  dotyczy  planu  finansowego  Powiatowego  Funduszu  Gospodarki  Zasobem  Geodezyjnym  i  Kartograficznym  na  rok  2005. Fundusz  składa  się  z  centralnego,  wojewódzkiego i  powiatowego. Dysponentem  środków   powiatowego  funduszu  jest  Starosta,  został  on  utworzony  na  finansowanie  zadań  związanych  z  aktualizacją  i  utrzymaniem  Państwowego  Zasobu  Geodezyjnego  i  Kartograficznego  oraz  zakupem  urządzeń i  wyposażenia  lokali.
Przew. K. Dłutkowski    poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  7 członków  Komisji.

Ad. 2
Przew. K. Dłutkowski     powiedział,  że  Zespół  Reagowania  Kryzysowego  w  Mogilnie  przedstawił  informację  dotyczącą  działania. Szefem  tego  Zespołu  jest  Wicestarosta,  Komisja  do  informacji  nie  wniosła  uwag  i  przyjęła   ją  pozytywnie.

Ad. 3
Przew. K. Dłutkowski poinformował,  że Komendant  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej  przedstawił  informację  o  stanie  bezpieczeństwa  i ochrony  przeciwpożarowej  oraz  zagrożeniach  pożarowych  za  2003 rok, następnie   zapytał  Komisję  czy  do  przedstawionej  informacji  są  pytania?  Komisja  nie  wniosła  uwag i  informację  przyjęła  do  wiadomości.

Ad. 4
Przew. K. Dłutkowski  w  sprawach  różnych  poprosił  o  pytania.
Członek T. Kujawa  zapytała  czy  prawdą  jest ,  że  w  szpitalu  w  Mogilnie  nie  ma  środków  myjących  dla  chorych?
Wicestarosta  P. Zowczak  odpowiedział,  że  sprawdzi  czy  to  jest  prawda?
Członek  R. Trepiński  powiedział, że  chce  wrócić  do  ustaleń  z  zeszłego  roku ,  gdzie  było  powiedziane ,  że    w  tym  roku  w  arkuszach  kalkulacyjnych  nie  będzie  nadgodzin i  będą  zatrudnieni  bezrobotni  absolwenci, natomiast  Naczelnik  Wydziału  Oświaty  nie  przedstawił arkuszy , dlatego  że  nie  wiadomo  ile  będzie  klas  pierwszych. Zaproponowałem  aby  zsumować  wszystkie  nadgodziny  i  wystąpić  do  PUP w  Mogilnie  o  udostępnienie  listy  bezrobotnych  absolwentów  i  zaproponować  ich  dyrektorom  szkół,  może  się  tak  zdarzyć że  nie  będzie  takich  absolwentów  jakich  poszukują  szkoły, ale   wtedy  będzie  usprawiedliwione  zatrudnianie nauczycieli  emerytów czy  pracujących.
Członek T. Kujawa  powiedziała,  że  popiera  pana  Trepińskiego,  bo  prawdą jest,  że  młodzi  wykształceni  ludzie  nie  mają  pracy.
Przew. K. Dłutkowski  poprosił,  aby  to  zająć  się  tym  tematem, żeby  nam  nikt  później nie  zarzucił,  że  nie  zajęliśmy  się  tak  ważnym  problemem.
Wicestarosta  P. Zowczak  zwrócił  się  do  Komisji,  aby  spróbować  zrozumieć  Naczelnika,  ponieważ  szkoły  podstawowe  to  co  innego,  a  szkoły  ponadgimnazjale  to  też  co  innego,  w  pierwszym  przypadku  można  przewidzieć   ilość  uczniów,  w  drugim  do  końca  nie  wiadomo.
Przew. K. Dłutkowski  podziękował za  spotkanie  i  zamknął  posiedzenie. 

 

                                                                           Przewodniczący  Komisji
                                                                              Karol  Dłutkowski

 

Protokołowała:

M. Wilk

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2004-10-21 14:11:28
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2004-10-21 14:13:01
Ostatnia zmiana:2007-04-05 10:38:34
Ilość wyświetleń:617

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij