Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

Protokół Nr 25/04

PROTOKÓŁ Nr 25/04
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU 
W MOGILNIE z dnia 20 września 2004 r.

Posiedzenie   prowadziła  i  mu  przewodniczyła  Przewodnicząca   Janina  Baranowska.
W  posiedzeniu  wzięło  udział  4  członków  Komisji , obecnych  wg  listy  obecności
( załącznika  do  protokołu), czyli  kworum  do  podejmowania  prawomocnych  obrad.

Porządek  posiedzenia:
Omówienie  i  opiniowanie  projektów  uchwał  na  XXV sesję.
Sprawozdanie Komisji  za  I półrocze za  2004 r.
Komisja  proponowany  porządek  obrad  przyjęła  jednogłośnie.
Protokół  spisała  Małgorzata  Wilk.

Ad. 1
Przew. J. Baranowska   poprosiła  o  przedstawienie  projektów  uchwał  budżetowych  Skarbnik  Powiatu Karinę  Kostyrę .
Skarbnik K. Kostyra  przedstawiła  projekt  uchwały  dotyczący  zmiany Uchwały  Nr XVI/102/04 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  28.01.2004 r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2004 r.
Przewodnicząca  poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4 członków  Komisji, przy  0  wstrzymującym  się  i  0  przeciwnych . Komisja  przyjęła  projekt  uchwały. ( nieobecny  p. Pieszak  )
Następny  projekt  uchwały  dotyczył   zmiany Uchwały  Nr XVI/102/04 Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  28.01.2004 r. w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  na  2004 r. -  środki  specjalne.
Komisja  nie  wniosła  uwag ,  projekt  uchwały  poddano  pod  głosowanie,
Za  głosowało  4  członków  Komisji,  przy  0  wstrzymujących  się  i  0  przeciwnych , Komisja  przyjęła  projekt  uchwały.
Przew. J. Baranowska   odczytała   opinię Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  na  temat  wykonania  budżetu  Powiatu  Mogileńskiego  za  I  półrocze  2004 r.
Skarbnik  K. Kostyra  powiedziała,  że pozytywny  wpływ na  ten  budżet miała  dotacja,  która   wpłynęła  i  zwiększona  ilość  rejestracji  pojazdów  w  Wydziale  Komunikacji , Transportu  i  Dróg, co  pozwoliło  nam    zapewnić   środki   na   zaplanowane  zadania, natomiast  mało prawdopodobne  jest, że  wpłynie do  końca  roku   w  całości  podatek  od  osób  fizycznych.
Przewodnicząca  zapytała  Skarbnik, dlaczego w  Ośrodku  Szkolno Wychowawczym  jest  przekroczone  wykonanie w  80%?
Skarbnik  odpowiedziała , że  może  się  tak zdarzyć , ale  nie  jest  to  jakieś  wykroczenie.
Przewodnicząca zapytała  Komisję  czy  są   pytania, pytań  nie  zgłoszono. Następnie informację  z  wykonania  budżetu  za  I półrocze poddała  pod  głosowanie.
Za  głosowało  4 członków  Komisji,  przy  0  wstrzymujących  się i  0  przeciwnych, informacja   została  przyjęta.
Kierownik PCPR M. Konkiewicz  przedstawiła   projekt  uchwały  w sprawie  zmiany  Uchwały  Nr XXII/145/04  Rady  Powiatu  w  Mogilnie  z  dnia  2 lipca 2004 r. określającej  zadania  na  których  realizację  przeznacza  się  środki  z  Państwowego  Funduszu  Rehalibotacji  Osób  Niepełnosprawnych.
W  związku  z  brakiem  uwag  Przewodnicząca   poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało 4 członków  Komisji, przy  0  wstrzymujących  się i  0  przeciwnych  projekt  uchwały został  przyjęty.   
Przewodniczącą  Komisji  Rewizyjnej  omówiła   sprawozdanie   z  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  za  I półrocze  br..
Powiedziała,  że   Komisja  odbyła  6  kontroli , sprawdziła dokumentację dotyczącą   przeprowadzonych  przetargów  w  kontrolowanych  jednostkach , regulaminy  Ochrony  Przeciwpożarowej ,  Instrukcje  Bezpieczeństwa Pożarowego  oraz  wykonanie  37  uchwał  Rady  Powiatu. Komisja  nie  zakończyła  kontroli  w  Domu  Pomocy  Społecznej w Siemionkach.,  wnioski z  przeprowadzonej  kontroli  przedstawi na  najbliższej  sesji 
Przewodnicząca   poddała  pod  głosowanie  sprawozdanie  Komisji .
Za  przyjęciem  głosowało 4 członków  Komisji, przy  0 wstrzymujących  się  i  0  przeciwnych  sprawozdanie  zostało  przyjęte.
Przew. J. Baranowska  przedstawiła   projekt  uchwały  dotyczący  zmiany  aktu  założycielskiego  placówki  publicznej  o  nazwie  „Ośrodek  Szkolno – Wychowawczy  dla  Chłopców  z  Zaburzonym  Zachowaniem  w  Strzelnie”.
W  związku  z  brakiem  uwag  Przewodnicząca   poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4 członków  Komisji , przy  0  wstrzymujących  się i  0  przeciwnych  projekt  uchwały  został  przyjęty.  
Przewodnicząca   przeczytała  projekt  uchwały  w sprawie  założenia  trzyletniej  Szkoły  Specjalnej  Przysposabiającej  do  Pracy  dla  uczniów  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  umiarkowanym lub  znacznym  oraz  dla  uczniów  z  niepełnosprawnościami   sprzężonymi  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno – Wychowawczym  w  Szerzawach  k/Mogilna.
W  związku  z  brakiem  uwag  Przewodnicząca   poddała  pod  głosowanie  projekt  uchwały.
Za  głosowało  4 członków  Komisji , przy  0  wstrzymujących  się i  0  przeciwnych  projekt  uchwały  został  przyjęty.
Na  tym  wyczerpano  porządek  posiedzenia , Przewodnicząca  podziękowała  za  przybycie  i  zamknęła   obrady.

 

 

                                                                                                            Przewodnicząca  Komisji 

 

                                                                                                                 Janina  Baranowska

 

Protokołowała :

M. Wilk

 

 

 

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Małgorzata Wilk
Data wprowadzenia:2004-10-21 13:15:29
Opublikował:Małgorzata Wilk
Data publikacji:2004-10-21 13:21:15
Ostatnia zmiana:2007-04-11 11:28:36
Ilość wyświetleń:709

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij