Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

146/13 z dnia 31.01.2013

  • PROTOKÓŁ Nr 146/13
  • Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
    odbytego 31 stycznia 2013r.

  • W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
    Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
    Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia trybu lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji pod nazwą „Modernizacja (przebudowa) kotłowni węglowej na gazową polegającą na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową instalacji c.o. oraz kotłowni we wszystkich zakresach".
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r.
7. Zakończenie.

Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

Ad.4
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie określenia trybu lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych. W uchwale budżetowej na 2013 r. zawarto upoważnienie dla Zarządu Powiatu w Mogilnie do lokowania środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. Upoważnienie to stwarza możliwość do podjęcia działań w kierunku aktywnego zarządzania wolnymi środkami w celu maksymalizacji potencjalnych dochodów z oprocentowania lokat. Zarząd ustalił wykaz banków (tj. BGK, BGŻ, PKO BP S.A), w których dokonywane będą lokaty wolnych środków w roku budżetowym 2013 oraz upoważnił Skarbnika Powiatu i Głównego Księgowego do czynności związanych z zakładaniem i likwidowaniem lokat. Założenie lokaty odbywać się będzie w oparciu o złożone drogą elektroniczną lub telefoniczną zapytanie do minimum 3 banków z listy. Z całej procedury sporządzana jest notatka służbowa. W terminie do 20-go następnego miesiąca po zakończeniu półrocza Skarbnik Powiatu będzie składać Zarządowi Powiatu sprawozdanie z dokonanych lokat wolnych środków.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 338/13.

Ad.5
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie powierzenia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji pod nazwą „Modernizacja (przebudowa) kotłowni węglowej na gazową polegającą na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową instalacji c.o. oraz kotłowni we wszystkich zakresach".
Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Ewie Strzeleckiej - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie, do składania oświadczeń woli oraz do przygotowania i przeprowadzenia w imieniu Powiatu Mogileńskiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji pod nazwą „Modernizacja (przebudowa) kotłowni węglowej na gazową polegającą na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową instalacji c.o. oraz kotłowni we wszystkich zakresach". Do zakresu udzielonego pełnomocnictwa należy: przygotowanie  i udostępnienie  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia publicznego, wybór Komisji Przetargowej, przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą,  realizacja i rozliczenie zawartej umowy.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 339/13.

Ad.6
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Mogileńskiego na 2013r. Niniejszą uchwałą Zarząd dokonał przeniesień w planie wydatków w Zespole Szkól w Bielicach w związku z zabezpieczeniem planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Bielicach dotyczących wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych  i wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 340/13.

Ad.7
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
     

ZARZĄD:

1. Tomasz Barczak ........................................
2. Tadeusz Szymański ………………………..
3. Wiesław Gałązka  ……………………………
4. Robert  Musidłowski  ...................................

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-02-13 10:38:11
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-02-13 10:39:15
Ostatnia zmiana:2013-02-20 09:01:26
Ilość wyświetleń:198

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij