Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Mogilnie

Kolorowy pasek

142/13 z dnia 09.01.2013

  • PROTOKÓŁ Nr 142/13
  • Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MOGILNIE
    odbytego 9 stycznia 2013r.


W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Zarządu, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu). Goście obecni wg listy obecności (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).
Posiedzenie otworzył i mu przewodniczył Starosta Tomasz Barczak.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego.
5. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego.
6. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie  rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pt. Indywidualne zajęcia z obsługi pojazdów dla uczniów w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - IV" realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
7. Przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mogilnie miejsca na reklamę na budynku będącym w trwałym zarządzie jednostki.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie.
Protokół spisała Anita Barczak.

ad.2
Zarząd przyjął porządek posiedzenia.

ad.3
Zarząd przyjął protokół z ostatniego posiedzenia Zarządu.

Ad.4
Starosta Tomasz Barczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na terenie Powiatu Mogileńskiego. Zgodnie § 4 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego samorządy powiatów są podmiotami realizującymi ten program. W/w rozporządzenie określiło konieczność powołania lokalnego zespołu koordynującego realizację tegoż programu. Zespół takowy został powołany 10 maja 2011r. uchwałą Zarządu Powiatu Nr 60/11. Dnia 15 grudnia 2012r. Przewodniczący Zespołu Pan Dariusz Chudziński złożył rezygnację. Zespół zostaje umniejszony w swoim składzie o jedną osobę, przewodniczącą zgodziła sie zostać Pani Monika Grabowska.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 326/12.

 

Ad.5
Skarbnik Karina Kostyra przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie odroczenia terminu spłaty należności Powiatu Mogileńskiego. Wyraża się zgodę na odroczenie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mogilnie terminu spłaty pięciu rat pożyczki przypadającej na dzień 10 stycznia 2013 r. nadzień 10 lipca 2013 r. w łącznej kwocie 75.000,00 zł.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 327/12.

Ad.6
Andrzej Konieczka Naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pt. Indywidualne zajęcia z obsługi pojazdów dla uczniów w ramach Projektu pt.: „Szkolnictwo zawodowe podstawą rozwoju Powiatu Mogileńskiego - IV" realizowanego w ramach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na w/w zadanie zamawiający wybrał w ramach części l, 2 i 3 przedmiotu zamówienia: ofertę nr 3 podmiotu: Ośrodek Szkolenia Kierowców KRUK Artur Gołębiowski Mogilno, w ramach części 3 przedmiotu zamówienia; ofertę nr 3 podmiotu: Ośrodek Szkolenia, w ramach części 4 przedmiotu zamówienia: ofertę nr l podmiotu Ośrodek Szkolenia Kierowców Zbigniew Kinowski Strzelno.
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 328/12.

Ad.7
Magdalena Szwarckopf inspektor z Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła uchwałę Zarządu Powiatu w Mogilnie w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Mogilnie miejsca na reklamę na budynku będącym w trwałym zarządzie jednostki. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie- jednostki organizacyjnej Powiatu Mogileńskiego złożył wniosek w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dotyczącej udostępnienia miejsca na reklamę na budynku poradni. Zabudowana nieruchomość, na której posadowiony jest budynek poradni na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Mogilnie została oddana w trwały zarząd Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie. Zarząd zezwolił Poradni na zawarcie kolejnej umowy na okres l roku
Zarząd jednogłośnie przyjął w powyższej sprawie uchwałę nr 329/12.

Ad.8
Karina Kostyra Skarbnik Powiatu poinformowała zebrany, że na życzenie mieszkanki DPS na Toruńskim cmentarzu budowany jest grobowiec dla czterech osób, gdzie dwa groby są ekshumowane. Na powyższe zgodę wyraził sąd. Jednakże umowa i zgoda sądu nie przewidywała kosztów karawanu i nadzoru budowlanego przy ekshumacji a wpłynęła na to faktura.  Pani Dyrektor DPS Siemionki, wystąpiła do sądu w powyższej sprawie.

Stefan Łukomski Sekretarz Powiatu wyjaśnił procedury, jakie obowiązują przy konkursie dotyczącym wyłonienia Dyrektora SPZOZ.

Tomasz Barczak Starosta Mogileński przedstawił pismo Powiatowego Urzędu Pracy w Mogilnie z dnia 31 grudnia 2012r. dotyczącego inwestycji mającej na celu zmianę sposobu ogrzewania. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy wykonania projektu technicznego wewnętrznej instalacji wraz z uzgodnieniem z PGNiG projektu telemetrycznego układu pomiarowego gazu, wykonania projektu technicznego wewnętrznej instalacji c.o., wykonania projektu technicznego modernizacji kotłowni we wszystkich zakresach: technologiczna, budowlana, elektryczna, AKPiA wraz z uzgodnieniami z rzeczoznawcą ds. bhp i p.poż.

 

Ad.9
Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady. Starosta Tomasz Barczak podziękował za spotkanie i zamknął posiedzenie.
     
ZARZĄD:

1. Tomasz Barczak ........................................
2. Tadeusz Szymański ………………………..
3. Wiesław Gałązka  ……………………………
4. Robert Musidłowski ....................................

Metadane

Źródło informacji:Anita Barczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anita Barczak
Data wprowadzenia:2013-02-13 10:33:32
Opublikował:Anita Barczak
Data publikacji:2013-02-13 10:39:15
Ostatnia zmiana:2013-02-20 09:02:23
Ilość wyświetleń:350

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij